Google, Busnesau a’r Gymraeg ( + bonus rant am newyddion Cymraeg arlein)

‘Google yn cynorthwyo busnesau i gael presenoldeb ar y we’ http://www.bbc.co.uk/newyddion/17265560 Ond faint o gymorth fyddan nhw’n ei gael i wneud gwefannau dwyieithog? Pan ma Google mor llac ei ymroddiad i’r Gymraeg ar chwiliadau, lleoleiddio ei apps ei hun, ac ati dwi’n amau y bydd na. Os nad oes cymorth i greu gwefannau dwyieithog, a… Parhau i ddarllen Google, Busnesau a’r Gymraeg ( + bonus rant am newyddion Cymraeg arlein)

Dyfodol adnoddau Bwrdd yr Iaith Gymraeg? /cc @ybwrdd

Dw i newydd ychwanegu dolen i’r rhestr o dermau ffonau symudol gan Bwrdd yr Iaith Gymraeg i Hedyn. http://hedyn.net/wici/Geiriaduron#Termau_technolegol.2Farbennig Dw i’n chwilio’r wefan Bwrdd yr Iaith Gymraeg nawr am drysorau. Unrhyw ffefrynnau? Wrth gwrs mae’r Bwrdd yn dod i ben cyn hir – fydd y ddolenni yna yn parhau? Dylen ni copïo’r data nawr ac… Parhau i ddarllen Dyfodol adnoddau Bwrdd yr Iaith Gymraeg? /cc @ybwrdd

Abwyd dolen a sut i osgoi e

Ydy “abwyd dolen” yn derm priodol? Dyma sut ti’n gallu osgoi e – gyda ategyn Firefox. Gyda hybysebion ar y we: cwyno = hyrwyddo hywryddo = sylw sylw = arian Mae grwp Facebook yn bodoli nawr. Paid â gwastraffu eich egni, gyfeillion.

Dolennu Dwfn a’r BBC

Blogwyr y BBC: dalier sylw! The BBC and linking part 2: a call to become curators of context Dwi’n credu bod hyn hyd yn oed yn fwy pwysig a pherthasol i wefan BBC Cymru gan bod ecosystem dolennu lawer llai gan wefannau Cymraeg a dylai’r BBC, fel prif wefan Gymraeg Cymru, gymryd rôl flaenllaw yn y… Parhau i ddarllen Dolennu Dwfn a’r BBC

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel post Cofnodion wedi'u tagio ,