Cynhwysiant Digidol Cymru – adroddiad a fforwm newydd

Derbynais i e-bost diddorol o Lywodraeth Cymru / Cymunedau 2.0 heddiw Rwy’n cysylltu â chi fel rhywun sydd wedi bod yn gysylltiedig â materion cynhwysiant digidol yng Nghymru, neu sydd wedi mynegi diddordeb ynddo. Yn y Fframwaith Cynhwysiant Digidol, a gyhoeddwyd yn 2010, aeth Llywodraeth Cymru ati i sefydlu grŵp rhanddeiliaid cynhwysiant digidol, sef criw… Parhau i ddarllen Cynhwysiant Digidol Cymru – adroddiad a fforwm newydd

SWYDD: Llywodraeth Cymraeg: Uwch-reolwr Datblygu Busnes – Cyfryngau Digidol

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am nodi camau allweddol a sicrhau eu bod yn cael eu cymryd er mwyn helpu Llywodraeth Cymru i ddatblygu potensial economaidd diwydiannau’r Cyfryngau Digidol yng Nghymru. Swydd strategol yw hon a fydd yn ei gwneud yn ofynnol gweithio ar draws nifer o feysydd allweddol i sicrhau’r canlyniadau gorau i’r… Parhau i ddarllen SWYDD: Llywodraeth Cymraeg: Uwch-reolwr Datblygu Busnes – Cyfryngau Digidol

Swydd: Rheolwr Cynnwys y We Adrannol, adran ystadegau, Llywodraeth Cymru

Hoffem benodi unigolion brwdfrydig sy’n llawn cymhelliant ac sydd â gwybodaeth a sgiliau ym maes y cyfryngau digidol, rheoli gwefannau a marchnata digidol. Eich prif gyfrifoldeb fydd datblygu a gwella’r cynnwys sydd ar ein gwefan gorfforaethol a’n micro safleoedd. Byddwch hefyd yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o ddatblygu’r defnydd o’r cyfryngau digidol er… Parhau i ddarllen Swydd: Rheolwr Cynnwys y We Adrannol, adran ystadegau, Llywodraeth Cymru

Gliniaduron am ddim i blant yng Nghymru, yn costio £700

A flagship scheme to provide children in Wales with free laptop computers has been scrapped after it emerged every new machine was costing more than £700 to supply. The Welsh Government was last night accused of “frittering money away” on a policy destined to fail at a time when school funding is scarce. Written answers… Parhau i ddarllen Gliniaduron am ddim i blant yng Nghymru, yn costio £700

SWYDD: Comisiynydd yr Iaith Gymraeg

Stori BBC: Nod y llywodraeth yw penodi Comisiynydd Iaith yn yr hydref. Daw’r cyhoeddiad yn dilyn pasio’r mesur iaith yn y Cynulliad fis Rhagfyr diwethaf. Mewn datganiad ysgrifenedig, dywedodd y Gweinidog Addysg sydd â gofal dros yr iaith, Leighton Andrews, ei fod yn bwriadu hysbysebu am y swydd fis Gorffennaf gyda’r gobaith o benodi yn… Parhau i ddarllen SWYDD: Comisiynydd yr Iaith Gymraeg

Nodwedd newydd ar TheyWorkForYou – beth sy’n digwydd yn y siambr heddiw

From today, we are taking the UK Parliament’s upcoming business calendar and feeding it into our database and search engine, which means some notable new features. Firstly, and most simply, you can browse what’s on today (or the next day Parliament is sitting), or 16th May. Secondly, you can easily search this data, to e.g.… Parhau i ddarllen Nodwedd newydd ar TheyWorkForYou – beth sy’n digwydd yn y siambr heddiw

Uber-safle Llywodraeth DU – alpha.gov.uk

Alpha.gov.uk is an experimental prototype (an ‘alpha’) of a new, single website for UK Government, developed in line with the recommendations of Martha Lane Fox’s Review. The site is a demonstration, and whilst it’s public it’s not permanent and is not replacing any other website. It’s been built in three months by a small team… Parhau i ddarllen Uber-safle Llywodraeth DU – alpha.gov.uk

Cyfrifiad: hanes, holiadur a chwestiynau ieithyddol

Newydd derbyn yr Holiadur y Cyfrifiad bore yma. http://news.bbc.co.uk/welsh/hi/newsid_9410000/newsid_9416200/9416262.stm http://www.golwg360.com/newyddion/prydain/13849-cyfrifiad-2011-yn-dechrau Gwefan y Cyfrifiad a hanes y Cyfrifiad http://2011.cyfrifiad.gov.uk/cy/homepage.php http://2011.cyfrifiad.gov.uk/Did-you-know…/Census-history/Census-history-facts Cwestiynau ieithyddol, fersiwn Cymraeg o’r ffurflen: 17. A allwch ddeall, siarad, darllen neu ysgrifennu Cymraeg? Ticiwch bob blwch sy’n berthnasol [] Deall Cymraeg llafar [] Siarad Cymraeg [] Darllen Cymraeg [] Ysgrifennu Cymraeg [] Dim un… Parhau i ddarllen Cyfrifiad: hanes, holiadur a chwestiynau ieithyddol

Cymru Ddigidol “yr allwedd i gyfleoedd gwerth miliynau o bunnoedd”

Mae’r Llywodraeth Cymru yn lansio strategaeth newydd heddiw. Wrth lansio’r strategaeth dywedodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, fod agenda Cymru Ddigidol yn hollbwysig o ran adnewyddu’r economi a’i bod yn effeithio ar bron pob math o weithgarwch yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. Mae’n adlewyrchu’r pwysigrwydd sydd gan dechnolegau digidol yn ein bywydau bellach. “Mae… Parhau i ddarllen Cymru Ddigidol “yr allwedd i gyfleoedd gwerth miliynau o bunnoedd”