Cyfrifiad: hanes, holiadur a chwestiynau ieithyddol

Newydd derbyn yr Holiadur y Cyfrifiad bore yma.
http://news.bbc.co.uk/welsh/hi/newsid_9410000/newsid_9416200/9416262.stm
http://www.golwg360.com/newyddion/prydain/13849-cyfrifiad-2011-yn-dechrau

Gwefan y Cyfrifiad a hanes y Cyfrifiad
http://2011.cyfrifiad.gov.uk/cy/homepage.php
http://2011.cyfrifiad.gov.uk/Did-you-know…/Census-history/Census-history-facts

Cwestiynau ieithyddol, fersiwn Cymraeg o’r ffurflen:

17. A allwch ddeall, siarad, darllen neu ysgrifennu Cymraeg? Ticiwch bob blwch sy’n berthnasol
[] Deall Cymraeg llafar
[] Siarad Cymraeg
[] Darllen Cymraeg
[] Ysgrifennu Cymraeg
[] Dim un o’r uchod

18. Beth yw eich prif iaith?
[] Cymraeg neu Saesneg (ewch i 20)
[] Arall, nodwch (gan gynnwys Iaith Arwyddion Prydain)

19. Pa mor dda allwch chi siarad Saesneg?
[] Da iawn
[] Da
[] Ddim yn dda
[] Dim o gwbl

Cwestiynau ieithyddol, fersiwn Saesneg o’r ffurflen:

17. Can you understand, speak, read or write Welsh? Tick all that apply.
[] Understand spoken Welsh
[] Speak Welsh
[] Read Welsh
[] Write Welsh
[] None of the above

18. What is your main language?
[] English or Welsh (go to 20)
[] Other, write in (including British Sign Language)

19. How well can you speak English?
[] Very well
[] Well
[] Not well
[] Not at all