Tagiwyd fel: firefox Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhos Prys 9:00 AM ar 17 November 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: firefox   

  Firefox Monitor 

  Mae gwasanaeth Firefox Monitor yn cynnig cyfle i weld os yw eich cyfrif(on) e-bost wedi cael eu torri a’r posibilrwydd fod eich manylion personol wedi eu cipio. Mae’r gwasanaeth, sy’n seiliedig ar Have I been pwnd, ar gael am y tro cyntaf yn Gymraeg. Bydd angen i chi sicrhau fod y Gymraeg yn uchaf ar ddewis iaith eich porwr i gael mynediad ato yn Gymraeg. O gyflwyno eich cyfeiriad e-bost bydd y gwasanaeth yn datgelu os yw eich cyfrif wedi cael ei dorri, pryd a pha gategori o ddata sydd wedi ei gyfaddawdu, e.e. cyfeiriadau e-bost, awgrymiadau cyfrinair, cyfrineiriau, enwau defnyddwyr, ac ati. Mae’r gwasanaeth yn cynnig cyngor ar sut i ddiogelu eich hunan yn erbyn dor data yn y dyfodol ac yn cynnig y gallu i chi dderbyn diweddariadau a rhybuddion ar gyfer y dyfodol. Mae’n wasanaeth sy’n werth ei ddefnyddio i ddiogelu eich hun, cofiwch gyfeirio eich teulu, ffrindiau a chydnabod ato, er mwyn codi ymwybyddiaeth am ddiogelwch ar-lein.
   
 • Rhos Prys 8:34 PM ar 12 July 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: firefox   

  Firefox Focus newydd 

  Firefox Focus

   

  Mae fersiwn newydd o Firefox Focus wedi ei ryddhau ac ar gael o Google Play a’r AppStore.
  Mae’r porwr syml a diogel wedi cael ei ddiweddaru gan ychwanegu nodweddion defnyddiol newydd.
  Canfod yn y Dudalen (Android yn unig) – er mwyn hwyluso chwilio am eitemau. Mae modd gwneud hyn ar wefan lawn, nid un symudol, hefyd.
  Tabiau Cyfaddas – estyn diogelwch cynhenid Firefox Focus i wefannau sy’n c ael eu darparu gan apiau fel Twitter neu Yelp, gan gadw eu pryd a’u gwedd.
  Nodweddion biometreg iOS – mae modd ei gloi a’i agor gan ddefnyddio dilysu Face neu Touch ID, er mwyn diogelu preifatrwydd eich porwr.
  Mae diogelwch Firefox Focus yn ddigon ar gyfer y Blackberry KEY2, un o’r ffonau mwyaf diogel sydd ar gael. Tipyn o bluen yn het Mozilla

  Rhagor o flog Mozilla

   
 • Rhos Prys 5:41 PM ar 15 March 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , firefox   

  Firefox Android Cymraeg 

  Mae Mozilla wedi bod yn edrych ar y dull gorau o ddosbarthu’r cyfieithiadau o Firefox Android sydd ganddynt ar Google Play.

  Mae’r ‘prif ieithioedd’ eisoes ganddynt ar gael. Mae’n edrych nawr fel eu bod yn barod i symud ymlaen gyda’r grŵp nesaf o ieithoedd. Hyd yma mae’r ieithoedd wrth gefn wedi bod ar gael ar weinydd nosweithiol Aurora. Fel mae’r enw’n awgrymu mae rhain yn cael eu diweddaru yn nosweithiol ac o ansawdd anherfynnol. Mae fy un i ar HTC Flyer yn chwalu’n rheolaidd ar wefan Golwg360. Hmmm.

  Mae modd llwytho’r ap i lawr o’r gweinydd sydd yn

  /pub/mozilla.org/mobile/nightly/latest-mozilla-aurora-android-l10n

  a dewis y ffeil fennec-XX.XXX.cy.android-arm.apk (XX yw’r fersiwn – mae’n newid dros amser – y cy sy’n bwysig)

  Byddwn yn falch o dderbyn adborth ar y cyfieithiad a syniadau ar sut i godi proffil yr ap ar gyfer pan/os fydd yn ymddangos ar Google Play. Cyfeiriad: post@meddal.com.

  Firefox Android Cymraeg

  Mae manylion llawn y porwr yn Firefox Android ar gael ar wefan Mozilla .

  Dyw e ddim yn gweithio ar ffonau Apple. 😉

   
  • Carl Morris 10:53 AM ar 16 Mawrth 2013 Dolen Barhaol

   Rhos, dw i wedi trwsio’r cyfeiriad i’r gweinydd – anghofiaist ti’r darn FTP dw i’n meddwl.

   Dw i wedi cael cip ar Firefox ar Android. Mae’r meddalwedd wedi gwella lot yn y misoedd diwethaf! Ac mae’r cyfieithiad yn wych wrth gwrs. Da iawn. Diolch yn fawr i ti am dy waith caled.

  • Aled 2:41 PM ar 16 Mawrth 2013 Dolen Barhaol

   Dwi’n defnyddio hwn ers rhai wythnosau erbyn hyn. Hoffwn pe bai yn ail-meintio cynnwys i ffitio’r sgrin fel mae rhai porwyr eraill.

  • Colin Nosworthy 3:42 PM ar 18 Mawrth 2013 Dolen Barhaol

   Carl, dyw’r ddolen yn yr erthygl ddim yn gweithio ar fy ffon i – ftp dwy waith

   http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/mobile/nightly/latest-mozilla-aurora-android-l10n/ sy’n gweithio da fi

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel