Llywodraeth Cymru: grantiau ar gyfer prosiectau digidol Cymraeg

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau manylion am gyfres arall o grantiau ar gyfer prosiectau digidol Cymraeg:

Rydym yn gwahodd sefydliadau i wneud cais am grant o raglen 2014/2015.
Mae’r grantiau yn cefnogi amcanion ein cynllun gweithredu Technoleg a chyfryngau digidol Cymraeg.

Pwrpas y cynllun gweithredu yw annog gweithgareddau sy’n hybu ac yn hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg trwy dechnoleg a chyfryngau digidol. Prif ffocws y grant fydd cefnogi gweithgareddau sy’n:

 • codi ymwybyddiaeth o, neu hybu’r defnydd o
 • feddalwedd
  • aps
  • wasanaethau ar-lein
  • declynnau creu cynnwys Cymraeg
  • gynnwys digidol Cymraeg.
 • cefnogi datblygiad meddalwedd a gwasanaethau digidol Cymraeg ar-lein
 • cynyddu faint o gynnwys Cymraeg sydd ar gael ar-lein.

[…]

Am ragor o fanylion ewch i wefan Llywodraeth Cymru a chysylltwch â nhw yn uniongyrchol.