Tagiwyd fel: wicis Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 10:48 PM ar 13 October 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , wicis, ,   

  Wikisource a Wikiquote 

  http://cy.wikisource.org/wiki/Yr_Adfail

  http://cy.wikiquote.org/wiki/Gandhi

  http://cy.wikiquote.org/wiki/Super_Furry_Animals

  Cofia bod nhw ar gael yn Gymraeg.

  Ond dim lot o weithgaredd yn anffodus. (Newydd sylwi wnaeth rhywun awgrymu caefa Wikiquote llynedd – am resymau da.)

  Gyda Wikipedia, roedd e’n llwyddiannus trwy chwilio, a wedyn erthyglau newydd a wedyn chwilio – “adborth positif”. Siwr dyn ni’n gallu tyfu nhw hefyd *rhedeg i ffrwdd am gopi o Mil a Mwy o Ddyfyniadau*

  Plîs ychwanega dy hoff ddyfyniad i Wikiquote yn enwedig.

   
  • Rhys Wynne 12:21 PM ar 14 Hydref 2010 Dolen Barhaol

   Dw i erioed wedi cyfrannu at yr rhain – wicipedia sy’n derbyn y sylw i gyd. Siawns bod llawer o ddyfyniadau gwych Cymraeg i’w cael.

 • Carl Morris 12:34 PM ar 13 September 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: MediaWiki, Pen Talar, , , wicis   

  Pen Talar, PenTalarPedia a MediaWiki 

  Pen Talar – y wici answyddogol

  Ro’n i eisiau esbonio’r cefndir technolegol tu ôl PenTalarPedia (syniad gwreiddiol gan Menna):

  Gwnes i ddefnyddio MediaWiki gyda croen Vector (yr un meddalwedd a chroen â Wicipedia). Mae’n ddefnyddio PHP a mySQL (fel WordPress).

  Gosod: 30 munud neu llai gyda logo newydd. Dw i wedi tynnu mas ieithoedd eraill heblaw Cymraeg a Saesneg – arbed amser lanlwytho.

  Angen ychydig mwy o waith SEO hefyd (e.e. mae Google yn dangos y wici ar tudalen 5 am chwiliad “Pen Talar”, dylai fe bod ar tudalen 1). Bydd teitlau bespoke yn helpu.

  Tyfu’r cymuned: pwnc gwahanol. Ond dylet ti ymuno. Lot o hwyl.

  Dw i’n rili hoffi MediaWiki nawr. (Dw i wedi trio MediaWiki o blaen ond mae’n teimlo rili neis nawr am ryw reswm.). Dw i eisiau symud Hedyn o DokuWiki i MediaWiki ond dw i angen Dydd Sadwrn llawn! Mae lot o ddolenni yn dybynnu arno fe, angen sgwennu 301 redirects i ddal pob dolen. Dw i’n casáu dolenni sydd wedi torri.

   
  • Rhys 12:53 PM ar 13 Medi 2010 Dolen Barhaol

   Gwaith da a syniad ardderchog. Gobeithio ddalith o’r dychymyg.Mae cod MediaWiki (fel cod un rhyw wiki) yn gallu bod yn ddryslyd i newbie (newyddun?) – falle ei bod yn werth gosod dolen amlwg rhywle at gyfarwyddiadau fformatio sydd ar gael ar Wicipedia?

   Dw i eisiau symud Hedyn o DokuWiki i MediaWiki ond dw i angen Dydd Sadwrn llawn!

   Byddwn i’n hoff o weld Hedyn yn gweithio gyda MediaWki ganmod i’n lot mwy cyfarwydd gyda’r cod ac mae’n llawer mwy hyblyg (+ galla i wedyn fynd ymlaen gyda fy syniad o gategoreiddio blogiau Cymraeg).

   Mae lot o ddolenni yn dybynnu arno fe, angen sgwennu 301 redirects i ddal pob dolen.
   Os ydy hyn yn golygu lot o waith ailadroddus y gall mwnci ei wneud, baswn i’n fodlon helpu rhyw bnawn Sadwrn gwlyb.

  • Carl Morris 1:20 PM ar 13 Medi 2010 Dolen Barhaol

   Rhys, swnio’n dda. Dylen ni trefnu dyddiad gweithdy Hedyn. Os mae unrhyw un arall eisiau helpu, gadawa sylw yma. Diolch.

   PenTalarPedia – Dw i wedi trwsio’r teitlau am fwy o SEO. Mae Google yn darllen y teitlau felly dw i wedi rhoi “Pen Talar”, geiriau ar wahan ar bob tudalen.

   Mae Twiki yn opsiwn arall gyda WYSIWYG, efallai mwy cyfeillgar i ddefnyddwyr. Efallai tro nesaf. CywPedia neu rywbeth.
   🙂

  • Rhodri ap Dyfrig 10:33 AM ar 22 Medi 2010 Dolen Barhaol

   Dwi’n nabod rhywun sydd eisiau dechrau rhywbeth wici-aidd ond sydd ddim rhy keen ar markup Wikipediaidd. A fyddai hwn yn testbed da ar gyfer Twiki?

  • Carl Morris 11:50 AM ar 22 Medi 2010 Dolen Barhaol

   Rydych chi’n gallu trio TWiki Sandbox.

   Mae TWiki yn côd agored ond rhaid i chi cofrestru cyn i chi trio’r fersiwn ar y wefan TWiki.
   http://twiki.org/cgi-bin/view/TWiki/TWikiRegistration

   e.e.
   http://twiki.org/cgi-bin/view/Sandbox/CarlMorrisSandbox

   Pethau eraill
   1. Mae llawer o declynnau gwahanol gyda TWiki tu allan y wici. Efallai dylech chi droi off popeth eraill.
   2. Dyn ni angen cyfieithu TWiki hefyd!

  • Carl Morris 12:51 PM ar 29 Medi 2010 Dolen Barhaol

   fersiwn Almaeneg…
   http://pentalarpedia.com/wici/PenTalarPedia_-_Deutsche_version
   🙂

   Dw i ddim wedi defnyddio “gofodau enwau” eto. Efallai yn y pen draw.

  • Rhys Wynne 3:33 PM ar 29 Medi 2010 Dolen Barhaol

   Chwarae teg i Annette, tra bod sawl person wedi cyfrannu at y fersiwn CYmraeg, hi yn unig sydd wedi ei gyfieithu i’r Almaeneg.

   Falle dylid meddwl am roi dolen o bob erthygl Almaeng i’r gwreiddiol Cymraeg (a vice-versa) – jobyn i rhywun sy’n wiki obsessive

   …pam bod pawb yn edrych arna i?

  • Carl Morris 2:37 PM ar 30 Medi 2010 Dolen Barhaol

   Dw i eisiau ychwanegu dolenni fel fersiynau gwahanol Wicipedia. Profi…

  • Rhodri ap Dyfrig 11:04 AM ar 12 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Beryg bydd raid atgyfodi’r PenTalarPedia gyda rhyddhau’r DVD

  • Carl Morris 11:49 PM ar 12 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Peryg? Cyfle! Ar fy rhestr hir o bethau i’w gwneud…

 • Carl Morris 8:03 PM ar 18 February 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , wicis   

  Hedyn, meddyliau? 

  Beth ydy pobol yn meddwl am Hedyn?

  Ydy e’n rhy cymhleth ar hyn o bryd? Defnyddiol?

  Ydyn ni eisiau WYSIWYG? (Golygu heb côd.) Mae e’n defnyddio DokuWiki ond dw i’n trio Twiki fel prawf.

  Meddyliau plis!

   
  • Rhodri ap Dyfrig 9:39 PM ar 18 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Dwi wedi dod i arfer â’r golygydd testun, ond dwi’n gwybod ei fod yn anghyfarwydd iawn i sawl un oedd eisiau cofrestru gyda Hacio’r Iaith.

   Dwi’n meddwl ei fod yn raddol ddatblygu i fod yn ddefnyddiol. Mae’r elfen archifol ohono am fod yn ddefnyddiol os dim arall.

   Roedd yn hollol angenrheidiol, yn greiddiol, i drefnu Hacio’r iaith. Efallai y byddwn i ychydig yn ofalus am newid i system arall cyn profi’n go galed.

  • Carl Morris 1:03 AM ar 19 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Dw i eisiau gweld cyfraniadau gan bobol normal!

   Dw i’n meddwl am gofrestrau ar hyn o bryd. Mae rhwydwaith “Cymraeg we agored” ar wasgar. Felly dyn ni’n casglu blogs yna, gwefannau eraill, casglu pobol ar fy nghofrestr Twitter.

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel