Diweddariadau Gareth Morlais Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Gareth Morlais 4:32 PM ar 10 November 2020 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: , , , , , , , , , ,   

  Lle i fynd i lawrlwytho rhai o’r adnoddau seilwaith technoleg iaith diweddara’ ar gyfer Hacio Bach 

  Gyda Hacio’r Iaith yn cyflwyno: Hacio Bach, dan ofal Uned Technolegau Iaith Prifysgol Bangor ar 14 Tachwedd 2020, dyma restr o rai o’r adnoddau seilwaith technoleg iaith all helpu i roi syniadau ichi o haciau Cymraeg gallwch chi ddatblygu. Mae prifysgolion yng Nghymru wedi bod yn flaengar wrth ddatblygu adnoddau technoleg iaith a seilwaith ieithyddol o’r fath, felly dwi wedi dewis rhai o’u cydranau yn y rhestr isod. Dwi hefyd wedi dewis dolenni eraill gan gyrff a mudiadau eraill all fod yn handi ichi. Croeso ichi ychwanegu rhagor o bethau eich hun yn y Sylwadau a phob lwc yn y digwyddiad.

  Rhai o'r adnoddau Cymraeg ar Github

  Rhai o’r adnoddau Cymraeg ar Github

  Porth Technolegau Iaith Prifysgol Bangor:

  Technoleg iaith
  http://techiaith.cymru/

  https://github.com/techiaith/
  https://github.com/PorthTechnolegauIaith

  Seilwaith ieithyddol Prifysgol Bangor:

  Porth Termau Cenedlaethol Cymru:
  http://termau.cymru/

  Adnoddau geiriadurol:
  http://techiaith.cymru/data/geiriadurol/

  Corpora:
  http://techiaith.cymru/data/corpora/

  Enwau lleoedd:
  http://techiaith.cymru/data/enwau-lleoedd/

  Prifysgol Caerdydd:

  Datgelydd termau: https://github.com/ispasic/FlexiTermCymraeg

  CorCenCC – partneriaeth rhwng prifysgolion Caerdydd, Abertawe, Bangor, a mwy.
  https://www.corcencc.cymru/lawrlwytho/

  https://github.com/CorCenCC

  WNLT Prifysgol De Cymru:

  https://hypermedia.research.southwales.ac.uk/kos/wnlt/
  https://hypermedia.research.southwales.ac.uk/kos/wnlt2/

  https://gate.ac.uk/

   

  Comisiynydd y Gymraeg

  Rhestr o Enwau Lleoedd Safonol Cymru:http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Comisiynydd/EnwauLleoedd/Pages/Chwilio.aspx
  Canllawiau Comisiynydd y Gymraeg ar ddrafftio dwieithog: http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Rhestr%20Cyhoeddiadau/20190514%20C%20Rhan%201%20Drafftio%20dwyieithog.pdf

  Dolenni at adnoddau geiriadurol a therminoleg ar ochr dde’r dudalen hon:
  http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Adroddiadau/Pages/Termau-a-geiriaduron.aspx

  Microsoft

  Termau ac adnoddau lleoleiddiad:
  https://www.microsoft.com/en-us/language?rtc=1

  Byd Term Cymru

  Cofau cyfieithu Byd Term Cymru:
  https://llyw.cymru/bydtermcymru/cofau-cyfieithu

  Lawrlwytho geiriadur termau Term Cymru Llywodraeth Cymru:
  https://gov.wales/bydtermcymru/other-resources/meta

  Wicipedia Cymraeg
  https://cy.wikipedia.org/wiki/Hafan

  Wikidata:
  https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Data_access

   

  A.y.b., a.y.b…

  Gallwch ychwanegu dolenni eraill yn y Sylwadau.

   

   
 • Gareth Morlais 9:54 AM ar 30 January 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau:   

  Barn #haciaith ar rai o flaenoriaethau a bylchau technoleg #Cymraeg 

  Mewn sesiwn yn Haciaith eleni, holwyd barn mynychwyr  yr anghynhadledd ar flaenoriaethau a bylchau technoleg Cymraeg. Ymatebodd y rhai  oedd yn y sesiwn ar post-its.
  O’r cerdiau hynny, dyma naws yr ymatebion, yn nhrefn y nifer o weithiau y soniwyd amdanynt.

  8 sylw

  • Cynnig rhagweithiol o’r Gymraeg fel iaith yn ATMs a checkouts uwchfarchnadoedd; gwefannau/platfformau yn cofio eich dewis iaith trwy gydol eich amser ar y rhyngrwyd; y Gymraeg yn gyntaf lle bo angen; ystyried dewis iaith o’r cam cyntaf; y dewis o Gymraeg yn amlwg i’r defnyddiwr; cynnwys cyfeiriad at wasanaeth Cymraeg, hyd yn oed wrth hysbysebu yn Saesneg; cynnig cynnwys YouTube, iPlayer yn rhagweithiol; tudalen gartref yn Gymraeg yn gyntaf (e.e. cbac.co.uk); diwylliant cofio dymuniad iaith

  6 sylw

  • Llais i destun; technoleg adnabod lleferydd gall gael ei ddefnyddio fory; Siri; Alexa

  5 sylw

  • Hybu a nid gorfodi’r Gymraeg; wrth hyrwyddo mae angen hybu PAM y dylid defnyddio’r gwasanaeth yn Gymraeg yn hytrach na “achos ei fod o’n Gymraeg”; cyhoeddusrwydd ar beth sydd ar gael; cydnabyddiaeth o’n gofynion; cynyddu’r nifer o bobl sy’n defnyddio’r Gymraeg yn ddigidol
  • Ethos data agored gyda hwb rhannu canolog; trwyddedu’n agored ar mwyn cael gwared ar yr her o hawlfraint yn rhwystro datblygiadau; blaenoriaethu offer cod agored gyda’r rhyddid i leoleiddio

  4 sylw

  • Sgiliau codio – datblygu meddalwedd a rhaglenni yn Gymraeg; darlunio; adnoddau hyfforddi ar gael i bawb
  • Rhwydwaith symudol a gwe band eang cyflym iawn dros Gymru gyfan
  • Predictive/autocorrect text Cymraeg

  3 sylw

  • Rhoi popeth am ddim; e-lyfrau am ddim i bawb fel yn Norwy; Cyhoeddi llenyddiaeth arlein
  • Gwella cyfieithu peirianyddol; mae busnesau Cymru yn parhau i ddefnyddio y cyfieithu peirianyddol heb gael pobl i wella hynny; gwella’r berthynas rhwng geiriaduron safonol a chyfieithu peirianyddol
  • Adnoddau addysg a hyfforddiant DA yn Gymraeg; adnoddau pwrpasol Cymraeg i tech gwyb, nid tro i’r Gymraeg wedyn

  2 sylw

  • YouTube Cymraeg gydag algorithm Cymraeg ar gyfer YouTube (auto-play fideo Cymraeg eto nesaf)
  • Trydar, Instagram, a gwefannau cymdeithasol
  • Rhoi mwy o bres a swyddi i dechnoleg Cymraeg
  • Addysgu’r genhedlaeth hŷn am y byd digidol; annog y genhedlaeth hyn i rannu eu hamser, cyfoeth a gwybodaeth arlein

  1 sylw

  • Android Cymraeg
  • Cael mwy o arbenigwyr a datblygwyr sy’n siarad Cymraeg
  • Calendr digwyddiadau cyhoeddus
  • Cymraeg safonol ond yn hygyrch a dealladwy
  • Datblygu rhwydwaith hyrwyddo poblogaidd ar Facebook
  • Ffôn symudol Cymraeg gyda darparwyr symudol sy’n gweithio’n ddwyieithog
  • Geiriaduron: un porth i chwilio am bethau
  • Gwell dealltwriaeth caledwedd
  • Gwella ymwybyddiaeth y darparwyr eu hunain o’u gwasanaeth Cymraeg ar bob lefel y cwmni
  • Ffordd mwy cynaliadwy na dibynnu ar wirfoddolwyr i leoleiddio gwasanaethau ac offer (Scratch, WordPress, ayb)
  • Mae cynnwys y Gymraeg yn rhoi hwb i’r economi
  • Mwy o arloesi yn y sector annibynnol
  • Normaleiddio / gorfodi meddalwedd a rhyngwynebau Cymraeg yn yr ysgolion a chlybio codio Cymraeg
  • Papurau bro i fwydo papur(au) cenedlaethol Cymraeg
  • Pob un yn y sector cyhoeddus i ddod i arfer a gofyn am adnoddau Cymraeg
  • Polisi comisiynu clir; cydlynu elfennau i osgoi dyblygu ac annog cydweithio
  • Safonau iaith
  • Sicrhau ansawdd a chysondeb gwasanaeth
  • Technoleg adnabod enwau ar gyfer meddygfeydd
  • Teganau llafar
  • Termau technoleg / cyfrifiadureg safonol
  • Vocab ar bopeth
  • Ymchwil tymor hir
  Llun gan Jason Evans o ddechrau #haciaith 2018 Caerdydd

  Llun gan Jason Evans o ddechrau #haciaith 2018 Caerdydd

  Wedi eu cyhoeddi yma ar wefan Hacio’r Iaith, bydd Jeremy Evas a Gareth Morlais yn rhannu’r ymatebion gydag aelodau Bwrdd Technoleg Cymraeg Llywodraeth Cymru sy’n rhoi cyngor i Weinidog y Gymraeg ar strategaeth technoleg Cymraeg, ar ffurf drafft Cynllun Gweithredu Technoleg Cymraeg newydd.

   

   
  • Carl Morris 12:43 PM ar 30 Ionawr 2018 Dolen Barhaol

   Diolch am rannu’r casgliadau Gareth.

   O’n i ddim yn gallu mynychu’r sesiwn yma yn anffodus.

   Os gaf i, byddwn i’n ychwanegu:

   • cynhyrchu cynnwys, fideo, erthyglau nodwedd (neu greu amodau sy’n arwain at hyn, e.e. cymorth treth i gynhyrchwyr annibynnol/cymunedol/Cymraeg?)
   • creu gemau / pethau ‘cyffrous’
   • defnydd o dechnoleg i fynd i’r afael â rhai o broblemau dyrys fel yr economi, cartrefi, amaeth cynaliadwy, trafnidiaeth gynaliadwy
 • Gareth Morlais 3:03 PM ar 13 September 2017 Dolen Barhaol  

  Hoff adnodau digidol tiwtoriaid #DysguCymraeg2017 

  Mewn gweithdy yng Nghynhadledd Tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion https://dysgucymraeg.cymru/ yng Nghaerdydd yn yr haf, dyma oedd dewisiadau technoleg fwyaf handi’r tiwtoriaid.
  Mae’r rhif ar ddiwedd pob lein yn dangos faint o bleidleisiau (dotiau coch) cafodd pob adnodd:

  Duolingo – ap/gwefan – 33
  Geiriaduron – gwefan – ap – 30
  SSIW – ap/gwefan – 30
  Quizlet – ap – 17
  Cysgair – meddalwedd – 16
  S4C – gwefan – 16
  YouTube – ap/gwefan – 16
  BBC Cymru Fyw (a vocab) – ap – 15
  Ebost – meddalwedd – 12
  Ap Geiriaduron – ap – 11
  Chromebook – teclyn – 10
  Laptop – teclyn – 10
  Cymru Fyw (a Vocab) – gwefan – 9
  Facebook – ap /gwefan – 9
  Ffonau clyfar – teclyn – 9
  Moodle – meddalwedd – ap – 8
  Radio Cymru – gwefan – 8
  Ap Mynediad – ap – 7
  Blackboard – meddalwedd – 7
  Dal Ati – ap – 7
  Learn Cymraeg Gogledd Canolradd, Mynediad, Sylfaen – ap – 7
  Ap Treiglo – ap – 6
  Big Welsh Challenge – gwefan – 6
  Twitter – gwefan – ap – 6
  Whatsapp – ap – 6
  Skype – meddalwedd – 5
  Ap Sylfaen – ap – 4
  Byrddau gwyn rhyngweithiol – meddalwedd – 4
  Camera digidol – teclyn – 4
  Clic Clonc – gwefan – 4
  Golwg 360 – gwefan – ap – 4
  Google Classroom – meddalwedd – 4
  Hwb – gwefan – 4
  Nearpod – meddalwedd – 4
  Welsh With Us Morgannwg – gwefan – 4
  Y Bont – gwefan – 4
  Ap Gofal – ap – 3
  CorCenCC – gwefan – 3
  grwpiau sgyrsio – meddalwedd – 3
  iTunes U – meddalwedd – 3
  Meddalwedd adnabod llais – meddalwedd – 3
  Memrise – gwefan – 3
  Audacity – meddalwedd – 2
  CBAC Gloywi’r Iaith – gwefan – 2
  Eisteddfod – ap – 2
  Hwyl ar Holi – gwefan – 2
  iPads – teclyn – 2
  Lecturecapture – meddalwedd – 2
  Magi Ann – ap – 2
  Mentrau Iaith – gwefan – 2
  CBAC Mynediad a Sylfaen – ap – 2
  Telesgop – gwefan – 2
  ToBach – meddalwedd – 2
  Uchelseinydd – meddalwedd – 2
  Wlpan ar y We – gwefan – 2
  Yr Urdd – ap – 2
  Adobe – meddalwedd – 1
  Ap Cyw – ap – 1
  Ap Sglein – ap – 1
  Ap Tywydd – ap – 1
  Apiau Amgueddfeydd – ap – 1
  Apiau gemau addysgiadol – ap – 1
  Barn – gwefan – 1
  Canolfan Bedwyr – gwefan – 1
  Canolradd – ap – 1
  CiT – ap – 1
  Clecs – ap – 1
  Clwb Malu Cachu – gwefan – 1
  Colin & Cumberland – gwefan – 1
  Cyw – gwefan – 1
  Google Drive – meddalwedd – 1
  Google Translate – gwefan – 1
  Gwefan.org – gwefan – 1
  Gweiadur – gwefan – 1
  Hedyn – gwefan – 1
  Hwyangerddi – gwefan – 1
  Ivona – gwefan – 1
  Kahoot – ap – 1
  Llwybr yr Arfordir – ap – 1
  Llyfrgell Genedlaethol Cymru – gwefan – 1
  Microsoft Office – meddalwedd – 1
  Mwnci Bach – ap – 1
  Papurau Bro – gwefan – 1
  Powerpoint – meddalwedd – 1
  Reddit – gwefan – 1
  Spotify – gwefan – 1
  Taflunwyr – teclyn – 1
  Termiadur – gwefan – 1
  Wicipedia Cymraeg – gwefan – 1
  Y Banc – gwefan – 1
  Y Cymro – gwefan – 1
  Y Ganolfan Dysgu Cymraeg – gwefan – 1
  Y Tiwtor – gwefan – 1

  Cawsom drafodaeth am ba adnoddau sydd angen ac, wrth ateb y cwestiwn “Beth sydd ar goll?”, daeth yr awgrymiadau hyn:

  • Android Cymraeg
  • Gwirydd sillafu Cymraeg i Gmail ar Chromebook – mae llawer o diwtoriaid yn defnyddio Chromebooks
  • Rhyngwyneb Cymraeg i ap Facebook (mae yna un i wefan Facebook)
  • Mwy o adnoddau Cymraeg i blant gydag aspergers / awtistiaeth
  • Mwy o isdeitlau i ddysgwyr ar raglenni S4C
  • Gosod Windows yn Gymraeg mewn canolfannau cyhoeddus (ysgolion, canolfannau cymunedol, ayb)
   
 • Gareth Morlais 2:46 PM ar 13 July 2016 Dolen Barhaol  

  Caerdydd Creadigol: Dangos a Dweud. 18/07/16 Hen Lyfrgell Caerdydd 

  Mae rhwydwaith creadigrwydd Prifysgol Caerdydd – Caerdydd Creadigol – yn cynnal noson i ddangos prosiectau Cymraeg yn yr Hen Lyfrgell, Caerdydd, 18:30 – 20:00 ar y 18fed o Orffennaf 2016.  Dyma’r arlwy:

  Huw Marshall  – Awr Cymru

  Cai Morgan – PUMP

  Daf Prys – FIDEO8

  caerdydd creadigol

  Dyma’r manylion o wefan Caerdydd Creadigol:

  “Mae ‘Dangos a Dweud’ Caerdydd Creadigol yn ddigwyddiad chwarterol sy’n rhoi platform i amrywiaeth gyffrous o bobl a phrosiectau creadigol y ddinas. Mae’n dod â chymuned greadigol Caerdydd at ei gilydd o dalent sefydledig i dalent newydd, i glywed am eu huchelgeisiau a’u prosiectau cyfredol.

  “Bydd pob un o’r siaradwyr yn rhoi cyflwyniad brys o 10 munud ac yn dod â gwrthrych gyda nhw. Gallai’r gwrthrych fod yn ffynhonnell eu hysbrydoliaeth, offeryn gwaith neu rywbeth sy’n eu cysuro. Bydd y siaradwyr yn rhannu eu gwaith ac yn esbonio pwysigrwydd eu gwrthrych.

  “Cyflwynir y digwyddiad hwn yn Gymraeg a bydd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gael.”

  Tocynnau am ddim o fan hyn.

   
 • Gareth Morlais 1:49 PM ar 20 November 2015 Dolen Barhaol  

  Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes am gyflogi Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol 

  Dwi’n postio’r swydd yma ar ran Dawn Knight, CorCenCC. Y dyddiad cau yw 24/11/15

  ‘CorCenCC – Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes: Dull cymunedol o adeiladu corpws ieithyddol’
  corcencc
  Gwahoddir ceisiadau ar gyfer Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol i ymuno â phrosiect rhyngddisgyblaethol ac aml-sefydliadol fydd yn creu corpws ffynhonnell agored o Gymraeg cyfoes ar raddfa eang (CorCenCC). Nod y prosiect yw ailddiffinio cwmpas, dyluniad a seilwaith methodoleg datblygu corpws, yn ogystal â chreu adnodd Cymraeg o bwys i’w ddefnyddio mewn lleoliadau cymunedol, masnachol, addysgol a llywodraethol.

  Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gefndir mewn ieithyddiaeth gyfrifiadurol, ieithyddiaeth corpws, rhaglennu a/neu ddatblygu meddalwedd. Mae gallu cydweithio yn elfen allweddol o’r rôl hon; bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda thimau o wyddonwyr cyfrifiadurol ac ieithyddion cymhwysol. Mae sgiliau cyfathrebu rhagorol a gallu bodloni terfynau amser yn hanfodol, ac mae gwybodaeth am y Gymraeg yn ddymunol. Bydd deiliad y swydd yn cynorthwyo i ddatblygu set tagiau ac offer codio, yn ogystal â llunio rhaglen gwybodaeth dorfol a meddalwedd corpws digidol. Mae arbenigedd technegol perthnasol yn hanfodol, a byddai profiad o ddadansoddi data meintiol a chyfrifiadurol â meddalwedd mynegeiriau yn fanteisiol.

  Y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) a Chyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC) sy’n ariannu’r prosiect hwn sy’n para 3½ mlynedd. Dawn Knight, o Ganolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu Prifysgol Caerdydd, sy’n ei arwain. Mae tîm y prosiect academaidd hefyd yn cynnwys Tess Fitzpatrick, Irena Spasic a Jeremy Evas (Prifysgol Caerdydd); Steve Morris a Mark Stonelake (Abertawe); Paul Rayson (Prifysgol Lancaster) ac Enlli Thomas (Prifysgol Bangor).

  Bydd y swydd hon ym Mhrifysgol Caerdydd a bydd yn amser llawn am gyfnod sefydlog o 3½ mlynedd. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau ei swydd ar 1 Mawrth 2016 neu cyn gynted â phosibl wedi hynny. Cynhelir y cyfweliadau ar 7 Rhagfyr 2015.

  Gellir dod o hyd i fanylion ymgeisio am y swydd hon ar http://www.cardiff.ac.uk/jobs/ rhwng 26/10/15 a 24/11/15. Cyfeirnod y swydd hon yw 4001BR.
  Os oes gennych ymholiadau anffurfiol, cysylltwch â Dr Dawn Knight (KnightD5 MALWEN caerdydd.ac.uk).

   
 • Gareth Morlais 12:21 PM ar 27 November 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , ,   

  Ar agor: Cynllun Grant Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg 2015-16 

  Llun o Raspberry Pi gan Jan Grosser

  Llun o Raspberry Pi gan Jan Grosser

  Mae’r Grant Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg 2015-2016 Llywodraeth Cymru  ar agor i geisiadau rhwng nawr a’r 30ain o Ionawr 2015.

  Mae’r grantiau yn cefnogi amcanion y cynllun gweithredu Technoleg a chyfryngau digidol Cymraeg.

  Pwrpas y cynllun gweithredu yw annog gweithgareddau sy’n hybu ac yn hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg trwy dechnoleg a chyfryngau digidol. Prif ffocws y grant fydd cefnogi gweithgareddau sy’n:

  • codi ymwybyddiaeth o, neu hybu’r defnydd o feddalwedd, aps, gwasanaethau ar-lein, a theclynnau creu cynnwys Cymraeg – a chynnwys digidol Cymraeg.
  • cefnogi datblygiad meddalwedd a gwasanaethau digidol Cymraeg
   ar-lein
  • cynyddu faint o gynnwys Cymraeg sydd ar gael ar-lein.

  Croesawir ceisiadau gan gyrff o’r trydydd sector, y sector breifat a’r sector gyhoeddus ar gyfer gweithgareddau nad ydynt yn ddarostyngedig i’w Cynlluniau Iaith Gymraeg statudol.

  Gweithgareddau cymwys

  Dyma rai o’r gweithgareddau sy’n gymwys i’w hariannu dan y cynllun:

  • Datblygu gwasanaethau rhyngweithiol Cymraeg ar-lein newydd;
  • Yr isadeiledd digidol sydd ei angen er mwyn rhoi sylfaen i’r Gymraeg yn y maes digidol. E.e. llais i destun a deallusrwydd artiffisial;
  • Mapiau rhyngweithiol yn y Gymraeg lle gellir mewnosod mapiau gyda labeli ac enwau llefydd Cymraeg ar dudalennau we;
  • Prosiectau i gynyddu faint o gynnwys digidol yn y Gymraeg sydd ar gael ar-lein. Mae cynigion cynnwys sy’n ysbrydoli eraill i gyfrannu ac ehangu ar y cynnwys yn debygol o sgorio’n uwch na phrosiectau sy’n cyflwyno cynnwys gorffenedig;
  • Mentrau hyfforddi a chyrsiau codio, gan gynnwys hyfforddiant ar gyfer pobl ifanc;
  • Mentrau i godi ymwybyddiaeth a hybu’r defnydd o feddalwedd, cynhyrchion seilwaith, cymwysiadau, gwasanaethau ar-lein, ac offer creu cynnwys Cymraeg – a chynnwys Cymraeg digidol;
  • System rheoli digwyddiadau ar lein a all hwyluso’r broses o drefnu digwyddiad, gwahodd/dosbarthu tocynnau a hyrwyddo’r digwyddiad ar draws y cyfryngau cymdeithasol;
  • Cleient Twitter Cymraeg ar gyfer cyfrifiaduron llechen a ffonau clyfar;
  • Teclyn torfoli trosiadau rhyngwyneb sy’n hwyluso defnydd termau safonol ar gyfer labelu botymau a negeseuon yn y porwr;
  • Ap treiglo;
  • Ategion/widgets Cymraeg ar gyfer gwasanaethau blogio a datblygu gwefannau;
  • Systemau gweithredu dwyieithog megis systemau adnoddau dynol a systemau cyllid;
  • Unrhyw weithgareddau eraill fyddai’n cyfrannu at gyflawni’r amcanion a gyflwynwyd yng Nghynllun Gweithredu Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg Llywodraeth Cymru, ac a fyddai’n addas i dderbyn grant.

   Am fwy o wybodaeth am y grant, yn cynnwys y ffurflen gais a’r canllawiau a meini prawf:

  http://cymru.gov.uk/techcy

   

   
 • Gareth Morlais 12:06 PM ar 18 September 2014 Dolen Barhaol  

  Cymraeg ac Apple iOS8 

  Mae Apple iOS8 ar gael nawr. Un o’r nodweddion newydd yw’r gallu  i ddewis y Gymraeg fel hoff iaith. ‘Dyw hyn ddim yn golygu lleoleiddio llwyr, ond mae’n golygu bydd apiau gyda rhyngwyneb amlieithog – sydd yn cynnwys y Gymraeg – yn arddangos ar y ffôn neu lechen mewn Cymraeg. Beth sy’n wych yw mae’n ymddangos fod y Gymraeg yn cael ei gynnig yn awtomatig i ddefnyddwyr yn y wlad hon. Fel dengys sgrinluniau Iwan Evans, dim ond mater o lusgo’r Gymraeg uwchben y Saesneg yw hi.  Yr her nawr yw i gynhyrchwyr apiau i ddarparu rhyngwynebau Cymraeg.

   

  iOS8 1

   

   

   

   

   

   

  iOS8 2

   

   

   

   

   

  iOS8 3

   

   

   

   

   

   

   

  iOS8 4

   

   

   

   

   

   

  iOS8 5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  iOS8 6

   

   

   

   

   

   

   

  iOS8 7

   

   

   

   

   
  • Gareth Morlais 12:10 PM ar 18 Medi 2014 Dolen Barhaol

   >Yr her nawr yw i gynhyrchwyr apiau i ddarparu rhyngwynebau Cymraeg.

   Dwi’n meddwl am ap Twitter yn enwedig wrth awgrymu hyn.

 • Gareth Morlais 5:36 PM ar 21 May 2013 Dolen Barhaol  

  Cymorth i gychwyn gwefan lleol 

  Mae’r Carnegie UK Trust a Cooperatives y D.U.  yn trefnu cyfarfod/cyflwyniad i’r rhai sydd am gychwyn co-op cyfryngau er mwyn darparu newyddion lleol. Mae ‘na sesiwn ar yr 28ain o Fehefin 2013 yng Nghaerdydd ac un arall yn Crewe (sy’n fwy gyfleus o’r Gogledd) ar y 26ain o Fehefin. Make the News yw enw’r sesiynau ac mae na fanylion yma.

  Wedi’r daith, bydd na gyngor a chefnogaeth ar gael am ddim i’r rhai sydd am gychwyn coop cyfryngau.

   
 • Gareth Morlais 9:16 AM ar 21 May 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: canllaw   

  Sut i fewnosod eitemau o eBay 

  “Sut alla’i ennill bach o bres i gadw mynd?” – dyna’r cwestiwn mawr sy’n herio perchnogion gwefannau lleol (hyperlocal)
  Dros y blynyddoedd, dwi wedi bod yn arbrofi gyda ‘dolenni cildwrn’   (affiliate links). Mae hyn yn ffordd o arddangos cynnyrch a gwasanaethau cwmnïau eraill ar eich gwefan chi. Os bydd un o’ch ymwelwyr chi yn prynu, mae’r cwmni mawr yn danfon cildwrn atoch chi – dim ond ychydig geiniogau.
  Ffrwd o ddolenni recordiau finyl Cymraeg ar Twtlol.co.uk oedd y gyntaf:
  Am fod yr arholiadau yn bwysig yn y cartref hwn ar hyn o bryd, dyma fi’n mynd ati i gasglu llyfrau adolygu TGAU at ei gilydd fesul pwnc:
  tgau.co.uk

  tgau.co.uk

  Mae’n rhatach weithiau i brynu’r llyfrau o eBay a dwi’n bwriadu cyflwyno cyngor adolygu ar y wefan pan ga’ i amser.
  Os ydych chi am wneud rhywbeth tebyg gydag eBay ar eich gwefan WordPress, penderfynwch ar y niche dych chi am ganolbwyntio arni, wedi dilynwch y camau hyn:
  1. Ymaelodwch gyda’r Ebay Partner Network https://www.ebaypartnernetwork.com
  2. Ewch i tab Campaigns, wedyn Create a new campaign
  3.  …dryw gwneud hyn, dych chi’n cael rhif sy’n dangos i eBay pwy dych chi
  4. Ewch i Tools > Widgets > RSS Feed Generator
  5. Dewiswch Program (.co.uk); y Campaign ID dych chi newydd greu; categori ac allweddeiriau; llenwi’r gweddill; Generate Code
  6. copïwch y cod ar eich clipfwrdd
  Wedyn ewch i adran Admin eich WordPress a mewnosod y teclyn HungryFeed http://verysimple.com/products/hungryfeed/. Mae hyn yn eich galluogi i fewnosod RSS mewn Post WordPress.
  Ysgrifennwch Bost neu Dudalen newydd, cliciwch symbol HungryFeed a gludo’r cod EPN o’r clipfwrdd i’r blwch. Safiwch y dudalen a chael cipolwg arni cyn cyhoeddi.
  A dyna ni. Pob tro bydd rhywun yn prynu eitem ar eBay drwy ddilyn linc o’ch gwefan chi, bydd eBay yn talu cildwrn bach i chi. Dydy hyn ddim yn ffortiwn, ond mae’n gam bach tuag at fod yn fwy cynaliadwy.
   
 • Gareth Morlais 11:59 AM ar 13 April 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau:   

  Sut i roi fideo ‘Google Streetview Hyperlapse’ ar eich blog 

  Dyma fideo o bromenad Bae Colwyn wnes i wrth arbrofi gyda Google Streetview Hyperlapse. Does dim sain.

  clip fideo o blip.tv Nid oedd modd mewnosod fideo i’r post yn y blog yma

  Os am greu fideo o’r fath o’ch ardal chi:
  1. dilynwch y ddolen o  http://www.teehanlax.com/labs/hyperlapse/ at y teclyn
  2.  llusgwch  tagiau A a B ar y map i ddynodi’r dechrau a’r diwedd
  3.  defnyddiwch meddalwedd dal fideo fel Faststone Capture i recordio’r olygfa
  4.  lanlwythwth y fideo gorffenedig i YouTube, Vimeo neu Blip.tv
  5. cydiwch yn y code mewnosod er mwyn ei arddangos yn eich blog
   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel