Yahoo Pipes: adroddiadau Estyn

Es i gynhadledd AGI Cymru fis Rhagfyr diwethaf. Daliodd un o’r cyflwyniadau’n arbennig fy sylw, sef yr un ar Mobile GIS Mashups gan ddyn o Oxford Archaeology. Roedd yn frwd iawn am botensial Yahoo Pipes.  Doeddwn i ddim wedi dod ar ei draws cyn hynny a phenderfynais gael golwg arno rywbryd. Adroddais ar f’ymdrechion i… Parhau i ddarllen Yahoo Pipes: adroddiadau Estyn