cyfieithiad Android i’r Gymraeg

Ydy unrhyw un yn gweithio ar gyfieithiad Android? Siarada nawr!

Os nad oes neb, dyn ni’n dechrau cyfieithu wythnos yma!

Gyda llaw, gadawa sylw os ti eisiau cyfrannu i’r cyfieithiad, diolch.