Carwyn Jones: cwestiwn dyddiol ar Facebook

Os wyt ti’n aelod o Facebook mae Carwyn Jones eisiau bod yn ffrindiau gyda ti: https://www.facebook.com/carwyn.jones3 Mae fe’n gofyn cwestiwn bob dydd, dyma’r cwestiwn heddiw: Syniad da, dw i ddim yn gwybod unrhyw Prif Weinidog yn y byd sydd wedi dechrau rhywbeth mor uniongyrchol ar-lein. Ond tybed beth fydd yn digwydd pan fydd e’n cyrraedd… Parhau i ddarllen Carwyn Jones: cwestiwn dyddiol ar Facebook