Yahoo Pipes: adroddiadau Estyn

Es i gynhadledd AGI Cymru fis Rhagfyr diwethaf. Daliodd un o’r cyflwyniadau’n arbennig fy sylw, sef yr un ar Mobile GIS Mashups gan ddyn o Oxford Archaeology. Roedd yn frwd iawn am botensial Yahoo Pipes.  Doeddwn i ddim wedi dod ar ei draws cyn hynny a phenderfynais gael golwg arno rywbryd.

Adroddais ar f’ymdrechion i geocodio lleoliadau ysgolion meithrin yn anghynhadledd Haciaith yn Aberystwyth ym mis Ionawr ac roedd gen i ddiddordeb felly i weld beth oedd Yahoo Pipes yn gallu ei wneud.

Es ati i ddysgu sut i greu Pipe a dwi  wedi cyhoeddi dau ohonynt yn ddiweddar. Mae’r ddau’n eich galluogi i chwilio am adroddiad gan Estyn ar ysgol ond bod un yn dod o hyd i’r adroddiad Cymraeg (os oes un) a’r llall yn dod o hyd i adroddiadau Saesneg. Os ceisiwch nhw, fe welwch nad yw’r geocodio’n ddibynadwy iawn, yn enwedig yn y fersiwn Gymraeg. Mae’n amlwg nad yw API Yahoo yn llwyddiannus iawn am adnabod cyfeiriadau Cymraeg ond dydy’r Pipe sy’n chwilio am adroddiadau Saesneg ddim yn geocodio’n dda iawn chwaith. Y broblem yw bod Estyn yn cyhoeddi’r adroddiadau fel pdfs, a’r Pipe -rwy’n tybio – yn gorfod chwilio fersiwn html y pdf am rywbeth sy’n edrych fel cyfeiriad a dydy cyfeiriadau Cymraeg ddim yn edrych fel cyfeiriadau iddo.

Mae’r Pipe yn codi darn ar hap o’r pdf i’w rhoi ym maes y disgrifiad. Os yw’r darn yn cynnwys enw’r ysgol a rhif yr ysgol mae’r Pipe yn rho’r enw’n deitl, a’r rhif yn y disgrifiad.

Ta beth, rhowch gynnig arnyn nhw. Os ydych yn gallu awgrymu ffordd o’u gwella byddwn yn falch o glywed.

Pipe chwilio am adroddiad Cymraeg
Pipe chwilio am adroddiad Saesneg

Gan Hywel Jones

Ysgrifennaf o'm rhan fy hun yma ran amlaf, nid yn rhinwedd fy swydd.

1 sylw

Mae'r sylwadau wedi cau.