Diweddariadau Gareth Morlais Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Gareth Morlais 9:54 AM ar 30 January 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau:   

  Barn #haciaith ar rai o flaenoriaethau a bylchau technoleg #Cymraeg 

  Mewn sesiwn yn Haciaith eleni, holwyd barn mynychwyr  yr anghynhadledd ar flaenoriaethau a bylchau technoleg Cymraeg. Ymatebodd y rhai  oedd yn y sesiwn ar post-its.
  O’r cerdiau hynny, dyma naws yr ymatebion, yn nhrefn y nifer o weithiau y soniwyd amdanynt.

  8 sylw

  • Cynnig rhagweithiol o’r Gymraeg fel iaith yn ATMs a checkouts uwchfarchnadoedd; gwefannau/platfformau yn cofio eich dewis iaith trwy gydol eich amser ar y rhyngrwyd; y Gymraeg yn gyntaf lle bo angen; ystyried dewis iaith o’r cam cyntaf; y dewis o Gymraeg yn amlwg i’r defnyddiwr; cynnwys cyfeiriad at wasanaeth Cymraeg, hyd yn oed wrth hysbysebu yn Saesneg; cynnig cynnwys YouTube, iPlayer yn rhagweithiol; tudalen gartref yn Gymraeg yn gyntaf (e.e. cbac.co.uk); diwylliant cofio dymuniad iaith

  6 sylw

  • Llais i destun; technoleg adnabod lleferydd gall gael ei ddefnyddio fory; Siri; Alexa

  5 sylw

  • Hybu a nid gorfodi’r Gymraeg; wrth hyrwyddo mae angen hybu PAM y dylid defnyddio’r gwasanaeth yn Gymraeg yn hytrach na “achos ei fod o’n Gymraeg”; cyhoeddusrwydd ar beth sydd ar gael; cydnabyddiaeth o’n gofynion; cynyddu’r nifer o bobl sy’n defnyddio’r Gymraeg yn ddigidol
  • Ethos data agored gyda hwb rhannu canolog; trwyddedu’n agored ar mwyn cael gwared ar yr her o hawlfraint yn rhwystro datblygiadau; blaenoriaethu offer cod agored gyda’r rhyddid i leoleiddio

  4 sylw

  • Sgiliau codio – datblygu meddalwedd a rhaglenni yn Gymraeg; darlunio; adnoddau hyfforddi ar gael i bawb
  • Rhwydwaith symudol a gwe band eang cyflym iawn dros Gymru gyfan
  • Predictive/autocorrect text Cymraeg

  3 sylw

  • Rhoi popeth am ddim; e-lyfrau am ddim i bawb fel yn Norwy; Cyhoeddi llenyddiaeth arlein
  • Gwella cyfieithu peirianyddol; mae busnesau Cymru yn parhau i ddefnyddio y cyfieithu peirianyddol heb gael pobl i wella hynny; gwella’r berthynas rhwng geiriaduron safonol a chyfieithu peirianyddol
  • Adnoddau addysg a hyfforddiant DA yn Gymraeg; adnoddau pwrpasol Cymraeg i tech gwyb, nid tro i’r Gymraeg wedyn

  2 sylw

  • YouTube Cymraeg gydag algorithm Cymraeg ar gyfer YouTube (auto-play fideo Cymraeg eto nesaf)
  • Trydar, Instagram, a gwefannau cymdeithasol
  • Rhoi mwy o bres a swyddi i dechnoleg Cymraeg
  • Addysgu’r genhedlaeth hŷn am y byd digidol; annog y genhedlaeth hyn i rannu eu hamser, cyfoeth a gwybodaeth arlein

  1 sylw

  • Android Cymraeg
  • Cael mwy o arbenigwyr a datblygwyr sy’n siarad Cymraeg
  • Calendr digwyddiadau cyhoeddus
  • Cymraeg safonol ond yn hygyrch a dealladwy
  • Datblygu rhwydwaith hyrwyddo poblogaidd ar Facebook
  • Ffôn symudol Cymraeg gyda darparwyr symudol sy’n gweithio’n ddwyieithog
  • Geiriaduron: un porth i chwilio am bethau
  • Gwell dealltwriaeth caledwedd
  • Gwella ymwybyddiaeth y darparwyr eu hunain o’u gwasanaeth Cymraeg ar bob lefel y cwmni
  • Ffordd mwy cynaliadwy na dibynnu ar wirfoddolwyr i leoleiddio gwasanaethau ac offer (Scratch, WordPress, ayb)
  • Mae cynnwys y Gymraeg yn rhoi hwb i’r economi
  • Mwy o arloesi yn y sector annibynnol
  • Normaleiddio / gorfodi meddalwedd a rhyngwynebau Cymraeg yn yr ysgolion a chlybio codio Cymraeg
  • Papurau bro i fwydo papur(au) cenedlaethol Cymraeg
  • Pob un yn y sector cyhoeddus i ddod i arfer a gofyn am adnoddau Cymraeg
  • Polisi comisiynu clir; cydlynu elfennau i osgoi dyblygu ac annog cydweithio
  • Safonau iaith
  • Sicrhau ansawdd a chysondeb gwasanaeth
  • Technoleg adnabod enwau ar gyfer meddygfeydd
  • Teganau llafar
  • Termau technoleg / cyfrifiadureg safonol
  • Vocab ar bopeth
  • Ymchwil tymor hir
  Llun gan Jason Evans o ddechrau #haciaith 2018 Caerdydd

  Llun gan Jason Evans o ddechrau #haciaith 2018 Caerdydd

  Wedi eu cyhoeddi yma ar wefan Hacio’r Iaith, bydd Jeremy Evas a Gareth Morlais yn rhannu’r ymatebion gydag aelodau Bwrdd Technoleg Cymraeg Llywodraeth Cymru sy’n rhoi cyngor i Weinidog y Gymraeg ar strategaeth technoleg Cymraeg, ar ffurf drafft Cynllun Gweithredu Technoleg Cymraeg newydd.

   

   
  • Carl Morris 12:43 PM ar 30 Ionawr 2018 Dolen Barhaol

   Diolch am rannu’r casgliadau Gareth.

   O’n i ddim yn gallu mynychu’r sesiwn yma yn anffodus.

   Os gaf i, byddwn i’n ychwanegu:

   • cynhyrchu cynnwys, fideo, erthyglau nodwedd (neu greu amodau sy’n arwain at hyn, e.e. cymorth treth i gynhyrchwyr annibynnol/cymunedol/Cymraeg?)
   • creu gemau / pethau ‘cyffrous’
   • defnydd o dechnoleg i fynd i’r afael â rhai o broblemau dyrys fel yr economi, cartrefi, amaeth cynaliadwy, trafnidiaeth gynaliadwy
 • Gareth Morlais 3:03 PM ar 13 September 2017 Dolen Barhaol  

  Hoff adnodau digidol tiwtoriaid #DysguCymraeg2017 

  Mewn gweithdy yng Nghynhadledd Tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion https://dysgucymraeg.cymru/ yng Nghaerdydd yn yr haf, dyma oedd dewisiadau technoleg fwyaf handi’r tiwtoriaid.
  Mae’r rhif ar ddiwedd pob lein yn dangos faint o bleidleisiau (dotiau coch) cafodd pob adnodd:

  Duolingo – ap/gwefan – 33
  Geiriaduron – gwefan – ap – 30
  SSIW – ap/gwefan – 30
  Quizlet – ap – 17
  Cysgair – meddalwedd – 16
  S4C – gwefan – 16
  YouTube – ap/gwefan – 16
  BBC Cymru Fyw (a vocab) – ap – 15
  Ebost – meddalwedd – 12
  Ap Geiriaduron – ap – 11
  Chromebook – teclyn – 10
  Laptop – teclyn – 10
  Cymru Fyw (a Vocab) – gwefan – 9
  Facebook – ap /gwefan – 9
  Ffonau clyfar – teclyn – 9
  Moodle – meddalwedd – ap – 8
  Radio Cymru – gwefan – 8
  Ap Mynediad – ap – 7
  Blackboard – meddalwedd – 7
  Dal Ati – ap – 7
  Learn Cymraeg Gogledd Canolradd, Mynediad, Sylfaen – ap – 7
  Ap Treiglo – ap – 6
  Big Welsh Challenge – gwefan – 6
  Twitter – gwefan – ap – 6
  Whatsapp – ap – 6
  Skype – meddalwedd – 5
  Ap Sylfaen – ap – 4
  Byrddau gwyn rhyngweithiol – meddalwedd – 4
  Camera digidol – teclyn – 4
  Clic Clonc – gwefan – 4
  Golwg 360 – gwefan – ap – 4
  Google Classroom – meddalwedd – 4
  Hwb – gwefan – 4
  Nearpod – meddalwedd – 4
  Welsh With Us Morgannwg – gwefan – 4
  Y Bont – gwefan – 4
  Ap Gofal – ap – 3
  CorCenCC – gwefan – 3
  grwpiau sgyrsio – meddalwedd – 3
  iTunes U – meddalwedd – 3
  Meddalwedd adnabod llais – meddalwedd – 3
  Memrise – gwefan – 3
  Audacity – meddalwedd – 2
  CBAC Gloywi’r Iaith – gwefan – 2
  Eisteddfod – ap – 2
  Hwyl ar Holi – gwefan – 2
  iPads – teclyn – 2
  Lecturecapture – meddalwedd – 2
  Magi Ann – ap – 2
  Mentrau Iaith – gwefan – 2
  CBAC Mynediad a Sylfaen – ap – 2
  Telesgop – gwefan – 2
  ToBach – meddalwedd – 2
  Uchelseinydd – meddalwedd – 2
  Wlpan ar y We – gwefan – 2
  Yr Urdd – ap – 2
  Adobe – meddalwedd – 1
  Ap Cyw – ap – 1
  Ap Sglein – ap – 1
  Ap Tywydd – ap – 1
  Apiau Amgueddfeydd – ap – 1
  Apiau gemau addysgiadol – ap – 1
  Barn – gwefan – 1
  Canolfan Bedwyr – gwefan – 1
  Canolradd – ap – 1
  CiT – ap – 1
  Clecs – ap – 1
  Clwb Malu Cachu – gwefan – 1
  Colin & Cumberland – gwefan – 1
  Cyw – gwefan – 1
  Google Drive – meddalwedd – 1
  Google Translate – gwefan – 1
  Gwefan.org – gwefan – 1
  Gweiadur – gwefan – 1
  Hedyn – gwefan – 1
  Hwyangerddi – gwefan – 1
  Ivona – gwefan – 1
  Kahoot – ap – 1
  Llwybr yr Arfordir – ap – 1
  Llyfrgell Genedlaethol Cymru – gwefan – 1
  Microsoft Office – meddalwedd – 1
  Mwnci Bach – ap – 1
  Papurau Bro – gwefan – 1
  Powerpoint – meddalwedd – 1
  Reddit – gwefan – 1
  Spotify – gwefan – 1
  Taflunwyr – teclyn – 1
  Termiadur – gwefan – 1
  Wicipedia Cymraeg – gwefan – 1
  Y Banc – gwefan – 1
  Y Cymro – gwefan – 1
  Y Ganolfan Dysgu Cymraeg – gwefan – 1
  Y Tiwtor – gwefan – 1

  Cawsom drafodaeth am ba adnoddau sydd angen ac, wrth ateb y cwestiwn “Beth sydd ar goll?”, daeth yr awgrymiadau hyn:

  • Android Cymraeg
  • Gwirydd sillafu Cymraeg i Gmail ar Chromebook – mae llawer o diwtoriaid yn defnyddio Chromebooks
  • Rhyngwyneb Cymraeg i ap Facebook (mae yna un i wefan Facebook)
  • Mwy o adnoddau Cymraeg i blant gydag aspergers / awtistiaeth
  • Mwy o isdeitlau i ddysgwyr ar raglenni S4C
  • Gosod Windows yn Gymraeg mewn canolfannau cyhoeddus (ysgolion, canolfannau cymunedol, ayb)
   
 • Gareth Morlais 2:46 PM ar 13 July 2016 Dolen Barhaol  

  Caerdydd Creadigol: Dangos a Dweud. 18/07/16 Hen Lyfrgell Caerdydd 

  Mae rhwydwaith creadigrwydd Prifysgol Caerdydd – Caerdydd Creadigol – yn cynnal noson i ddangos prosiectau Cymraeg yn yr Hen Lyfrgell, Caerdydd, 18:30 – 20:00 ar y 18fed o Orffennaf 2016.  Dyma’r arlwy:

  Huw Marshall  – Awr Cymru

  Cai Morgan – PUMP

  Daf Prys – FIDEO8

  caerdydd creadigol

  Dyma’r manylion o wefan Caerdydd Creadigol:

  “Mae ‘Dangos a Dweud’ Caerdydd Creadigol yn ddigwyddiad chwarterol sy’n rhoi platform i amrywiaeth gyffrous o bobl a phrosiectau creadigol y ddinas. Mae’n dod â chymuned greadigol Caerdydd at ei gilydd o dalent sefydledig i dalent newydd, i glywed am eu huchelgeisiau a’u prosiectau cyfredol.

  “Bydd pob un o’r siaradwyr yn rhoi cyflwyniad brys o 10 munud ac yn dod â gwrthrych gyda nhw. Gallai’r gwrthrych fod yn ffynhonnell eu hysbrydoliaeth, offeryn gwaith neu rywbeth sy’n eu cysuro. Bydd y siaradwyr yn rhannu eu gwaith ac yn esbonio pwysigrwydd eu gwrthrych.

  “Cyflwynir y digwyddiad hwn yn Gymraeg a bydd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gael.”

  Tocynnau am ddim o fan hyn.

   
 • Gareth Morlais 1:49 PM ar 20 November 2015 Dolen Barhaol  

  Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes am gyflogi Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol 

  Dwi’n postio’r swydd yma ar ran Dawn Knight, CorCenCC. Y dyddiad cau yw 24/11/15

  ‘CorCenCC – Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes: Dull cymunedol o adeiladu corpws ieithyddol’
  corcencc
  Gwahoddir ceisiadau ar gyfer Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol i ymuno â phrosiect rhyngddisgyblaethol ac aml-sefydliadol fydd yn creu corpws ffynhonnell agored o Gymraeg cyfoes ar raddfa eang (CorCenCC). Nod y prosiect yw ailddiffinio cwmpas, dyluniad a seilwaith methodoleg datblygu corpws, yn ogystal â chreu adnodd Cymraeg o bwys i’w ddefnyddio mewn lleoliadau cymunedol, masnachol, addysgol a llywodraethol.

  Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gefndir mewn ieithyddiaeth gyfrifiadurol, ieithyddiaeth corpws, rhaglennu a/neu ddatblygu meddalwedd. Mae gallu cydweithio yn elfen allweddol o’r rôl hon; bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda thimau o wyddonwyr cyfrifiadurol ac ieithyddion cymhwysol. Mae sgiliau cyfathrebu rhagorol a gallu bodloni terfynau amser yn hanfodol, ac mae gwybodaeth am y Gymraeg yn ddymunol. Bydd deiliad y swydd yn cynorthwyo i ddatblygu set tagiau ac offer codio, yn ogystal â llunio rhaglen gwybodaeth dorfol a meddalwedd corpws digidol. Mae arbenigedd technegol perthnasol yn hanfodol, a byddai profiad o ddadansoddi data meintiol a chyfrifiadurol â meddalwedd mynegeiriau yn fanteisiol.

  Y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) a Chyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC) sy’n ariannu’r prosiect hwn sy’n para 3½ mlynedd. Dawn Knight, o Ganolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu Prifysgol Caerdydd, sy’n ei arwain. Mae tîm y prosiect academaidd hefyd yn cynnwys Tess Fitzpatrick, Irena Spasic a Jeremy Evas (Prifysgol Caerdydd); Steve Morris a Mark Stonelake (Abertawe); Paul Rayson (Prifysgol Lancaster) ac Enlli Thomas (Prifysgol Bangor).

  Bydd y swydd hon ym Mhrifysgol Caerdydd a bydd yn amser llawn am gyfnod sefydlog o 3½ mlynedd. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau ei swydd ar 1 Mawrth 2016 neu cyn gynted â phosibl wedi hynny. Cynhelir y cyfweliadau ar 7 Rhagfyr 2015.

  Gellir dod o hyd i fanylion ymgeisio am y swydd hon ar http://www.cardiff.ac.uk/jobs/ rhwng 26/10/15 a 24/11/15. Cyfeirnod y swydd hon yw 4001BR.
  Os oes gennych ymholiadau anffurfiol, cysylltwch â Dr Dawn Knight (KnightD5 MALWEN caerdydd.ac.uk).

   
 • Gareth Morlais 12:21 PM ar 27 November 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , ,   

  Ar agor: Cynllun Grant Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg 2015-16 

  Llun o Raspberry Pi gan Jan Grosser

  Llun o Raspberry Pi gan Jan Grosser

  Mae’r Grant Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg 2015-2016 Llywodraeth Cymru  ar agor i geisiadau rhwng nawr a’r 30ain o Ionawr 2015.

  Mae’r grantiau yn cefnogi amcanion y cynllun gweithredu Technoleg a chyfryngau digidol Cymraeg.

  Pwrpas y cynllun gweithredu yw annog gweithgareddau sy’n hybu ac yn hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg trwy dechnoleg a chyfryngau digidol. Prif ffocws y grant fydd cefnogi gweithgareddau sy’n:

  • codi ymwybyddiaeth o, neu hybu’r defnydd o feddalwedd, aps, gwasanaethau ar-lein, a theclynnau creu cynnwys Cymraeg – a chynnwys digidol Cymraeg.
  • cefnogi datblygiad meddalwedd a gwasanaethau digidol Cymraeg
   ar-lein
  • cynyddu faint o gynnwys Cymraeg sydd ar gael ar-lein.

  Croesawir ceisiadau gan gyrff o’r trydydd sector, y sector breifat a’r sector gyhoeddus ar gyfer gweithgareddau nad ydynt yn ddarostyngedig i’w Cynlluniau Iaith Gymraeg statudol.

  Gweithgareddau cymwys

  Dyma rai o’r gweithgareddau sy’n gymwys i’w hariannu dan y cynllun:

  • Datblygu gwasanaethau rhyngweithiol Cymraeg ar-lein newydd;
  • Yr isadeiledd digidol sydd ei angen er mwyn rhoi sylfaen i’r Gymraeg yn y maes digidol. E.e. llais i destun a deallusrwydd artiffisial;
  • Mapiau rhyngweithiol yn y Gymraeg lle gellir mewnosod mapiau gyda labeli ac enwau llefydd Cymraeg ar dudalennau we;
  • Prosiectau i gynyddu faint o gynnwys digidol yn y Gymraeg sydd ar gael ar-lein. Mae cynigion cynnwys sy’n ysbrydoli eraill i gyfrannu ac ehangu ar y cynnwys yn debygol o sgorio’n uwch na phrosiectau sy’n cyflwyno cynnwys gorffenedig;
  • Mentrau hyfforddi a chyrsiau codio, gan gynnwys hyfforddiant ar gyfer pobl ifanc;
  • Mentrau i godi ymwybyddiaeth a hybu’r defnydd o feddalwedd, cynhyrchion seilwaith, cymwysiadau, gwasanaethau ar-lein, ac offer creu cynnwys Cymraeg – a chynnwys Cymraeg digidol;
  • System rheoli digwyddiadau ar lein a all hwyluso’r broses o drefnu digwyddiad, gwahodd/dosbarthu tocynnau a hyrwyddo’r digwyddiad ar draws y cyfryngau cymdeithasol;
  • Cleient Twitter Cymraeg ar gyfer cyfrifiaduron llechen a ffonau clyfar;
  • Teclyn torfoli trosiadau rhyngwyneb sy’n hwyluso defnydd termau safonol ar gyfer labelu botymau a negeseuon yn y porwr;
  • Ap treiglo;
  • Ategion/widgets Cymraeg ar gyfer gwasanaethau blogio a datblygu gwefannau;
  • Systemau gweithredu dwyieithog megis systemau adnoddau dynol a systemau cyllid;
  • Unrhyw weithgareddau eraill fyddai’n cyfrannu at gyflawni’r amcanion a gyflwynwyd yng Nghynllun Gweithredu Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg Llywodraeth Cymru, ac a fyddai’n addas i dderbyn grant.

   Am fwy o wybodaeth am y grant, yn cynnwys y ffurflen gais a’r canllawiau a meini prawf:

  http://cymru.gov.uk/techcy

   

   
 • Gareth Morlais 12:06 PM ar 18 September 2014 Dolen Barhaol  

  Cymraeg ac Apple iOS8 

  Mae Apple iOS8 ar gael nawr. Un o’r nodweddion newydd yw’r gallu  i ddewis y Gymraeg fel hoff iaith. ‘Dyw hyn ddim yn golygu lleoleiddio llwyr, ond mae’n golygu bydd apiau gyda rhyngwyneb amlieithog – sydd yn cynnwys y Gymraeg – yn arddangos ar y ffôn neu lechen mewn Cymraeg. Beth sy’n wych yw mae’n ymddangos fod y Gymraeg yn cael ei gynnig yn awtomatig i ddefnyddwyr yn y wlad hon. Fel dengys sgrinluniau Iwan Evans, dim ond mater o lusgo’r Gymraeg uwchben y Saesneg yw hi.  Yr her nawr yw i gynhyrchwyr apiau i ddarparu rhyngwynebau Cymraeg.

   

  iOS8 1

   

   

   

   

   

   

  iOS8 2

   

   

   

   

   

  iOS8 3

   

   

   

   

   

   

   

  iOS8 4

   

   

   

   

   

   

  iOS8 5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  iOS8 6

   

   

   

   

   

   

   

  iOS8 7

   

   

   

   

   
  • Gareth Morlais 12:10 PM ar 18 Medi 2014 Dolen Barhaol

   >Yr her nawr yw i gynhyrchwyr apiau i ddarparu rhyngwynebau Cymraeg.

   Dwi’n meddwl am ap Twitter yn enwedig wrth awgrymu hyn.

 • Gareth Morlais 5:36 PM ar 21 May 2013 Dolen Barhaol  

  Cymorth i gychwyn gwefan lleol 

  Mae’r Carnegie UK Trust a Cooperatives y D.U.  yn trefnu cyfarfod/cyflwyniad i’r rhai sydd am gychwyn co-op cyfryngau er mwyn darparu newyddion lleol. Mae ‘na sesiwn ar yr 28ain o Fehefin 2013 yng Nghaerdydd ac un arall yn Crewe (sy’n fwy gyfleus o’r Gogledd) ar y 26ain o Fehefin. Make the News yw enw’r sesiynau ac mae na fanylion yma.

  Wedi’r daith, bydd na gyngor a chefnogaeth ar gael am ddim i’r rhai sydd am gychwyn coop cyfryngau.

   
 • Gareth Morlais 9:16 AM ar 21 May 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: canllaw   

  Sut i fewnosod eitemau o eBay 

  “Sut alla’i ennill bach o bres i gadw mynd?” – dyna’r cwestiwn mawr sy’n herio perchnogion gwefannau lleol (hyperlocal)
  Dros y blynyddoedd, dwi wedi bod yn arbrofi gyda ‘dolenni cildwrn’   (affiliate links). Mae hyn yn ffordd o arddangos cynnyrch a gwasanaethau cwmnïau eraill ar eich gwefan chi. Os bydd un o’ch ymwelwyr chi yn prynu, mae’r cwmni mawr yn danfon cildwrn atoch chi – dim ond ychydig geiniogau.
  Ffrwd o ddolenni recordiau finyl Cymraeg ar Twtlol.co.uk oedd y gyntaf:
  Am fod yr arholiadau yn bwysig yn y cartref hwn ar hyn o bryd, dyma fi’n mynd ati i gasglu llyfrau adolygu TGAU at ei gilydd fesul pwnc:
  tgau.co.uk

  tgau.co.uk

  Mae’n rhatach weithiau i brynu’r llyfrau o eBay a dwi’n bwriadu cyflwyno cyngor adolygu ar y wefan pan ga’ i amser.
  Os ydych chi am wneud rhywbeth tebyg gydag eBay ar eich gwefan WordPress, penderfynwch ar y niche dych chi am ganolbwyntio arni, wedi dilynwch y camau hyn:
  1. Ymaelodwch gyda’r Ebay Partner Network https://www.ebaypartnernetwork.com
  2. Ewch i tab Campaigns, wedyn Create a new campaign
  3.  …dryw gwneud hyn, dych chi’n cael rhif sy’n dangos i eBay pwy dych chi
  4. Ewch i Tools > Widgets > RSS Feed Generator
  5. Dewiswch Program (.co.uk); y Campaign ID dych chi newydd greu; categori ac allweddeiriau; llenwi’r gweddill; Generate Code
  6. copïwch y cod ar eich clipfwrdd
  Wedyn ewch i adran Admin eich WordPress a mewnosod y teclyn HungryFeed http://verysimple.com/products/hungryfeed/. Mae hyn yn eich galluogi i fewnosod RSS mewn Post WordPress.
  Ysgrifennwch Bost neu Dudalen newydd, cliciwch symbol HungryFeed a gludo’r cod EPN o’r clipfwrdd i’r blwch. Safiwch y dudalen a chael cipolwg arni cyn cyhoeddi.
  A dyna ni. Pob tro bydd rhywun yn prynu eitem ar eBay drwy ddilyn linc o’ch gwefan chi, bydd eBay yn talu cildwrn bach i chi. Dydy hyn ddim yn ffortiwn, ond mae’n gam bach tuag at fod yn fwy cynaliadwy.
   
 • Gareth Morlais 11:59 AM ar 13 April 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau:   

  Sut i roi fideo ‘Google Streetview Hyperlapse’ ar eich blog 

  Dyma fideo o bromenad Bae Colwyn wnes i wrth arbrofi gyda Google Streetview Hyperlapse. Does dim sain.

  clip fideo o blip.tv Nid oedd modd mewnosod fideo i’r post yn y blog yma

  Os am greu fideo o’r fath o’ch ardal chi:
  1. dilynwch y ddolen o  http://www.teehanlax.com/labs/hyperlapse/ at y teclyn
  2.  llusgwch  tagiau A a B ar y map i ddynodi’r dechrau a’r diwedd
  3.  defnyddiwch meddalwedd dal fideo fel Faststone Capture i recordio’r olygfa
  4.  lanlwythwth y fideo gorffenedig i YouTube, Vimeo neu Blip.tv
  5. cydiwch yn y code mewnosod er mwyn ei arddangos yn eich blog
   
 • Gareth Morlais 1:01 PM ar 1 March 2012 Dolen Barhaol  

  Google + CY 

  Dwi newydd fod yn trafod SEO (search engine optimisation) gyda chyfaill sy’n arbennigo yn y maes. Dywedodd:

  1. Google doesn’t recognise Welsh as one of its “results” languages

  2. It doesn’t seem to favour results in Welsh even when an explicitly Welsh search term is put in (eg Dewi Sant)

  Ydy hyn yn wir tybed?

  Ieithoedd chwilio Google

  Ieithoedd chwilio Google - cliciwch ar y llun i'w weld ar faint mwy

   
  • Carl Morris 8:13 PM ar 1 Mawrth 2012 Dolen Barhaol

   Dw i wedi sylwi pethau sy’n ffitio 1 a 2. Gwnaf i drio ffeindio enghreifftiau. Paid ag anghofio’r opsiwn Verbatim nawr achos mae Google yn trio cynnig sawl gwahaniaeth yn y canlyniadau sy’n seiliedig ar dy broffil, diddordeb ayyb.

   Heddiw maen nhw yn dangos logo gwahanol i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi Sant ond dyw e ddim yn digon i fi. Mae gwendidau eraill i’r defnyddiwr Cymraeg:

   3. Fydd unrhyw ganlyniadau ddim yn cynnwys treigladau o’r term chwilio, e.e. os wyt ti’n chwilio am rhywbeth gyda “Caernarfon” does dim gwarant o dudalennau gyda “Gaernarfon”, “Nghaernarfon” ayyb.

   4. Dyw gorchmynion chwilio fel “site:” ddim ar gael yn Gymraeg.

   4. Roedd Google yn trio ‘cywiro’ geiriau Cymraeg ambell waith. e.e. o’n i’n arfer chwilio am bethau fel ‘theatr’, roedd Google yn dweud ‘did you mean: theatre’ ac yn ddangos canlyniadau ‘theatre’ yn hytrach na ‘theatr’. Ond efallai maen nhw wedi newid y system bellach.

   Mae peiriant chwilio Cymraeg yn hollol bosibl… rhywbeth gyda rhyngwyneb, canlyniadau, nodweddion, popeth i’r defnyddiwr Cymraeg. Pam lai. Dw i’n siarad am system llawn (nid dillad yn unig fel Gwgl.com). Sawl person sy’n chwilio am dermau Cymraeg bob dydd, tybed? Bydd y data chwilio a data am y we Gymraeg yn anhygoel o ddiddorol.

  • Ceridwen 5:54 AM ar 2 Mawrth 2012 Dolen Barhaol

   Dw i’n chwilio am dermau Cymraeg llawer o ddydd. Weithio, mae’r results dod o llyfrau, fel Charlotte Bronte, neu Charles Dickens (chapter 12, in which Jane makes a fool of herself.) Yn aml, bydda i’n chwilio am geiriau canau ymod i’n hoffi. (Dw i’n dysgu Cymraeg, ac sa i’n scweni yn dda. Sori!)

  • Gareth Morlais 3:02 PM ar 2 Mawrth 2012 Dolen Barhaol

   Diolch am y linc at Verbatim Carl. Dyle hwn helpu gyda dy sylw fod y ffurflen yn trio newid “theatr” i “theatre”
   Mae 3. yn codi falle’r angen i beiriant chwilio allu lamateiddio(?) geiriau. Gwneud hyn ar y client side sy’n gallu bod yn anodd.
   Mae’r broblem o ddelio gydag acenio mewn ffurflenni yn gallu bod yn anodd. Cwsom drafferth gyda hyn wrth gynllunio’r geiriadur newydd ar y BBC (gyda diolch i Uned Technoleg Iaith Prifysgol Bangor)
   Nid yw “mor” = “môr”, ond go brin fod defnyddiwr Google am deipio “môr” gydag acen.
   Dwi di adio screengrab o dudalen ieithoedd chwilio Google i’r post uchod. Ai mater o lobiio Google i geisio cael CY ar y rhestr yw’r cam cyntaf?

  • Dafydd Tomos 5:55 PM ar 6 Mawrth 2012 Dolen Barhaol

   Os ydych chi’n dewis Cymraeg fel iaith rhyngwyneb ar Google mae e’n sicr yn ffafrio canlyniadau yn Gymraeg. Wrth gwrs mae hyn yn golygu nad yw llawer o nodweddion arall chwiliad Google arall ar gael (mapiau a newyddion er enghraifft).

   Yn unrhyw iaith dyw e ddim yn bosib dewis Cymraeg fel iaith i’w chwilio ond mae nhw’n amlwg yn gallu eu wneud e fel gyda unrhyw iaith arall.

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel