Cymru Ddigidol “yr allwedd i gyfleoedd gwerth miliynau o bunnoedd”

Mae’r Llywodraeth Cymru yn lansio strategaeth newydd heddiw. Wrth lansio’r strategaeth dywedodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, fod agenda Cymru Ddigidol yn hollbwysig o ran adnewyddu’r economi a’i bod yn effeithio ar bron pob math o weithgarwch yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. Mae’n adlewyrchu’r pwysigrwydd sydd gan dechnolegau digidol yn ein bywydau bellach. “Mae… Parhau i ddarllen Cymru Ddigidol “yr allwedd i gyfleoedd gwerth miliynau o bunnoedd”