Rhyddhau Firefox Android Cymraeg

Mae’r porwr gwe Cymraeg cyntaf ar gyfer ffonau symudol a thabledi – Firefox Android, newydd ei ryddhau. Mae Firefox Android ar gael o’r Google Play Store ar gyfer pob dyfais sy’n rhedeg Android 2.2 neu well. Mae Firefox Android yn borwr gwe rhydd a rhad sy’n rhoi grym y we agored yn eich dwylo. Mae’r… Parhau i ddarllen Rhyddhau Firefox Android Cymraeg

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Amrywiol

Windows 8.1 – Rhyngwyneb Cymraeg

Dyma’r cyfeiriad angenrheidiol: http://www.microsoft.com/cy-GB/download/details.aspx?id=39307 Os oes angen cymorth ar faterion y Gymraeg a Windows roedd y cysylltiad canlynol yn ddefnyddiol: Rob Margel International Site Manager (UK, Canada, Australia & India) Windows – WEB SERVICES & CONTENT http://blogs.msdn.com/b/robmar/ – mae ‘na ffurflen gyswllt yna. Ydy hwn yn gweithio ar Windows 8.1 RT?

Firefox OS Cymraeg

Daeth parsel bach brown i’r tŷ wythnos ddiwethaf yn cynnwys ffôn bach oren llachar. Roedd y parsel yn cynnwys Geeksphone Keon wedi ei anfon gan Mozilla fel bod modd profi’r cyfieithiad Cymraeg ar system weithredu Firefox OS. Mae’r cyfieithiad Cymraeg ar gael ar y fersiwn nosweithiol o’r ddelwedd ac i’w gael oddi ar wefan Geeksphone.… Parhau i ddarllen Firefox OS Cymraeg

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Amrywiol

WordPress 3.8 yn Gymraeg

Mae fersiwn harddaf a’r mwyaf coeth o WordPress newydd ei ryddhau. Ewch i WordPress Cymraeg – cy.wordpress.org. Os ydych yn rhedeg gwefan WordPress eisoes mi ddylech fod wedi cael hysbysiad. Mae’r cyfieithiad wedi bod ar gael ers yn hwyr neithiwr (13/12) felly os oeddech chi wedi diweddaru’n gynt mae angen ail ddiweddaru er mwyn cael… Parhau i ddarllen WordPress 3.8 yn Gymraeg

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Amrywiol

Gwahoddiad i sesiwn Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr yn yr Eisteddfod

Fe’ch gwahoddir yn gynnes i sesiwn flynyddol yr Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr, yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Mae’r sesiwn am 4 o’r gloch brynhawn Llun, y 5ed o Awst, ar stondin Prifysgol Bangor. Byddwn yn rhoi trosolwg o rai o uchafbwyntiau’r flwyddyn a’n projectau presennol, gan gynnwys yr ap Geiriaduron, safoni termau i ysgolion,… Parhau i ddarllen Gwahoddiad i sesiwn Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr yn yr Eisteddfod

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Amrywiol

XBMC: canolfan amlgyfrwng ar gyfer Windows, Apple OSX a Linux – yn Gymraeg

Mae XBMC yn feddalwedd canolfan amlgyfrwng a difyrrwch digidol(!). Mae ar gael ar gyfer Windows, Apple OSX a Linux a nawr yn Gymraeg! 🙂 Mae modd ei ddefnyddio ar gyfer gwylio rhaglenni oddi ar y we, lluniau personol a chasgliadau o gerddoriaeth.  Mae’n feddalwedd perffaith ar gyfer creu peiriant sy’n ganolfan amlgyfrwng gan gynnal nifer… Parhau i ddarllen XBMC: canolfan amlgyfrwng ar gyfer Windows, Apple OSX a Linux – yn Gymraeg

WordPress 3.6 RC1

Mae WordPress RC1 ar gael nawr ar wefan cy.wordpress.org gyfer ei brofi. Y disgwyl yw y bydd y fersiwn terfynol ar gael ymhen rhyw bythefnos. Mwynhewch 🙂 Gwybodaeth bellach gan WordPress Sylwadau ar yr addasiad Cymraeg i post@meddal.com, os gwelwch chi’n dda.

Firefox OS: Cyfle i’r Gymraeg ar ffonau symudol

Mae Firefox OS Mozilla wedi cael cryn dipyn o sylw yn y Mobile World Congress, Barcelona ddiwedd Chwefror. Hyd yma mae sôn bod 17 o ddarparwyr gwasanaethau yn eu cefnogi yn ogystal â 4 gwneuthurwr ffôn gan gynnwys Alcatel, LG, ZTE a Sony. Mae pethau’n edrych yn addawol felly… Bwriad Mozilla a’i bartneriaid yw i… Parhau i ddarllen Firefox OS: Cyfle i’r Gymraeg ar ffonau symudol

Firefox Android Cymraeg

Mae Mozilla wedi bod yn edrych ar y dull gorau o ddosbarthu’r cyfieithiadau o Firefox Android sydd ganddynt ar Google Play. Mae’r ‘prif ieithioedd’ eisoes ganddynt ar gael. Mae’n edrych nawr fel eu bod yn barod i symud ymlaen gyda’r grŵp nesaf o ieithoedd. Hyd yma mae’r ieithoedd wrth gefn wedi bod ar gael ar… Parhau i ddarllen Firefox Android Cymraeg