Hoff adnodau digidol tiwtoriaid #DysguCymraeg2017

Mewn gweithdy yng Nghynhadledd Tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion https://dysgucymraeg.cymru/ yng Nghaerdydd yn yr haf, dyma oedd dewisiadau technoleg fwyaf handi’r tiwtoriaid.
Mae’r rhif ar ddiwedd pob lein yn dangos faint o bleidleisiau (dotiau coch) cafodd pob adnodd:

Duolingo – ap/gwefan – 33
Geiriaduron – gwefan – ap – 30
SSIW – ap/gwefan – 30
Quizlet – ap – 17
Cysgair – meddalwedd – 16
S4C – gwefan – 16
YouTube – ap/gwefan – 16
BBC Cymru Fyw (a vocab) – ap – 15
Ebost – meddalwedd – 12
Ap Geiriaduron – ap – 11
Chromebook – teclyn – 10
Laptop – teclyn – 10
Cymru Fyw (a Vocab) – gwefan – 9
Facebook – ap /gwefan – 9
Ffonau clyfar – teclyn – 9
Moodle – meddalwedd – ap – 8
Radio Cymru – gwefan – 8
Ap Mynediad – ap – 7
Blackboard – meddalwedd – 7
Dal Ati – ap – 7
Learn Cymraeg Gogledd Canolradd, Mynediad, Sylfaen – ap – 7
Ap Treiglo – ap – 6
Big Welsh Challenge – gwefan – 6
Twitter – gwefan – ap – 6
Whatsapp – ap – 6
Skype – meddalwedd – 5
Ap Sylfaen – ap – 4
Byrddau gwyn rhyngweithiol – meddalwedd – 4
Camera digidol – teclyn – 4
Clic Clonc – gwefan – 4
Golwg 360 – gwefan – ap – 4
Google Classroom – meddalwedd – 4
Hwb – gwefan – 4
Nearpod – meddalwedd – 4
Welsh With Us Morgannwg – gwefan – 4
Y Bont – gwefan – 4
Ap Gofal – ap – 3
CorCenCC – gwefan – 3
grwpiau sgyrsio – meddalwedd – 3
iTunes U – meddalwedd – 3
Meddalwedd adnabod llais – meddalwedd – 3
Memrise – gwefan – 3
Audacity – meddalwedd – 2
CBAC Gloywi’r Iaith – gwefan – 2
Eisteddfod – ap – 2
Hwyl ar Holi – gwefan – 2
iPads – teclyn – 2
Lecturecapture – meddalwedd – 2
Magi Ann – ap – 2
Mentrau Iaith – gwefan – 2
CBAC Mynediad a Sylfaen – ap – 2
Telesgop – gwefan – 2
ToBach – meddalwedd – 2
Uchelseinydd – meddalwedd – 2
Wlpan ar y We – gwefan – 2
Yr Urdd – ap – 2
Adobe – meddalwedd – 1
Ap Cyw – ap – 1
Ap Sglein – ap – 1
Ap Tywydd – ap – 1
Apiau Amgueddfeydd – ap – 1
Apiau gemau addysgiadol – ap – 1
Barn – gwefan – 1
Canolfan Bedwyr – gwefan – 1
Canolradd – ap – 1
CiT – ap – 1
Clecs – ap – 1
Clwb Malu Cachu – gwefan – 1
Colin & Cumberland – gwefan – 1
Cyw – gwefan – 1
Google Drive – meddalwedd – 1
Google Translate – gwefan – 1
Gwefan.org – gwefan – 1
Gweiadur – gwefan – 1
Hedyn – gwefan – 1
Hwyangerddi – gwefan – 1
Ivona – gwefan – 1
Kahoot – ap – 1
Llwybr yr Arfordir – ap – 1
Llyfrgell Genedlaethol Cymru – gwefan – 1
Microsoft Office – meddalwedd – 1
Mwnci Bach – ap – 1
Papurau Bro – gwefan – 1
Powerpoint – meddalwedd – 1
Reddit – gwefan – 1
Spotify – gwefan – 1
Taflunwyr – teclyn – 1
Termiadur – gwefan – 1
Wicipedia Cymraeg – gwefan – 1
Y Banc – gwefan – 1
Y Cymro – gwefan – 1
Y Ganolfan Dysgu Cymraeg – gwefan – 1
Y Tiwtor – gwefan – 1

Cawsom drafodaeth am ba adnoddau sydd angen ac, wrth ateb y cwestiwn “Beth sydd ar goll?”, daeth yr awgrymiadau hyn:

  • Android Cymraeg
  • Gwirydd sillafu Cymraeg i Gmail ar Chromebook – mae llawer o diwtoriaid yn defnyddio Chromebooks
  • Rhyngwyneb Cymraeg i ap Facebook (mae yna un i wefan Facebook)
  • Mwy o adnoddau Cymraeg i blant gydag aspergers / awtistiaeth
  • Mwy o isdeitlau i ddysgwyr ar raglenni S4C
  • Gosod Windows yn Gymraeg mewn canolfannau cyhoeddus (ysgolion, canolfannau cymunedol, ayb)

Gan Gareth Morlais

- gweithio i Lywodraeth Cymru fel arbennigwr y Gymraeg, technoleg a'r cyfryngau digidol - fy marn i sydd yma, nid y cyflogwr. - diddordeb arbennig mewn straeon digidol a gwefannau a hanes lleol - byw yng Nghaerdydd

5 sylw

  1. Haiya Leia, sortiwyd pob son am Gysill offline/alein a Chysgair o dan y bennawd ‘Cysgair’.

Mae'r sylwadau wedi cau.