Ysgoloriaeth PhD Technoleg Lleferydd

Oes unrhyw un o ffrindiau Hacio’r Iaith yn awchu am y cyfle i wneud PhD ym maes Technoleg Lleferydd Cymraeg? Dyma’ch cyfle! Rhagor o wybodaeth ar https://www.bangor.ac.uk/doctoral-school/kess/scholarship.php.cy

Ysgoloriaeth PhD y Coleg Cymraeg: Newid Ymddygiad Ieithyddol

Mae Prifysgol Caerdydd yn hysbysebu PhD diddorol ar hyn o bryd: Ysgoloriaeth PhD: Newid Ymddygiad Ieithyddol – Cynyddu’r niferoedd sy’n defnyddio rhyngwynebau cyfrifiadurol mewn ieithoedd llai Mae’n bleser gan Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd wahodd ceisiadau gan unigolion a chanddynt ddiddordeb mewn astudio ar gyfer y ddoethuriaeth cyfrwng Cymraeg uchod. Ariennir y ddoethuriaeth gan y… Parhau i ddarllen Ysgoloriaeth PhD y Coleg Cymraeg: Newid Ymddygiad Ieithyddol

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Amrywiol Cofnodion wedi'u tagio ,

Cyfleoedd PhD ym Mhrifysgol Aberystwyth

Mae Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu yn falch o gyhoeddi dwy ysgoloriaeth PhD ym maes y Cyfryngau Digidol. Cyllidir y ddwy ysgoloriaeth drwy gynllun KESS (Knowledge Economy Skills Scholarships) fel a ganlyn: Datblygiad Naratifau Clyweledol Aml-blatfform mewn cydweithrediad â chwmni teledu Cwmni Da (http://www.cwmnida.tv); a ‘Cynhyrchu a Dosbarthu Cynnwys Aml-Gyfryngol Ar-lein mewn Cyd-destunau Lleol… Parhau i ddarllen Cyfleoedd PhD ym Mhrifysgol Aberystwyth