Diweddariadau Rhos Prys Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhos Prys 2:26 PM ar 12 August 2020 Dolen Barhaol  

  WordPress 5.5 Newydd 

  Mae’r fersiwn diweddaraf newydd ei gyflwyno ac ar gael ar eich gwefan WordPress neu ar wefan WoesPress.org. Mae’n cynnig gwelliannau ym meysydd cyflymder, chilio a diogelwch.

  Bydd unrhyw linynnau testun newydd yn cael eu trosglwyddo i WordPress.com ar gyfer defnyddwyr Cymraeg fanna hefyd, Diolch i Carl Morris am ei gefnogaeth.

  Dyma’r cyflwyniad (mae i’w weld mewn lliw, gyda lluniau drwy’r eicon WordPress ar gornel uchaf ar y chwith ar eich bwrdd gwaith):

  Croeso i WordPress 5.5.

  Yn WordPress 5.5, mae eich gwefan yn cael ei rymuso o’r newydd mewn tri phrif faes: cyflymder, chwilio a diogelwch.


  Cyflymder

  Mae cofnodion a thudalennau’n teimlo’n gyflymach, diolch i ddelweddau diog wedi’u llwytho.

  Mae delweddau’n ddylanwadol iawn i’ch stori, ond weithiau gallan nhw wneud i’ch gwefan ymddangos yn araf.

  Yn WordPress 5.5, mae delweddau’n aros i’w llwytho nes eu bod ar fin sgrolio i’r golwg. Y term technegol yw ‘llwytho diog.’

  Ar symudol, mae llwytho diog hefyd yn gallu cadw porwyr rhag llwytho ffeiliau wedi’u bwriadu ar gyfer dyfeisiau eraill. Gall hynny arbed arian i’ch darllenwyr ar ddata – a helpu i arbed bywyd batri.

  Chwilio

  Dwedwch helo wrth y map gwefan newydd

  Mae gwefannau WordPress yn gweithio’n dda gyda pheiriannau chwilio.

  Nawr, yn ragosodedig, mae WordPress 5.5 yn cynnwys map gwefan XML sy’n helpu peiriannau chwilio i ddarganfod eich tudalennau pwysicaf o’r union funud rydych chi’n mynd yn fyw.

  Felly bydd mwy o bobl yn dod o hyd i’ch gwefan yn gynt, gan roi mwy o amser i chi ymgysylltu, eu cadw a’u trosi’n danysgrifwyr, cwsmeriaid neu beth bynnag sy’n gweddu i’ch diffiniad o lwyddiant.


  Diogelwch

  Diweddariadau awtomatig ar gyfer Ategion a Themâu

  Nawr gallwch osod ategion a themâu i’w diweddaru’n awtomatig – neu beidio! – yn y weinyddiaeth WordPress. Felly rydych bob amser yn gwybod bod eich gwefan yn rhedeg y cod diweddaraf sydd ar gael.

  Gallwch hefyd droi diweddariadau awtomatig ymlaen neu i ffwrdd ar gyfer pob ategyn neu thema rydych chi wedi’u gosod – i gyd ar yr un sgriniau rydych chi wedi’u defnyddio erioed.

  Diweddarwch trwy lwytho ffeiliau ZIP

  Os yw diweddaru ategion a themâu â llaw yn bwysig i chi, nawr mae hynny’n haws hefyd – dim ond llwytho ffeil ZIP.

  Fideo: Sgrin ategyn wedi’i osod, sy’n dangos colofn newydd, Diweddariadau Awtomatig. Yn y golofn hon mae botymau sy’n dangos “Galluogi diweddaru awtomatig.” Wrth glicio, mae’r nodwedd diweddariadau awtomatig yn cael ei droi ymlaen ar gyfer yr ategyn hwnnw ac mae’r botwm yn newid i ddangos “Analluogi diweddaru awtomatig”.

  Uchafbwyntiau’r golygyddion bloc

  Unwaith eto, mae’r ryddhad WordPress diweddaraf yn cynnig rhestr hir o nodweddion newydd cyffrous ar gyfer y golygydd bloc.


  Patrymau bloc

  Mae patrymau bloc newydd yn ei gwneud hi’n syml ac yn hwyl i greu cynlluniau cymhleth, hardd, gan ddefnyddio cyfuniadau o destun a chyfryngau y gallwch eu cymysgu a’u paru i gyd-fynd â’ch stori.

  Fe welwch hefyd batrymau bloc mewn amrywiaeth eang o ategion a themâu, gyda mwy yn cael eu hychwanegu trwy’r amser. Dewiswch unrhyw un ohonyn nhw o gwymplen sengl – cliciwch a mynd!

  Golygu delwedd mewn-lin

  Tocio, cylchdroi, a chwyddo’ch lluniau o’r bloc delwedd. Os ydych chi’n treulio llawer o amser ar ddelweddau, gallai hyn arbed oriau i chi!

  Y Cyfeiriadur Bloc Newydd

  Nawr mae’n haws nag erioed i ddod o hyd i’r bloc sydd ei angen arnoch chi. Mae’r cyfeiriadur bloc newydd wedi’i ymgorffori yn y golygydd bloc, felly gallwch osod mathau newydd o flociau i’ch gwefan heb fyth adael y golygydd.

  A llawer iawn mwy.

  Mae’r uchafbwyntiau uchod yn elfen fechan o’r nodweddion golygydd bloc newydd rydych chi newydd eu gosod. Agorwch y golygydd bloc a mwynhewch!


  Hygyrchedd

  Mae pob ryddhad yn ychwanegu gwelliannau i’r profiad cyhoeddi hygyrch, ac mae hynny’n parhau i fod yn wir am WordPress 5.5.

  Nawr gallwch gopïo dolenni mewn sgriniau cyfryngau a deialogau moddol gyda botwm, yn lle ceisio tynnu sylw at linell o destun.

  Gallwch hefyd symud blychau meta gyda’r bysellfwrdd, a golygu delweddau yn WordPress gyda’ch dyfais hygyrchedd, oherwydd gall ddarllen y cyfarwyddiadau yn y golygydd delwedd i chi.


  Ar gyfer Datblygwyr

  Mae 5.5 hefyd yn dod â llwythi o newidiadau dim ond ar gyfer datblygwyr..

  Blociau cofrestredig ar ochr y gweinydd yn yr API REST

  Mae ychwanegu pwyntiau diwedd mathau o flociau yn golygu y gall apiau JavaScript (fel y golygydd bloc) adfer diffiniadau ar gyfer unrhyw flociau sydd wedi’u cofrestru ar y gweinydd.

  Eiconau’r Bwrdd Gwaith (Dashicons)

  Mae llyfrgell Dashicons wedi derbyn ei diweddariad terfynol yn 5.5. Mae’n ychwanegu 39 eicon golygydd bloc ynghyd â 26 arall.

  Diffinio amgylcheddau

  Bellach mae gan WordPress ffordd safonol o ddiffinio’r math o amgylchedd gwefan (llwyfannu, cynhyrchu, ac ati). Adalwch y math hwnnw gyda wp_get_environment_type() a gweithredu’r cod priodol yn unig.

  Pasio data i ffeiliau templedi

  Mae gan y swyddogaethau llwytho templedi (get_header(),get_template_part(), ac ati) ymresymiad newydd $args. Felly nawr gallwch drosglwyddo gwerth arae cyfan o ddata i’r templedi hynny.

  Rhagor o newidiadau ar gyfer datblygwyr

  • Cafodd llyfrgell PHPMailer ddiweddariad mawr, gan fynd o fersiwn 5.2.27 i 6.1.6.
  • Nawr, cewch fwy o reolaeth o redirect_guess_404_permalink().
  • Bydd gwefannau sy’n defnyddio OPcache PHP yn gweld annilysu storfa mwy dibynadwy, diolch i’r swyddogaeth wp_opcache_invalidate() newydd yn ystod diweddariadau (gan gynnwys ategion a themâu).
  • Mae modd i fathau o gocofnod penodol sy’n gysylltiedig â’r tacsonomeg categori nawr gael eu dewis i gefnogi’r term rhagosodedig.
  • Bellach mae modd nodi telerau rhagosodedig ar gyfer tacsonomeg cyfaddas yn register_taxonomy().
  • Mae API REST bellach yn cefnogi’n swyddogol nodi gwerthoedd metadata rhagosodedig trwy register_meta().
  • Fe welwch fersiynau wedi’u diweddaru o’r bwndel o lyfrgelloedd hyn: SimplePie, Twemoji, Masonry, imagesLoaded, getID3, Moment.js, a clipboard.js.

  Darllenwch y Canllaw Maes am fwy!

  Mae yna lawer mwy i ddatblygwyr ei hoffi yn WordPress 5.5. I ddarganfod mwy a dysgu sut i wneud i’r newidiadau hyn ddisgleirio ar eich gwefannau, themâu, ategion a mwy, darllenwch y WordPress 5.5 Field Guide.


   
 • Rhos Prys 4:24 PM ar 5 August 2020 Dolen Barhaol  

  LibreOffice 7 Newydd 

  Mae LibreOffice wedi ryddhau eu fersiwn diweddaraf o’r pecyn swyddfa. Dyma’r cyflwyniad i’r newidiadau:

  LibreOffice 7.0 yw ein fersiwn mawr diweddaraf, mae’n cynnig gwell perfformiad, gwell cydnawsedd, a llawer o nodweddion newydd i roi hwb i’ch gwaith.

  Technoleg flaengar a chydnawsedd

  Diweddarwyd OpenDocument, fformat ffeil brodorol LibreOffice i fersiwn 1.3. Mae llawer o welliannau hefyd wedi eu gwneud i fod yn fwy cydnaws â dogfennau OOXML, DOCX, XLSX a PPTX Microsoft Office.

  Gwella eich llif gwaith

  Mae LibreOffice 7.0 yn cynnwys amryw o welliannau defnyddioldeb. Mae modd diogelu Nodau Tudalen a meysydd rhag gwneud newidiadau damweiniol iddyn nhw, tra mae modd dangos nodau tudalen mewn-lin mewn testun. Mae gan y Llywiwr lawer o newidiadau er mwyn ei gwneud hi’n haws gweithio gydag ef, tra bod trin dyfynodau a chollnod mewn sawl iaith wedi eu gwella hefyd.

  Disgleirdeb proffesiynol i’ch dogfennau

  Ychwanegwyd orielau siapiau newydd: saethau, diagramau, eiconau a mwy.
  Gall gwrthrychau gael effeithiau disglair ac ymyl meddal, tra’n destun lled-dryloyw. A diolch i’r peiriant graffeg Skia newydd, mae hyn i gyd yn cael ei ddangos gyda’r perfformiad gorau eto

  Manylion pellach

  Am restr lawn o nodweddion newydd LibreOffice 7.0, ewch i’r nodiadau ryddhau

   

  Hefyd, mae Cysgliad – Trwydded am Ddim yn gweithio gyda phob fersiwn o LibreOffice.

   
 • Rhos Prys 4:50 PM ar 16 April 2020 Dolen Barhaol  

  Swydd Peiriannydd Meddalwedd, Uned Technolegau Iaith 

  Unrhyw un awydd ymuno gyda’r tîm technolegau iaith ym Mhrifysgol Bangor?

  Mae ganddyn nhw swydd peiriannydd meddalwedd ar brojectau technoleg iaith a lleferydd yn cael ei hysbysebu ar y funud – gw:

  https://jobs.bangor.ac.uk/details.php.cy?id=QR0FK026203F3VBQB7V68LOPI&nPostingID=4871&nPostingTargetID=5225&mask=extcy&lg=CY

   

   
 • Rhos Prys 3:11 PM ar 2 March 2020 Dolen Barhaol  

  Newyddion Common Voice Chwefror 2020 

  Gŵyl Dewi Hapus i bawb!

  Cyfraniadau

  Erbyn heddiw, 2 Mawrth mae’r ffigyrau cyfraniadau fel â ganlyn:

  Recordio: 79 awr Gwrando: 63awr Cyfranwyr: 1172.

  Mae cynnydd o ddwy awr yn yr oriau dilysu wedi bod ond mae’r cyfraniadau recordio wedi aros yr un â diwedd Ionawr.

  Mae’n beth da ein bod yn dechrau cau’r bwlch rhwng y recordio a’r dilysu gan mai’r data dilysu sy’n cael ei ddarparu ar gyfer y dechnoleg llais. Ond, mae angen parhau i gyfrannu, felly rydym yn gofyn i chi barhau i gyfrannu ac annog teulu, ffrindiau, cyd-weithwyr, sefydliadau a chwmniau i gyfrannu.

  Ydy hi’n bosibl i chi ailgychwyn eich ymgyrchoedd Common Voice lleol?

  Mae deunydd ymgyrch i’w cael oddi ar wefan Meddal yn https://www.meddal.com/meddal/?p=1643 ac mae gan Common Voice ddeunydd y mae modd eu haddasu yn https://drive.google.com/drive/folders/1RfgsCI6-rs1crh7OhlxryXO5-zN8JREr

  Cynnydd yn y Brawddegau i’w darllen

  Mae 200 o frawddegau newydd wedi eu hychwanegu i Common Voice Cymraeg yn ystod y mis, gan ddod a’r cyfanswm i tua 5,000. Mwy fyth o ddifyrrwch darllen!

  Cymhariaeth cyfraniadau data Saesneg a Chymraeg, Rhagfyr 2019 (Gw. Tudalen Setiau Data)

  Saesneg

  Cymraeg

  Maint y data

  38 GB

  1 GB

  Oriau wedi’u Recordio

  1,488 awr

  77 awr

  Oriau wedi’u Dilysu

  1,118 awr

  59 awr

  Cyfranwyr

  51,072

  1,149

  Rhyw (amryw heb gofrestru)

  46% gwryw / 13% benyw

  29% gwryw / 18% benyw

  Mae 91 iaith o fewn system Common Voice erbyn hyn.

  Ap Macsen – Uned technolegau Iaith, Prifysgol Bangor

  Mae fersiwn Beta o ap Macsen, Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr ar gael ar yr App Store ac ar y Play Store ac ApkPure ar gyfer ffonau Android. Mae’r ap yn ymgais i greu ap llais i destun tebyg i Alexa neu OK Google ar y ffôn symudol, gan gychwyn gyda nifer cyfyngedig o orchmynion.

  Mae’r Uned yn chwilio am brofwyr beta i osod y ffonau ar eu dyfeisiau, profi’r gorchmynion a chyfrannu eu lleisiau drwy’r ap. Os oes adborth, gyrrwch nhw at d.prys@bangor.ac.uk

  ————————————————-

  Mozilla – cwmni meddalwedd cod agored, dim-er-elw mozilla.org/cy/ @Mozilla

  Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor @techiaith

  Meddal.com – meddalwedd Cymraeg meddal.com @MeddalCom

   
 • Rhos Prys 1:00 PM ar 14 February 2020 Dolen Barhaol  

  Thunderbird 68 – beth sy’n newydd 

  Mae Thunderbird 68.5.0 wedi ei ryddhau gyda nifer o nodweddion newydd a diweddariadau diogelwch.

  Mae’r rhaglen yn cynnig nodwedd rheoli e-byst, calendr a rheolwr tasgau all-lein. Mae modd trefnu iddo reoli nifer o gyfrifon e-byst ar-lein er mwyn eu diogelu all-lein.

  Mae’r Thunderbird newydd eisoes ar gael drwy’r system diweddaru a hefyd drwy wefan Cymraeg Thunderbird.net. https://www.thunderbird.net/cy/

  Mae modd ychwanegu gwirydd sillafu Cymraeg at y rhaglen, Mae’r ychwanegyn, Geiriadur Cymraeg ar gael drwy’r  Rheolwr Ychwanegion.

  Mae dwy nodwedd newydd yn y fersiwn newydd:

  1. Cefnogaeth i ddilysiad OAuth 2.0 ar gyfer cyfrifon POP3.
  2, Cymorth ar gyfer Estyniad Gwasanaeth Hunaniaeth Cleient IMAP/SMTP

  Mae’r ddau yn ymestyn cydnawsedd ac yn ychwanegiadau at restr y rhaglen e-bost o nodweddion sy’n cael eu cynnal.

  Nid yw’r uwchraddio o Thunderbird 60.x i 68.x yn un llyfn. Nid yw estyniadau wedi’u gosod yn cael eu diweddaru’n awtomatig yn ystod y broses uwchraddio; gall hyn fod yn angenrheidiol at ddibenion cydnawsedd a gall rhai ychwanegiadau gael eu hanalluogi o ganlyniad. Fodd bynnag, bydd y gwiriad diweddaru integredig ar gyfer ychwanegion yn gwirio am fersiynau newydd o estyniadau wedi’u gosod ar ôl yr uwchraddiad.

   
 • Rhos Prys 10:08 AM ar 13 February 2020 Dolen Barhaol  

  Firefox 73 – beth sy’n newydd 

  Mae Firefox wedi ryddhau fersiwn newydd o’u porwr gwe poblogaidd. Mae’r newidiadau yn fersiwn 73.0 yn llai nag arfer. Maen nhw’n cynnwys cywiriadau diogelwch yn ogystal â dwy brif nodwedd newydd.

  Bydd yn cael ei ddiweddaru’n awtomatig neu mae ar gael o wefan Cymraeg Firefox yn: https://www.mozilla.org/cy/firefox/new/


  1. Rhagosod Chwyddo Tudalen Cyffredinol

  Gall defnyddwyr Firefox newid lefel chwyddo gwefannau unigol i wella hygyrchedd. Hyd yn hyn, dim ond ar gyfer gwefannau unigol y cefnogwyd hyn.

  Er bod hynny’n darparu hyblygrwydd, roedd yn gwneud y broses yn feichus pe bai angen newid chwyddo ar y mwyafrif o wefannau yn Firefox.

  Gyda Firefox 73.0, mae bellach yn bosibl newid y chwyddo rhagosodedig yn y dewisiadau. Dyma sut mae gwneud hynny:

  1. Agorwch Offer > Dewisiadau > Cyffredinol.
  2. Yn yr adran Iaith a Gwedd  mae’r pennawd Chwyddo.
  3. Gallwch newid y chwyddo rhagosodedig o 100% i werth rhwng 30% a 300% gan ddefnyddio’r gosodiad newydd. Yn ogystal, gallwch dicio’r blwch “Chwyddo testun yn unig” i chwyddo dim ond y testun a chadw pob elfen dudalen arall ar y lefel rhagosodedig.

  Gallwch ailosod y lefel chwyddo unrhyw bryd trwy newid gwerth y chwyddo rhagnodedig.


  2. Gwelliannau i’r Modd Cyferbyniad Uchel

  Mae Modd Cyferbyniad Uchel yn nodwedd hygyrchedd system weithredu Windows i wella darllenadwyedd. Arferai Firefox analluogi delweddau cefndir yn y modd hwnnw cyn rhyddhau Firefox 73.0 er mwyn gwella darllenadwyedd.

  O Firefox 73.0 ymlaen, yn lle hynny bydd Firefox yn gosod bloc lliw o amgylch testun mewn Modd Cyferbyniad Uchel i wella darllenadwyedd testun heb dynnu’r ddelwedd gefndir yn llwyr o’r dudalen we.


  Newidiadau eraill

  • Gall defnyddwyr Firefox gynyddu neu leihau cyflymder chwarae sain; mae ansawdd y rhain wedi gwella yn y fersiwn newydd.
  • Dim ond os cafodd maes yn y ffurflen fewngofnodi ei addasu y bydd Firefox yn annog cadw mewngofnodiad.
  • Cyflwyno WebRender i liniaduron sydd â chardiau graffeg Nvidia ac sy’n defnyddio gyrwyr sy’n fwy na 432.00 a meintiau sgrin sy’n llai na 1920×1200.

  Firefox ar gyfer Android

  Mae Mozilla yn gweithio ar borwr Android newydd o’r enw Firefox Preview ar hyn o bryd. Maen nhw’n bwriadu symud defnyddwyr y Firefox cyfredol ar gyfer Android i Firefox Preview yn 2020.

   
 • Rhos Prys 1:00 PM ar 30 January 2020 Dolen Barhaol  

  Newyddion Common Voice, Ionawr 2020 

  Cyfraniadau

  Erbyn hyn mae gwefan Common Voice Cymraeg wedi casglu 79 awr o recordiadau gyda 61 awr wedi eu dilysu. Hyd yma mae 1163 o bobl wedi cyfrannu.

  *Mae dal angen parhau i gyfrannu, felly rydym yn gofyn i chi gyfrannu ac annog teulu, ffrindiau, cyd-weithwyr, sefydliadau a chwmnïau i gyfrannu.*

  Byddai’n dda gallu cynyddu’r Gwrando i ddod â’r ddau darged yn nes at ei gilydd. Pan fydd Mozilla’n ryddhau eu data llais ar gyfer datblygwyr y cyfanswm wedi ei ddilysu sy’n cael ei ryddhau ac, wrth gwrs, gorau po fwyaf!

  Cynnydd yn y Brawddegau i’w darllen – cafodd brawddegau newydd eu hychwanegu i Common Voice Cymraeg gan ddod a’r cyfanswm i tua 5000. Rhagor o ddifyrrwch darllen!

  Defnydd o’r data – dros y misoedd diwethaf, mae’r Uned Technolegau Iaith wedi bod yn gweithio gyda Mozilla i ddatblygu peiriant lleferydd i destun Mozilla, Deep Speech. Mae’r swp data Cymraeg o 59 awr gafwyd ym mis Rhagfyr wedi bod yn ddefnyddiol iawn i fireinio’r dechnoleg ar gyfer y Gymraeg. Mae’r dechnoleg yn farus iawn ac felly i wella’r dechnoleg mae angen llawer iawn mwy o Recordio a Gwrando yn Common Voice Cymraeg!

  Cynlluniau Mozilla ar gyfer Common Voice yn 2020

  Mae trafodaeth fer ar gynlluniau Mozilla am Common Voice i’w gweld yn y ‘Common Voice Project Update’:

  Open Voice Challenge – Cystadlu rhwng Cyrff: Mae Mozilla wedi bod yn arbrofi gyda chystadlu rhwng timau mewn cwmnïau gwahanol yng Nghalifornia. Mae modd darllen ei hadroddiad yma: ‘Welcome to the Open Voice Challenge’

  Bosib y byddai angen addasiad i’r cynllun yma ar gyfer cystadlu rhwng cyrff cyhoeddus. Mae disgwyl i ganlyniadau hyn ymddangos mis Chwefror/Mawrth 2020. Diolch i Einion Gruffudd o’r Llyfrgell Genedlaethol am ei awgrymiadau i’r cynllun yma.

  Ap Macsen – Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor

  Mae fersiwn Beta o ap Macsen, Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr ar gael ar y PlayStore ac APKPure ar gyfer ffonau Android a bydd ar gael ar yr App Store ar gyfer iOS cyn bo hir. Mae’r ap yn ymgais i greu ap llais i destun tebyg i Alexa neu Ok Google ar y ffôn symudol, gan gychwyn gyda nifer cyfyngedig o orchmynion.

  Mae’r Uned yn chwilio am brofwyr beta i osod y ffonau ar eu dyfeisiau, profi’r gorchmynion a chyfrannu eu lleisiau drwy’r ap. Os oes adborth, gyrrwch nhw at d.prys ar ebost @bangor.ac.uk

  Y Microsoft Edge newydd

  Mae Microsoft wedi ryddhau eu porwr newydd i olynu Microsoft Edge. Mae’r porwr wedi ei seilio ar borwr Chromium sy’n cael ei ddatblygu gan Google. Mantais y porwr yma yw bod modd recordio a gwrando ar wefan Common Voice. Doedd dim modd gwneud hynny ar Internet Explorer na’r Edge gwreiddiol. Mae yna lot o gyrff yn defnyddio technoleg Microsoft ac o bosib bydd y datblygiad yma’n hwyluso cyfraniad gan staff i Common Voice.

  I gael y dechnoleg yma i weithio’n y Gymraeg, mae angen cyfraniadau llais a dilysu – cyfrannwch, os gwelwch chi’n dda!

  ————————————————-

  Mozilla – cwmni meddalwedd cod agored, dim-er-elw      @Mozilla

  Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor                     @techiaith

  Meddal.com – meddalwedd Cymraeg                                @MeddalCom

   
 • Rhos Prys 10:59 AM ar 30 January 2020 Dolen Barhaol  

  LibreOffice 6.4 

  Mae fersiwn newydd o LibreOffice wedi ei ryddhau yn cynnwys nifer o nodweddion newydd.

  Canolfan Cychwyn LibreOffice 6.4

  Dyma’r manylion:

  Gweithiwch yn gynt, gyda mathau amrywiol o ffeiliau

  Mae cydnawsedd â Microsoft Office wedi ei wella’n sylweddol, yn arbennig ar gyfer ffeilia DOCX, PPTX ac Excel 2003 XML. Yn y cyfamser, yn Calc, mae’r perfformiad wedi gwella ar gyfer taenlenni gyda lot o sylwadau, arddulliau a thracio newidiadau.

  Nodweddion newydd ar gyfer y cartref a busnesau

  Yn y Ganolfan Cychwyn, mae gan y lluniau bach eiconau i ddangos pa fath o ddogfennau ydyn nhw. Hefyd, mae cynhyrchydd cod QR ar gael ar draws y casgliad, er mwyn creu codau y mae modd eu darllen gan ddyfeisiau symudol. Ac mae’r nodwedd cuddolygu (redaction), gyflwynwyd yn LibreOffice 6.3, yn eich helpu i guddio data cyfrinachol neu sensitif mewn dogfen. Yn LibreOffice 6.4, mae nodwedd Cuddolygu Awtomatig sy’n caniatáu i chi guddio data ar sail testun neu gydweddiad mynegiadau rheolaidd.

  Gwell triniaeth o siapiau, tablau a sylwadau

  Pan fyddwch yn defnyddio siapiau yn Writer, mae dewis wedi ei ychwanegu i’w rhwystro rhag gorgyffwrdd ei gilydd. Hefyd, pan fyddwch yn gweithio gyda sylwadau, gallwch nawr eu nodi wedi eu datrys – ac mae nawr yn bosibl gadael sylwadau ar ddelweddau a siartiau hefyd. Yn olaf, mae copïo, torri a gludo o dablau wedi ei wella, gyda dewis dewislen Gludo Arbennig “Gludo fel Tabl Nythog”.

  Manylion pellach

  Am restr lawn o nodweddion newydd LibreOffice 6.4, ewch i’r nodiadau ryddhau.

   
 • Rhos Prys 9:38 AM ar 16 January 2020 Dolen Barhaol  

  Y Microsoft Edge Newydd :-) 

  Diweddariad

  *Mae modd diweddaru i’r Microsoft Edge newydd a defnyddio’r rhyngwyneb Cymraeg*

  Diolch i wefan cymorth Microsoft GB mae rhyngwyneb Cymraeg ar yr Edge newydd. Dyma sut mae ei gael i weithio:

  Mynd i Settings (clicio ar y byrgyr)>Language>Add language > Dewis y Gymraeg, yna clico ar y Tri dot > Display Microsoft Edge in this language>Restart

  Mae llawer o gyrff yn defnyddio Edge a/neu Internet Explorer oherwydd cydnawsedd â rhaglenni meddalwwedd penodol ac felly mae’n hollbwysig cael Edge i fod ar gael yn Gymraeg.

  Diolch Microsoft!

  ———————————————————————————————————————–

  *Peidiwch ddiweddaru Microsoft Edge os ydych yn ei ddefnyddio fel porwr Cymraeg*

  Cafodd fersiwn newydd o Microsoft Edge ei ryddhau ddoe. Mae’n seiliedig ar Chromium y porwr cod agored sy’n cael ei ddatblygu gan Google. Mae cwmniau eraill yn defnyddio Chromium fel sail, e.e. Opera.

  Roedd yr hen Edge ar gael yn Gymraeg ond does dim golwg o Gymraeg ar y fersiwn newydd. Mae Microsoft yn datgan fod y rhaglen wedi ei ryddhau mewn 90 iaith ond nid yw ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd, beth bynnag.

  Felly, os ydych yn defnyddio Edge am ei fod ar gael yn Gymraeg, peidiwch ei ddiweddaru ar hyn o bryd. Mae Microsoft wedi dangos tipyn o gefnogaeth i’r Gymraeg dros y blynyddoedd ac mae’n biti eu gweld yn peidio â gwneud eto gydag Edge. Gobeithio y daw cyfieithiad yn fuan.

  Yn y cyfamser, os medrwch chi, cadwch yr hen Edge neu ddefnyddio Firefox.

   
 • Rhos Prys 10:49 AM ar 8 January 2020 Dolen Barhaol  

  Linux Mint 19.3 

  Pob chwech mis mae’r dosbarthiadau mawr Linux yn diweddaru eu hunain, gan gynnig gwelliannau a’r meddalwedd diweddaraf. Yn yr achos yma ryddhaodd Linux Mint eu fersiwn newydd 19.3 “Tricia” ym mis Rhagfyr.

  Mae manylion am y diweddariad i’w gael ar wefan Linux Mint a chyfarwyddiadau ar sut i’w ddiweddaru o 19.2. Fersiwn Cinnamon sy’n cynnwys y mwyaf o ryngwyneb Cymraeg.

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel