Nid yn y swyddfa… Stori BBC am Scymraeg ar arwydd, DAL yn y siart straeon

Stori BBC am Scymraeg ar arwydd, DAL yn y siart straeon

Dw i’n sicr fod ti’n nabod y stori wreiddiol.

Dw i’n gweld y stori hon yn y siart BBC yn aml iawn. Mae pobol ryngwladol DAL yn ffeindio fe nawr.

Mae e’n un o’r straeon mwyaf poblogaidd am Gymraeg arlein – erioed!

Chwilia am “swyddfa” ar Google, y cofnod Language Hat am y stori BBC yw’r canlyniad CYNTAF.

Nes i stopio chwerthin misoedd yn ôl. Ond ro’n i eisiau gofyn – ydy’r agwedd pobol a phroffil Cymraeg arlein yn bwysig i ti? Beth allan ni dysgu am farnau pobol ddi-Gymraeg arlein?

Ydy’r barnau yn y sylwadau yma yn bwysig i ti?
http://boingboing.net/2008/10/31/email-error-on-road.html

Ydyn ni’n gallu creu “cynnwys” positif am bobol tu allan y cylch? Dylen ni meddwl am ddysgwyr a phlant hefyd.

Neu ydy pethau fel hyn yn digwydd ar hap?

2 sylw

 1. A’i agwedd anffodus canran sylwedol o’r boblogaeth tuag at y Gymraeg (a ieithoedd bychain eraill) ydy o neu jyst hoffter pobl o storiau gwirion (gweler y storis poblogaidd eraill)?

  Pa bynnag un ydy o, ti’n iawn mai mond yng nghyd-destun straeon gwirion fel hyn mae’r di-Gymraeg yn darllen unrhywbeth am y Gymraeg.

  Ydyn ni’n gallu creu “cynnwys” positif am bobol tu allan y cylch? Dylen ni meddwl am ddysgwyr a phlant hefyd.

  Tra bod portreadu delwedd mor bositif o’r iaith a gwrthbrofi rhagfarnau di-sail yn bwysig iawn (dyna oedd prif fwriad seftydlu fy mlog Saesneg Smiling under Buses), mae’n fwy o flaenoriaeth creu cynnwys cyffrous, diddorol a pherthnasol yn Gymraeg. Dwi ddim yn dweud bod eisiau stiocio’n pennau yn y tywod, ond dw i’n ceisio peidio colli gormod o gwsg am beth mae pobl anwybodus yn feddwl am yr iaith a fedrwch chi byth newid agwedd rhai.

 2. dw i’n ceisio peidio colli gormod o gwsg am beth mae pobl anwybodus yn feddwl am yr iaith a fedrwch chi byth newid agwedd rhai.

  Dwedais i’r un pethau anwybodus yn y gorffenol. Dw i wedi dysgu llawer…

  Dw i wedi dysgu… fod pobol beniog yn gallu dweud pethau dwl hefyd.
  e.e. http://twitter.com/bengoldacre/status/10533126485

  Gyda llaw, chwarae teg am Smiling under Buses, roedd e’n un o’r blogiau cyntaf gwelais i ar y we Cymraeg. Dw i dal yn darllen yr hen gofnodion.

Mae'r sylwadau wedi cau.