Sesiwn 6: Maniffesto technoleg a’r Gymraeg

Roedd pobl eisiau trafod ymgyrchu gwleidyddol dros yr iaith Gymraeg ar-lein.

Defnyddiwch y dudalen yma i ddatlbygu’r maniffesto:

http://hedyn.net/wici/Maniffesto_technoleg_a%27r_Gymraeg

1 sylw

  1. GWEITHDAI CODIO / TECHNOLEG
    Faint o weithgaredd http://www.technocamps.com/ sydd yn digwydd yn Gymraeg? Dwi ddim yn gwybod yr ateb. Ond wrth anelu yn benodol at bobl ifanc 11-19 oed, dylai fod gweithdai yn Gymraeg yn sicr. Os oes rhai wedi bod buasai’n gret cael gwybod mwy am hynny. Byw [technoleg] yn Gymraeg.

Mae'r sylwadau wedi cau.