Google + CY

Dwi newydd fod yn trafod SEO (search engine optimisation) gyda chyfaill sy’n arbennigo yn y maes. Dywedodd: 1. Google doesn’t recognise Welsh as one of its “results” languages 2. It doesn’t seem to favour results in Welsh even when an explicitly Welsh search term is put in (eg Dewi Sant) Ydy hyn yn wir tybed?

Mae cynhadledd Talk About Local yma yn yr…

Mae cynhadledd Talk About Local yma yn yr Atrium, Caerdydd, heddiw. Mae na olygyddion / cynhyrchwyr gwefannau heiprlleol dros Brydain gyfa’ yma. Mae RhysW a finne newydd ddod allan o sesiwn am y Gymraeg ac – ar garlam braidd –  roeddwn i am rannu rhai o’r pwyntiau: bu trafodaeth am gynhadledd S4C yn Aber am… Parhau i ddarllen Mae cynhadledd Talk About Local yma yn yr…

Cynhadledd Ryngwladol Y Sefydliad dros Ieithoedd mewn Perygl

Falle i chi gofio hwn yng Ngholeg y Drindod y llynedd. Eleni, yn Ecuador mae’r Foundation for Endangered Languages yn cynnal eu cynhadledd flynyddol. Dyma’r spiel ar y wefan: “Language endangerment is now accepted as an important issue of our times, but it is sometimes misrepresented as a problem just for the speaker communities, and… Parhau i ddarllen Cynhadledd Ryngwladol Y Sefydliad dros Ieithoedd mewn Perygl

Recordiad sain o’r Podlediad Byw

Ar gais Rhodri a Gwion dyma recordiad sain o Bodlediad Byw Hacio’r Iaith. Y panel yn trafod nifer o bethau diddorol: http://melynmelyn.blogspot.com/2010/02/hacior-iaith-recordiad-or-podlediad-byw.html

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Amrywiol