WordPress 3.8 yn Gymraeg

Mae fersiwn harddaf a’r mwyaf coeth o WordPress newydd ei ryddhau. Ewch i WordPress Cymraeg – cy.wordpress.org.

Os ydych yn rhedeg gwefan WordPress eisoes mi ddylech fod wedi cael hysbysiad. Mae’r cyfieithiad wedi bod ar gael ers yn hwyr neithiwr (13/12) felly os oeddech chi wedi diweddaru’n gynt mae angen ail ddiweddaru er mwyn cael y cyfieithiad cyflawn.

Mae thema newydd Twenty Fourteen hefyd wedi ei ryddhau fel rhan o’r pecyn. Mae’r thema ar ffurf gwefan cylchgrawn.

Mae nhw i gyd yn edrych yn slic iawn. 🙂  Diolch yn fawr i Carl am ei gefnogaeth.

*Dwi’n ymwybodol fod yna broblemau gyda’r cyfieithiad ar y dudalen Croeso. Mwya’r brys, mwyar duon… ;-(

3 sylw

  1. Amseru da iawn. Wedi bod y gweithio ar flog newydd trwy’r dydd, a phrif dasg yfory yw ei Gymreigio. Diolchs mawr at bawb sy wedi gweithio ar hyn. x

Mae'r sylwadau wedi cau.