Cyfrifiad: hanes, holiadur a chwestiynau ieithyddol

Newydd derbyn yr Holiadur y Cyfrifiad bore yma.
http://news.bbc.co.uk/welsh/hi/newsid_9410000/newsid_9416200/9416262.stm
http://www.golwg360.com/newyddion/prydain/13849-cyfrifiad-2011-yn-dechrau

Gwefan y Cyfrifiad a hanes y Cyfrifiad
http://2011.cyfrifiad.gov.uk/cy/homepage.php
http://2011.cyfrifiad.gov.uk/Did-you-know…/Census-history/Census-history-facts

Cwestiynau ieithyddol, fersiwn Cymraeg o’r ffurflen:

17. A allwch ddeall, siarad, darllen neu ysgrifennu Cymraeg? Ticiwch bob blwch sy’n berthnasol
[] Deall Cymraeg llafar
[] Siarad Cymraeg
[] Darllen Cymraeg
[] Ysgrifennu Cymraeg
[] Dim un o’r uchod

18. Beth yw eich prif iaith?
[] Cymraeg neu Saesneg (ewch i 20)
[] Arall, nodwch (gan gynnwys Iaith Arwyddion Prydain)

19. Pa mor dda allwch chi siarad Saesneg?
[] Da iawn
[] Da
[] Ddim yn dda
[] Dim o gwbl

Cwestiynau ieithyddol, fersiwn Saesneg o’r ffurflen:

17. Can you understand, speak, read or write Welsh? Tick all that apply.
[] Understand spoken Welsh
[] Speak Welsh
[] Read Welsh
[] Write Welsh
[] None of the above

18. What is your main language?
[] English or Welsh (go to 20)
[] Other, write in (including British Sign Language)

19. How well can you speak English?
[] Very well
[] Well
[] Not well
[] Not at all

5 sylw

  1. Felly dim yn gadael i bobl nodi mai Cymraeg yw eu prif iaith? Mae erthygl am y cwestiwn iaith gan Simon Brooks yn rhifyn mis yma o Barn.

  2. Dim gwahaniaeth rhwng y dwy iaith yma. Byddi di ticio “Cymraeg a Saesneg”, yr un bocs a David Cameron!

    Hefyd yn 19, Saesneg yw’r iaith bwysig os mae gyda ti prif iaith wahanol fel Gujurati, BSL ayyb.

  3. Dyma ganlyniad rhesymegol galw’r ddau iaith yn ‘swyddogol’. Os allwch chi siarad o leiaf un o’r ieithoedd swyddogol, beth yw’r ots am y llall?

Mae'r sylwadau wedi cau.