Wedi methu Hacio’r Iaith? 14 peth gwahanol o’r digwyddiad yn 2014

Dyma rhai o’r pethau a ddigwyddodd ar ddydd Sadwrn yn Hacio’r Iaith 2014. Does dim rhifau achos does dim trefn penodol. Ffrwti Ffrwti ydy gwasanaeth newydd sy’n casglu trydariadau Cymraeg mewn un lle ac yn cynnig rhestr o bynciau sy’n trendio (ie, mae rhestr trendio yn Gymraeg yn ôl!). Dw i’n hoff iawn o’r Ffrwtibot… Parhau i ddarllen Wedi methu Hacio’r Iaith? 14 peth gwahanol o’r digwyddiad yn 2014

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel post Cofnodion wedi'u tagio

Windows 8.1 – Rhyngwyneb Cymraeg

Dyma’r cyfeiriad angenrheidiol: http://www.microsoft.com/cy-GB/download/details.aspx?id=39307 Os oes angen cymorth ar faterion y Gymraeg a Windows roedd y cysylltiad canlynol yn ddefnyddiol: Rob Margel International Site Manager (UK, Canada, Australia & India) Windows – WEB SERVICES & CONTENT http://blogs.msdn.com/b/robmar/ – mae ‘na ffurflen gyswllt yna. Ydy hwn yn gweithio ar Windows 8.1 RT?

BLOG BYW – SESIWN 2: app Word With

Biga John (sydd ond wedi dechrau dysgu Cymraeg ers mis Hydref!) yn ein cyflwyno i app iPad mae hi’n ei gynhyrchu ar gyfer gem dysgu iaith. Defnyddio API geiriaduron Cymraeg Canolfan Bedwyr.

BLOG BYW – SESIWN 2: academia.edu

CarysMoseley yn trafod nodweddion academia.edu, rhywdwaith cymdeithasol ar gyfer academwyr.Rhyngwyneb yn Saesneg yn unig (a ddim yn anhebyg i Facebook – dilyn, postio ayyb), ond mae modd rhannu Paurau academaidd a gosod hysbyseb swyddi. Grwpiau am y Gymraeg arno, tua 60 aelod yn y grwp. Tudalennau ar gyfer sefydliadau hefyd ac mae hwythau yn gallu… Parhau i ddarllen BLOG BYW – SESIWN 2: academia.edu

BLOGIO BYW – SESIWN 1: 'Cyfrinair 'na yn Crap'

Bryn Salisbury yn trafod diogelwch. Cyngor ar gyfrineiriau heb newid am 20 mlynedd, ond cyfrifaduron wedi cyflymu cymaint fel geellr datrys yr holl ‘cyfuniadau’ mewn dim amser. Medru dyfalu miloedd y yfuniadau yr eiliad. Enghreifftiau o gyfuniadau o rifau a symbolau a llythrennau a faint o amser gymerith. Tydy defnyddio geriau Cymraeg ddim mwy diogel… Parhau i ddarllen BLOGIO BYW – SESIWN 1: 'Cyfrinair 'na yn Crap'

BLOGIO BYW – SESWIN 1: Apps Cyw

Sioned Mills yn trafod arlwy apps Cyw. Beth yw ymateb y cyhoedd? – Derbyn llawer o adborth positif annecdotal, o canran fechan iawn sy’n lawrlwytho yn gadael sylwadau/adolygiadau yn yr App Oes llawer o du allan i Gymru/DG yn eu defnyddio? Dim omdd gwahaniaethu ystadegau ar lefel Cymru, mond lefel DG. ‘Spikes’ ar gyfer UDA,… Parhau i ddarllen BLOGIO BYW – SESWIN 1: Apps Cyw