Carwyn Jones: cwestiwn dyddiol ar Facebook

Os wyt ti’n aelod o Facebook mae Carwyn Jones eisiau bod yn ffrindiau gyda ti:
https://www.facebook.com/carwyn.jones3

Mae fe’n gofyn cwestiwn bob dydd, dyma’r cwestiwn heddiw:

Syniad da, dw i ddim yn gwybod unrhyw Prif Weinidog yn y byd sydd wedi dechrau rhywbeth mor uniongyrchol ar-lein.

Ond tybed beth fydd yn digwydd pan fydd e’n cyrraedd 5000 o ffrindiau achos dyma’r terfyn ar broffil personol. Efallai dylai fe wedi cael mwy o strategaeth gan gynnwys tudalen yn hytrach na phroffil.

Hefyd dw i’n cwestiynu’r diffyg defnydd o Gymraeg. Dyw’r tudalen yma ddim yn broffil ‘personol’ achos mae fe’n derbyn ceisiadau ffrind wrth unrhyw un. Mae rhywbeth swyddogol am y tudalen ond mae bron pob cwestiwn yn Saesneg yn unig heblaw y cwestiwn am y Gymraeg…

DIWEDDARIAD 10AM: Dw i newydd sylwi’r isod mewn sgwrs am y diffyg Cymraeg:

Cofiwch pawb taw tudalen bersonol yw hon, nid un swyddogol ar ran y Llywodraeth