Sesiwn Hywel Jones – Mapio’r Iaith ac Ysgolion

Blogio byw…wel, nodiadau byw

 • Gallu trososod map niferoedd siaradwyr Cymraeg (2001) wedyn dangos lle mae’r ysgolion, a chael eu manylion cyswllt wrth glicio ar y pin.
 • Dangos y maps rwan: edrych yn dda iawn. Wir werth ei weld.
 • Oes unrhyw raglennwyrr/dylunwyr allai wneud nhw’n fwy deniadol/defnyddiadwy eto?
 • Un broblem yw bod y ddata yn statig. Dim diweddaru byw.
 • Wedi eu rhoi mwn fformat KMZ(Google Eareth)  ar dudalen cyhoeddiadau BYIG
 • Wedi gorfod GeoCodio gwybodaeth am gylchoedd meithrin gan ddefnyddio http://batchgeocode.com a MapInfo Envisa. Problemau gyda chyfeiriadua Cym/Saes cymysg.
 • Camau: 1. dod o hyd i ddata: http://data.gov.uk; 2. Ail fformadu a mewnforio gan ddenfyddio MapInfo a GIS; 3. Allbynnu efo Google Earth
 • Pam defnyddio Google felly? Maps – pobol yn gyfarwydd a nhw; ddim yn dda os oes llawer o wrthrychau. Earth – da gyda llawer o wrthrychau, troshaenau tryloyw. Ond llai o bobol yn gyfarwydd a fo a gorfod lawrlwytho
 • Cyflwyno data o ddiddordeb i Hywel, sydd yn ystadegydd.
 • Cynulliad wedi creu categoriau llynedd. Hyn yn gyhoeddus, Cynyddu gwyb. i rieni wneud eu dewis.
 • doedd dim ‘ysgolion penodedig Gymraeg’: llawer o amrywiaeth
 • Oes  angen rhywbeth tebyg am ysgolion Cymraeg
 • Dangos stwnsh Lancashire school finder ar data.gov.uk
 • Diffyg cynnwys yn y Gymraeg

1 sylw

Mae'r sylwadau wedi cau.