Twitter Lite – y ffordd gyflymaf o ddefnyddio Twitter ar gysylltiad gwan

Mae cwmni Twitter newydd lansio fersiwn Lite o’i wefan:

There was a problem connecting to Twitter.

Mae hi’n berffaith ar gyfer llefydd heb gysylltiad da – sydd o hyd yn cynnwys llawer iawn o gefn gwlad Cymru.

Ewch i https://mobile.twitter.com i weld pa mor gyflym mae’r ap ar y we yn dangos eich ffrwd. Mae opsiwn aral o droi delweddau bant yn ddiofyn hefyd – ac wedyn tapiwch unrhyw ddelwedd yn y ffrwd i’w gweld.

Dyma rai o’r manylion technegol.