Gadael Facebook

[…] Pam? Fyswn i’n hoffi dweud bod o dros ryw reswm ideolegol, neu fy mod i’n protestio dros reswm X neu Y, ond y gwir yw fy mod i wedi diflasu a’r peth. Yn wir, rheswm preifatrwydd yw’r cam diwethaf, ond y gwir yw doedd fawr ddim mwy i’r peth.

Fe ddaeth i’r amlwg ar ôl cynhadledd F8 Facebook wythnos diwethaf fod y gwefan yn gwneud newidiadau sylfaenol i’w ffordd o weithio. I mi, y peth mwyaf diddorol oedd bod hi nawr yn bosib i bartneriaid fel Spotify a’r New York Post cysylltu gyda’ch cyfrif Facebook a phostio i’ch wal eich bod chi wedi darllen rhyw erthygl neu wrando ar ryw gan yn awtomatig (fysai Netflix hefyd yn gwneud hyn, ‘blaw am fod deddf yn yr UDA yn nadu iddynt wneud). […]

Cofnod gan Bryn Salisbury (mae fersiwn Cymraeg ar gael ond methu ffeindio ei dolen barhaol…)
http://www.randomlyevil.org.uk/2011/09/26/gadael-gweplyfr-leaving-facebook/