Tagiwyd fel: cyfrifiad Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 10:59 PM ar 28 January 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: cyfrifiad, graffiau   

  Siart rhyngweithiol: % a nifer Cymraeg yn ôl dosbarth sosio-economiadd ac ward 

  siart-sosio-economaidd-hywel-jones

  Dw i wedi bod yn pori’r graffau o ddata’r cyfrifiad yma gan Hywel Jones ers sbel:

  Siart rhyngweithiol: % a nifer Cymraeg yn ôl dosbarth sosio-economiadd ac ward

  Dilynwch Hywel ar Twitter am ragor. Mae fe hefyd yn ystyried rhedeg sesiwn ar siartio yn Hacio’r Iaith 2014.

   
 • Carl Morris 3:28 PM ar 7 November 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: cyfrifiad, ,   

  Dyddiad canlyniadau cyfrifiad – a chymunedau Cymraeg 

  Caiff ystadegau’r Cyfrifiad 2011 ar y Gymraeg eu rhyddhau ar dydd Mawrth 11eg Rhagfyr 2012, ymhlith ystadegau eraill.

  Mae prinder o wybodaeth Cymraeg amdano fe ar hyn o bryd. (Dw i ddim yn hoff iawn o’r cyfrif Cymraeg Cyfrifiad2011, mae’n wan.)

  Dw i’n siwr bydd pobl sydd yn hoffi data eisiau dadansoddi’r canlyniadau gan gynnwys yr ystadegau ym meysydd eraill. Efallai byddai pobl yn ffeindio cysylltiadau newydd rhwng y Gymraeg a data eraill.

  Trafodaeth: ym mhersonol dw i ddim yn disgwyl llawer o syndod o ran yr ystadegau ar y Gymraeg: mwy o siaradwyr potensial ar y cyfan ar sail addysg Cymraeg, lot llai o gymunedau Cymraeg. Fydd ddim lot o iechyd i’r iaith Gymraeg heb gymunedau Cymraeg.

  Ond mae sawl lle i drafod y broblem ehangach. Rydym ni’n trafod pynciau gyda rhyw fath o gysylltiad i dechnoleg yma. Felly’r cwestiwn anodd sydd yn bwysig i mi felly yw: sut allai technoleg a chyfryngau digidol helpu’r ymdrech i gynnal cymunedau Cymraeg cynaliadwy? Dw i wedi bod yn meddwl am y cwestiwn yma eithaf lot yn ddiweddar. Dw i’n gallu meddwl am sawl pwnc o fewn ein maes ni: ymgyrchu/lobio, newyddion lleol, gwaith, arloesi/cwmnïau cychwynnol, addysg, datblygu polisi.

  Un elfen bwysig o’r sgwrs yw natur cymunedau. Dw i’n disgwyl pobl i ddweud bod cymunedau yn ‘wahanol’ dyddiau yma. Wel, ie ac na… Ambell waith dw i’n defnyddio’r term ‘cymunedau ar-lein’ ond mewn gwirionedd does dim wal galed rhwng ar-lein a’r byd corfforol. Mae ar-lein yn gallu cryfhau cysylltiadau ‘off-lein’ – dw i wedi gweld enghreifftiau. Wrth gwrs mae lot o bobl heb gysylltiad i’r rhyngrwyd neu yn ei defnyddio dim ond bob hyn a hyn. Wedi dweud y cwbl, mae’n anodd i mi ddychmygu cymuned leol go iawn heb ‘sefydliadau’ fel ysgol, swyddfa bost a siop (yn enwedig mewn pentref bach) ac yn anffodus mae grym tu allan i’r cymuned sydd yn penderfynu ac yn dylanwadu ar bethau mor hanfodol fel ‘na.

  Mae’r cofnod yma wedi bod yn llif o feddyliau heb lot o strwythur. Byddwn i’n croesawu unrhyw sylwadau perthnasol isod.

   
  • ioan 2:17 PM ar 8 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   “…mwy o siaradwyr potensial ar y cyfan ar sail addysg Cymraeg, lot llai o gymunedau Cymraeg.”
   Dwi’m yn siwr os bydd na lot llai o gymunedau Cymraeg yn y Gogledd. Dibynu ar y diffiniad mae’n siwr. Os ti’n edrych ar Wardiau > 70%, dwi’m yn disgwyl i’r nifer ddisgyn llawer yng Ngwynedd / Mon. A dweud y gwir, dwi’n disgwyl i’r nifer sy’n siarad Cymraeg cynyddu yng Ngwynedd (fel y gwnaeth yn 2001 ymhlith pobl iau na 50).

 • Carl Morris 10:09 AM ar 7 March 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: cyfrifiad, , prydain   

  Cyfrifiad: hanes, holiadur a chwestiynau ieithyddol 

  Newydd derbyn yr Holiadur y Cyfrifiad bore yma.
  http://news.bbc.co.uk/welsh/hi/newsid_9410000/newsid_9416200/9416262.stm
  http://www.golwg360.com/newyddion/prydain/13849-cyfrifiad-2011-yn-dechrau

  Gwefan y Cyfrifiad a hanes y Cyfrifiad
  http://2011.cyfrifiad.gov.uk/cy/homepage.php
  http://2011.cyfrifiad.gov.uk/Did-you-know…/Census-history/Census-history-facts

  Cwestiynau ieithyddol, fersiwn Cymraeg o’r ffurflen:

  17. A allwch ddeall, siarad, darllen neu ysgrifennu Cymraeg? Ticiwch bob blwch sy’n berthnasol
  [] Deall Cymraeg llafar
  [] Siarad Cymraeg
  [] Darllen Cymraeg
  [] Ysgrifennu Cymraeg
  [] Dim un o’r uchod

  18. Beth yw eich prif iaith?
  [] Cymraeg neu Saesneg (ewch i 20)
  [] Arall, nodwch (gan gynnwys Iaith Arwyddion Prydain)

  19. Pa mor dda allwch chi siarad Saesneg?
  [] Da iawn
  [] Da
  [] Ddim yn dda
  [] Dim o gwbl

  Cwestiynau ieithyddol, fersiwn Saesneg o’r ffurflen:

  17. Can you understand, speak, read or write Welsh? Tick all that apply.
  [] Understand spoken Welsh
  [] Speak Welsh
  [] Read Welsh
  [] Write Welsh
  [] None of the above

  18. What is your main language?
  [] English or Welsh (go to 20)
  [] Other, write in (including British Sign Language)

  19. How well can you speak English?
  [] Very well
  [] Well
  [] Not well
  [] Not at all

   
  • Rhys 10:35 AM ar 7 Mawrth 2011 Dolen Barhaol

   Felly dim yn gadael i bobl nodi mai Cymraeg yw eu prif iaith? Mae erthygl am y cwestiwn iaith gan Simon Brooks yn rhifyn mis yma o Barn.

  • Carl Morris 10:45 AM ar 7 Mawrth 2011 Dolen Barhaol

   Dim gwahaniaeth rhwng y dwy iaith yma. Byddi di ticio “Cymraeg a Saesneg”, yr un bocs a David Cameron!

   Hefyd yn 19, Saesneg yw’r iaith bwysig os mae gyda ti prif iaith wahanol fel Gujurati, BSL ayyb.

  • Rhys 10:57 AM ar 7 Mawrth 2011 Dolen Barhaol

   Byt mai Inglish is not feri gwd ies 🙁

   Byddi di ticio “Cymraeg a Saesneg”, yr un bocs a David Cameron!

   Diawled slei!

  • Dafydd Tomos 11:01 AM ar 7 Mawrth 2011 Dolen Barhaol

   Dyma ganlyniad rhesymegol galw’r ddau iaith yn ‘swyddogol’. Os allwch chi siarad o leiaf un o’r ieithoedd swyddogol, beth yw’r ots am y llall?

  • Rhys 12:22 PM ar 7 Mawrth 2011 Dolen Barhaol

   Dyma sut mae’r cwestiwn yn ymddangos ar y cyfrifiad yn Lloegr:
   http://twitpic.com/473ntj

 • Carl Morris 12:49 AM ar 24 August 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: cyfrifiad,   

  Diwedd y cyfrifiad 

  http://datblogu.weblog.glam.ac.uk/2010/8/20/lack-of-census

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel