Sesiwn 3a: Dadansoddi Indigenous Tweets + Hacathon Papurau Newydd

Indigenous Tweets
http://indigenoustweets.com/

Holl drydarwyr Cymraeg
http://dl.dropbox.com/u/15813120/siart_indigenoustweets_cymraeg_fersiwn4.html

Lleoliadau

GPS

Papur am adnabod ieithoedd
http://aclweb.org/anthology-new/W/W12/W12-2108.pdf

Hacathon Papurau Newydd 

Wiki’r Hacathon gyda rhestrau syniadau a hacks am sut i wneud defnydd o’r data

http://hacathonwiki.llgc.org.uk/w/index.php/Main_Page

Bydd y wefan yn lansio fis Mawrth (lansiad cyhoeddus ar y 13eg) a bydd tua 50 teitl ar gael i’w chwilio.