Cyfrifiad: hanes, holiadur a chwestiynau ieithyddol

Newydd derbyn yr Holiadur y Cyfrifiad bore yma. http://news.bbc.co.uk/welsh/hi/newsid_9410000/newsid_9416200/9416262.stm http://www.golwg360.com/newyddion/prydain/13849-cyfrifiad-2011-yn-dechrau Gwefan y Cyfrifiad a hanes y Cyfrifiad http://2011.cyfrifiad.gov.uk/cy/homepage.php http://2011.cyfrifiad.gov.uk/Did-you-know…/Census-history/Census-history-facts Cwestiynau ieithyddol, fersiwn Cymraeg o’r ffurflen: 17. A allwch ddeall, siarad, darllen neu ysgrifennu Cymraeg? Ticiwch bob blwch sy’n berthnasol [] Deall Cymraeg llafar [] Siarad Cymraeg [] Darllen Cymraeg [] Ysgrifennu Cymraeg [] Dim un… Parhau i ddarllen Cyfrifiad: hanes, holiadur a chwestiynau ieithyddol