Allet ti helpu?

Dyn ni i gyd yn trefnu Hacio’r Iaith gyda’n gilydd fel cymuned.

Mae tudalen tasgau bach gyda ni. Ewch i’r tudalen wici Hacio’r Iaith os ti eisiau helpu. Diolch am eich cefnogaeth!
http://hedyn.net/pethau_allech_chi_wneud

Dyn ni dal yn sgwennu syniadau a manylion eraill ar y prif dudalen hefyd.
http://hedyn.net/hacio_r_iaith