Diweddariadau Rhos Prys Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhos Prys 5:31 PM ar 14 April 2018 Dolen Barhaol | Ateb  

  Deiseb Facebook Mozilla 

  Efallai eich bod wedi gweld botwm “Like” neu “Hoffi” Facebook ar wefannau y tu allan i Facebook. Efallai nad oeddech yn gwybod fod y botwm yn caniatáu i Facebook i dracio pa wefannau rydych yn eu pori er mwyn targedu hysbysebion tuag atoch chi.

  Rydym yn galw ar Facebook i ddiffodd y defnydd o offer tracio ar draws gwefannau heb ofyn – fel y botwm ar wefannau allanol – sy’n targedu hysbysebion ar sail pori pobl.

  Os yw pobl eisiau hysbysebion sydd wedi eu targedu atyn nhw, dylai bod modd iddyn nhw droi’r nodweddion hyn ymlaen. Mae arfer Facebook ar hyn o bryd o ddefnyddio tracio ar draws gwefannau heb ofyn, yn afresymol, gan nad yw llawer o ddefnyddwyr yn deall fod y math yma o gasglu data yn digwydd yn y lle cyntaf.

  A wnewch chi ychwanegu eich enw i’r ddeiseb yn gofyn i Facebook ddiffodd tracio ar draws gwefannau heb ofyn?

   
 • Rhos Prys 10:19 AM ar 9 November 2017 Dolen Barhaol  

  Cynnydd sylweddol yn y defnydd o WordPress yn Gymraeg! 

  Gwelwyd cynnydd o 81% yn y pecyn ryddhau a 219% yn y pecyn iaith ers WordPress 4.6, Tachwedd 2016.

  Mae oes 4.8 yn dod i ben rhywbryd wythnos nesaf, felly dyma’r ffigyrau’r pecynnau Cymraeg diweddaraf.

  Dyma’r ffigyrau yn ôl cyfrif WordPress o’r ‘cyfanswm y nifer o enghreifftiau o WordPress 4.8 — sydd wedi eu llwytho i lawr yn ôl locale’:

  Pecyn Ryddhau: 973 Pecyn Iaith: 13,351.

  Cynnydd o 81% a 219% ers 4.6.

  Ffigyrau blaenorol

  4.6    521 a 4,191

  4.5    446 a 3,356

  4.4    250 a 3,369

  Cyfanswm byd-eang WordPress 4.8 yw 62,967 a 135,229,726

  Paratowch ar gyfer cyffro lansio WordPress 4.9!

   
 • Rhos Prys 10:33 AM ar 2 August 2017 Dolen Barhaol  

  LibreOffice 5.4 

  Mae fersiwn newydd o LibreOffice wedi ei ryddhau gyda nifer o welliannau defnyddiol. Mae’r manylion i’w gweld isod neu ar wefan Cymraeg LibreOffice: https://cy.libreoffice.org/

  Nodweddion newydd i hybu eich gwaith.

  Mae cydnawsedd fformat ffeiliau wedi ei wella o fewn LibreOffice 5.4, gyda gwell cefnogaeth i ddelweddau fector EMF. Hefyd, mae ffeiliau PDF sydd wedi eu mewnforio wedi eu rendro mewn ansawdd llawer uwch, ac mae palet lliw newydd wedi ei ychwanegu yn ogystal. Ar Linux mae modd defnyddio allweddi OpenPGP ar gyfer llofnodi eich dogfennau.

  Golygu dogfennau’n hawdd

  O fewn Writer mae modd mewnforio AwtoText, o dempledi dotm Microsoft Word. Wrth allforio a gludo rhestrau rhifo neu bwledi fel testun plaen, mae eu strwythur llawn yn cael ei gadw. Hefyd, mae yna nodwedd marc dŵr newydd, i’w gael drwy’r Ddewislen Fformatio, tra bod eitemau dewislen cyd-destun newydd wedi ei ychwanegu ar gyfer gweithio gydag adrannau, troednodiadau, diweddnodau ac arddulliau.

  Gweithio’n glyfrach gyda thaenlenni

  Mae Calc nawr yn cynnwys cefnogaeth ar gyfer siartiau troi, sy’n defnyddio data o dablau troi – a phan mae’r tabl yn cael ei ddiweddaru, mae’r siart yn cael ei ddiweddaru hefyd. Mae sylwadau hefyd, yn haws eu rheoli, gyda gorchmynion dewislenni ychwanegol ar gyfer dangos, cuddio a dileu sylwadau. Pan fyddwch yn gosod fformatio amodol ar gelloedd, gallwch nawr newid blaenoriaethau’r rheolau, gyda botymau i fyny ac i lawr. Yn ogystal, mae yna ddewisiadau diogelwch ychwanegol i ganiatáu mewnosod neu ddileu rhesi a cholofnau a phan fyddwch y allforio i fformat CSV, bydd eich gosodiadau’n cael eu cadw ar gyfer y weithred allforio nesaf.

  Cyflwyniadau perffaith

  Pan fyddwch y dyblygu gwrthrych o fewn Impress, mae modd pennu onglau ffracsiynol. Hefyd, mae eich gosodiadau’n cael eu cadw ar gyfer y weithred dyblygu nesaf. Yn olaf, mae llwybr byr bysellfwrdd wedi ei greu, Ctrl+M, er mwyn mewnosod sleid newydd.

  LibreOffice Ar-lein – pecyn swyddfa pob man

  Mae LibreOffice Ar-lein hefyd wedi ei wella. Mae perfformiad yn well, tra bod y cynllun yn addasu’n well i ddyfeisiadau symudol. Hefyd mae modd darllen yn unig wedi ei greu, ynghyd â newid cefnogaeth i dracio, rendro a sylwadau cynhenid a chefnogaeth gychwynnol i ddulliau mewnbynnu ieithoedd Asiaidd.

  Manylion pellach

  Mae manylion llawn y nodweddion newydd i’w gweld yma.

   
 • Rhos Prys 11:00 AM ar 1 February 2017 Dolen Barhaol  

  LibreOffice 5.3 

  Heddiw, mae fersiwn diweddaraf o LibreOffice yn cael ei ryddhau. Cofiwch ddiweddaru. Mae rhagor o wybodaeth ar LibreOffice i’w cael oddi ar eu gwefan Cymraeg.

  Nodweddion Newydd LibreOffice 5.3

  Mae LibreOffice 5.3 yn llawn o nodweddion a diweddariadau newydd y mae modd eu defnyddio ar draws y pecyn.

  • Gall llwybrau byr bysellfwrdd nawr gael eu harddangos o fewn y dewislenni cyd-destun, ac mae nhw wedi eu galluogi yn ragosodedig ar Windows a Linux.
  • I’ch helpu i weithio’n well gyda siapiau llenwi, mae’r deialog Ardal wedi ei symleiddio ac yn cynnwys adran Patrymau newydd, ar gyfer gwell cydnawsedd â meddalwedd swyddfa eraill.
  • Hefyd, os ydych eisiau llenwi siâp gyda delwedd didfap cyfaddas, gallwch nawr fewnforio delwedd newydd yn uniongyrchol o’r bar ochr.
  • Mae nawr yn bosibl i fewnosod dogfennau PDF i’ch dogfennau fel delweddau, gyda’r dudalen gyntaf yn weladwy.
  • Ar ben hynny, gallwch lofnodi ffeiliau PDF cyfredol, a gwirio’r llofnodion hynny hefyd.
  • Mae rheoli’r palet lliw wedi ei symleiddio, a phaletau newydd wedi cael eu hychwanegu ar gyfer llif gwaith graffig a chynllun proffesiynol.
  • Mae eitemau newydd wedi cael eu hychwanegu at y ddewislen Cymorth, gan gynnwys cysylltiadau cyflym i ganllawiau defnyddwyr a fforymau cymorth cymunedol.
  • Mae Modd Diogel ar gael nawr, i’ch helpu i ddod o hyd i a datrys problemau gyda’ch proffil defnyddiwr neu estyniadau.
  • Mae gosodiad testun wedi cael eu huno ar gyfer cysondeb ar draws systemau gweithredu, tra bod cydweddu fformatau ffeil wedi eu gwella hefyd.
  • Yn olaf, LibreOffice 5.3 yw’r ryddhad cyntaf o god ffynhonnell llawn o LibreOffice Ar-lein, fersiwn sy’n seiliedig o fewn porwr o’r pecyn y gallwch ei redeg ar eich seilwaith cwmwl preifat.

  Writer mae gan Writer nodweddion newydd gwych i wneud i’ch dogfennau ddisgleirio.

  • Mae arddulliau Tabl nawr yn cael eu cynnal, sy’n caniatáu i chi gymwys fformatio ar tabl sy’n cael ei gadw pan fyddwch yn gwneud golygiadau iddo.
  • Mae dec Tudalen newydd yn y bar ochr yn caniatáu i chi addasu gosodiadau dudalen yn gyflym heb orfod mynd drwy flwch deialog ar wahân.
  • Ar gyfer llywio’n gyflymach, mae blwch Mynd i Dudalen yn caniatáu i chi neidio i dudalen arall yn y ddogfen wedi dim ond ychydig o bwyso bysellau.
  • Yn yr offer lluniadu, mae saethau a oedd yn flaenorol ar gael yn Draw ac Impress yn unig, nawr ar gael yn Writer.
  • Yn olaf, mae’r bar offer yn cynnwys botwm Priflythrennau Bach newydd, ac mae modd defnyddio’r fformat yma drwy’r macros.

  Calc – mae yna lawer o welliannau yn Calc, i’ch helpu i weithio glyfrach gyda thaenlenni.

  • Mae cyfres newydd o arddulliau cell rhagosodedig ar gael bellach, gyda mwy o amrywiaeth ac enwau gwell nag mewn fersiynau blaenorol.
  • Mewn gosodiadau newydd, “Galluogi cardiau gwyllt mewn fformiwlâu” yw’r dewis ragosodedig, yn hytrach na mynegiadau rheolaidd, er mwyn gwella cydnawsedd â meddalwedd taenlen eraill.
  • Pan fyddwch yn creu tablau colyn, mae swyddogaeth canolrif newydd nawr ar gael.
  • Mae’r nodwedd cyfuno celloedd bellach yn gadael i chi wagio cynnwys y celloedd sy’n cael eu cuddio ar ôl eu cyfuno.
  • Yn olaf, pan fyddwch yn mewnosod swyddogaeth, mae blwch testun newydd yn caniatáu i chi ddewis a dethol y swyddogaethau rydych yn chwilio amdanynt.

  Impress a Draw – mae Impress wedi cael ei ddiweddaru fel bod eich cyflwyniadau’n rhagori.

  • Pan fyddwch yn agor y feddalwedd, mae dewisydd templed nawr yn ymddangos fel eich bod yn gallu cychwyn arni’n syth.
  • Mae dau templedi deniadol newydd wedi cael eu cynnwys yn ragosodedig, tra bod eraill wedi cael eu gwella.
  • Pan fyddwch yn mewnosod delweddau o albwm lluniau, mae bellach yn bosibl i gysylltu’r delweddau hyn fel nad ydynt yn cael eu cadw yn y ddogfen ei hun.
  • Yn olaf, yn y modd prif sleid, mae priodweddau’r sleid ar gael yn awr yn y bar ochr.

  Nodiadau Ryddhau – LibreOffice 5.3

   
 • Rhos Prys 10:46 AM ar 26 January 2017 Dolen Barhaol  

  Firefox Focus iOS 

  Heddiw mae Firefox yn rhyddhau Firefox Focus ar gyfer iPhone a’r iPad. Mae Firefox Focus ar gael yn Gymraeg a 26 iaith arall.

  Blaenoriaeth y porwr yw rhoi sicrwydd i ddefnyddwyr na fyddan nhw’n cael eu tracio na’u haflonyddu gan hysbysebion diofyn. Mae’r Botwm Dileu amlwg yn ychwanegu ar allu’r defnyddiwr i ddiogelu ei hun.

  Mae modd llwytho Firefox Focus o’r App Store a dewis Cymraeg o’r Gosodiadau>Iaith

  Mae modd darllen rhagor am dracio, diogelwch ar y we a llywodraethau’n gwylio i’w weld yn Deall yn Well

  Rhagor am waith Mozilla yn Gymraeg.

   
 • Rhos Prys 6:00 PM ar 6 December 2016 Dolen Barhaol  

  Croeso i WordPress 4.7 


  Dyma Twenty Seventeen…

  Mae ein thema ragosodedig newydd yn bywiogi eich gwefan gyda delweddau llawn a phenynnau fideo.

  Mae Twenty Seventeen yn bennaf ar gyfer gwefannau busnes ac yn cynnwys tudalen ffont cyfaddas gydag adrannau lluosog. Gallwch ei bersonoli gydag ategion, dewislenni cymdeithasol, logo, lliwiau cyfaddas, a mwy. Mae ein thema ragosodedig ar gyfer 2017 yn gweithio’n dda mewn llawer o ieithoedd, ar unrhyw ddyfais ac ar gyfer ystod eang o defnyddwyr.


  Eich Gwefan Chi, Eich Ffordd Chi

  Mae WordPress 4.7 yn ychwanegu nodweddion newydd i’r cyfaddaswr i gynorthwyo gyda’r camau cyntaf o osod thema, ynghyd â rhagolygon byw o’ch holl newidiadau fel un llif gwaith di dor.

  Cynnwys Thema Cychwynnol

  Er mwyn rhoi seiliau cadarn i chi adeiladu arno, gall themau unigol ddarparu cynnwys cychwynnol sy’n ymddangos pan fyddwch yn cychwyn cyfaddasu eich gwefan newydd sbon. Gall hyn ymestyn o osod teclyn manylion busnes yn y lleoliad gorau i ddarparu dewislen syml gyda dolenni cymdeithasol i dudalen flaen sefydlog ynghyd â delwedd drawiadol. Peidiwch â phoeni, bydd dim newydd yn ymddangos ar y wefan fyw nes eich bod yn barod i’w gadw a’i gyhoeddi gosodiad eich thema gychwynnol.

  Golygu Llwybrau Byr

  Bydd eiconau gweladwy yn ymddangos wrth ddefnyddio’r rhagolwg byw, i ddangos i chi pa ran o’ch gwefan y mae modd ei chyfaddasu. Cliciwch ar y llwybr byr a chychwyn golygu. Ynghyd â chynnwys cychwynnol, mae cychwyn cyfaddasu eich gwefan yn gynt nag erioed.

  Penynnau Fideo

  Weithiau mae cael fideo mawr trawiadol fel delwedd pennyn symudol yn union yr hyn sydd ei angen i chi arddangos eich nwyddau; os felly, rhowch gynnig ar Twenty Seventen. Angen ysbrydoliaeth fideo? Chwiliwch am wefannau sydd â phenynnau fideo i’w llwytho i lawr a’u defnyddio.

  Creu Dewislenni’n Hwylus

  Mae llawer o ddewislenni ar wefannau yn cynnwys dolenni i dudalennau ar eich gwefan, ond beth sy’n digwydd pan nad oes gennych unrhyw dudalennau eto? Nawr mae modd ychwanegu tudalennau newydd wrth adeiladu dewislen yn lle gadael i’r cyfaddaswr ac yna anghofio eich newidiadau. Unwaith i chi gyhoeddi eich cyfaddasiadau, bydd gennych dudalennau newydd i chi eu llanw gyda chynnwys.

  CSS Cyfaddas

  Weithiau mae angen gwneud ychydig o newidiadau gweledol i wneud eich gwefan yn berffaith. Mae WordPress yn caniatáu i chi ychwanegu CSS cyfaddas a gweld yn syth sut beth yw’r newidiadau i’ch gwefan. Mae’r rhagolwg byw yn caniatáu i chi weithio’n gyflym heb fod adnewyddu tudalennau yn eich dal chi nôl.


  Rhagolwg Lluniau Bach PDF

  Mae rheoli eich casgliad o ddogfennau yn haws yn WordPress 4.7. Bydd llwytho ffeiliau PDF yn creu llun bach fel bod modd gwahaniaethu rhwng eich dogfennau.

  Y Bwrdd Gwaith yn eich iaith

  Dyw’r ffaith bod eich gwefan mewn un iaith ddim yn golygu fod yn rhaid i bawb sy’n ei rheoli defnyddio’r iaith honno ar gyfer eu gweinyddu. Ychwanegwch ragor o ieithoedd i’ch gwefan a bydd dewis iaith y defnyddiwr yn ymddangos ym mhroffil defnyddwyr.


  Diwedd Bwyntiau Cynnwys REST API

  Mae WordPress 4.7 yn cynnwys diwedd bwyntiau REST API ar gyfer cofnodion, termau, defnyddwyr, meta a gosodiadau.

  Mae diwedd bwyntiau cynnwys yn darparu mynediad allanol darllenadwy gan beiriant i’ch gwefan WordPress, gyda rhyngwyneb safonol, clir, sy’n agor y ffordd ar gyfer ffyrdd newydd ac arloesol o ryngweithio gyda gwefannau drwy ategion, themâu, apiau a mwy. Barod i gychwyn ar ddatblygu? Darllenwch ragor am REST API.


  Mwy fyth o Hapusrwydd i Ddatblygwyr 😊

  Templedi Mathau o Gofnodion

  Drwy agor allan swyddogaethau templedi tudalennau ym mhob math o gofnodion, mae gan ddatblygwyr themâu mwy fyth o hyblygrwydd gyda hierarchaeth templedi WordPress.

  Rhagor o Ddanteithion API Themâu

  Mae WordPress 4.7 yn cynnwys swyddogaethau, bachau ac ymddygiadau newydd ar gyfer datblygwyr themâu.

  Gweithredoedd Lluosog Cyfaddas

  Tablau rhestru, nawr yn cynnwys mwy na golygu a dileu lluosog.

  WP_Hook

  Mae’r cod sy’n sylfaen i weithredoedd a hidlau wedi eu gwella a’u moderneiddio, gan gywiro gwallau ar hyd y daith.

  API Cofrestru’r Gosodiadau

  Mae register_setting() wedi ei wella i gynnwys math, disgrifiad, a gwelededd y REST API.

  Cyfaddasu Setiau Newid

  Mae cyfaddasu setiau newid yn creu newidiadau parhaol yn y cyfaddaswr, megis awtogadw drafftiau. Mae nhw hefyd yn golygu bod nodweddion newydd cyffroes fel cynnwys cychwynnol, yn bosib.


  Cofiwch am y WordPress 4.7 Field Guide, canllawiau ar gyfer nodweddion newydd y rhaglen.
   
 • Rhos Prys 11:14 AM ar 1 December 2016 Dolen Barhaol  

  Iechyd y Rhyngrwyd 

  Mae Mozilla wedi cyhoeddi gwybodaeth bellach am eu hymgyrch i ddiogelu’r rhyngrwyd.

  iechydyrhyngrwyd

   
  • Leia 9:55 AM ar 19 Rhagfyr 2016 Dolen Barhaol

   Rhywbeth ar gyfer fy nosbarth yn y flywyddyn newydd! #lessonstart

 • Rhos Prys 11:00 AM ar 30 November 2016 Dolen Barhaol  

  Ystadegau WordPress 4.7 

  Cynnydd arall yn nifer y defnyddwyr Cymraeg WordPress.

  Bydd WordPress 4.7 yn cael ei lansio tua Dydd Mawrth nesaf, ac mae’n gyfle i edrych yn ôl ar berfformiad Cymraeg WordPress 4.6. Mae’r ystadegau llwytho i lawr yn dangos 521 o becynnau ryddhau a 4,191 pecyn iaith hyd heddiw.

  Roedd y ffigyrau cyfatebol am WordPress 4.6 yn 446 a 3,356, a WordPress 4.5 yn 250 a 3,369. Cynnydd arall… 🙂

  Cyfanswm byd-eang WordPress 4.6 heddiw yw  28,290,823 o becynnau ryddhau a 63,291,794 pecyn iaith o gymharu â 4.5 44,121,925/73,775,408.

  Os oes gennych flog neu wefan yn seiliedig ar feddalwedd nad yw’n darparu amgylchedd Cymraeg ei hiaith, beth am symud i WordPress?

   
 • Rhos Prys 10:40 AM ar 6 September 2016 Dolen Barhaol  

  Macsen ar Radio Cymru! 

  Mae Macsen, y cynorthwywr digidol a’i ffrind gorau, Dewi Bryn Jones i’w clywed ar rhaglen radio Dinasoedd ar iPlayer y BBC .

  Mae’r eitem yn trafod slogan yr Uned Technoleg Iaith – Trwy Ddulliau Technoleg, a Macsen yn cychwyn tua 21:30 munud i fewn i’r rhaglen ond mae’n werth gwrando ar y rhaglen gyfan.

  Mae’r gyfres Labordy Deri a Bryn yn cael eu darlledu ar Radio Cymru ar Ddydd Llun am 12:30 ac mae’r rhifynnau sydd wedi eu darlledu ar gael ar yr iPlayer.

   

   
 • Rhos Prys 8:15 PM ar 16 August 2016 Dolen Barhaol  

  WordPress 4.6 

  Logo WordPressMae WordPress 4.6 yn cael ei ryddhau heddiw. Cofiwch ddiweddaru!

  Mae’n cynnwys diweddariadau diogelwch yn ogystal â nodweddion newydd.

   

  Dyma sy’n newydd:

  Diweddaru Llyfn

  Peidiwch colli’ch lle, arhoswch ar yr un dudalen tra eich bod chi’n diweddaru, gosod, a dileu eich ategion a’ch themâu.

  Ffontiau Cynhenid

  Mae bwrdd gwaith WordPress nawr yn cymryd mantais o’r ffontiau sydd genych yn barod, fel ei fod yn llwytho’n gynt ac yn eich gwneud yn fwy cartrefol a pha bynnag ddyfais rydych yn ei defnyddio.

  Gwelliannau Golygu

  Gwirydd Dolenni Mewnlin

  Erioed wedi creu dolen i http://www.ycylch.com/wordpress_3_4_beta/wordpress/wordpress.org ar ddamwain? Nawr mae WordPress yn gwirio’n awtomatig i wneud yn siŵr nawn aethoch chi hynny.

  Adfer Cynnwys

  Wrth i chi deipio, mae WordPress yn cadw eich cynnwys i’r porwr. Mae adfer cynnwys wedi ei gadw’n haws byth gyda WordPress .4.6.

  Awgrymiadau Adnoddau

  Mae awgrymiadau adnoddau gynorthwyo porwyr i benderfynu pa adnoddau i’w hestyn a’i rhagbrosesu. Bydd WordPress 4.6 yn eu hychwanegu’n awtomatig i’ch steiliau a’ch sgriptiau gan wneud eich gwefan yn hyd yn oed yn fwy cyflym.

  Ceisiadau Cadernid

  Mae’r API HTTP yn ehangu defnydd y llyfrgell Request, gan wella cefnogaeth safonol HTTP ac ychwanegu penynnau sy’n sensitif i lythrennau bach a mawr, ceisiadau HTTP paralel a chefnogaeth ar gyfer Enwai Parth Rhyngwladol.

  WP_Term_Query a WP_Post_Type

  Mae dosbarth newydd WP_Term_Query yn ychwanegu hyblygrwydd i wybodaeth ymholiad termau tra bod gwrthrych WP_Post_Type yn gwneud rhyngweithiad gyda mathau post yn fwy rhagfynegadwy.

  Meta Registration API

  Mae’r Meta Registration API wedi ei estyn i gynnal mathau, disgrifiadau a gwelededd REST API.

  Cyfieithiadau ar Alw

  Bydd WordPress yn gosod a defnyddio’r pecyn iaith ar gyfer eich ategion a themâu cyn gynted a’u bod yn barod o gymuned WordPress o gyfieithwyr.

  Diweddariadau Llyfrgell JavaScript

  Mae Masonry 3.3.2, imagesLoaded 3.2.0, MediaElement.js 2.22.0, TinyMCE 4.4.1, a Backbone.js 1.3.3 wedi eu cynnwys.

  APIau’r Cyfaddaswr ar gyfer Gosod Dilysiad a Hysbysiadau

  Mae gan y Gosodiadau API ar gyfer gorfodi cyfyngiadau dilysu. Hefyd, mae rheolyddion y Cyfaddaswr yn cynnal hysbysiadau sy’n cael eu defnyddio i ddangos gwallau dilysu yn lle cadw’n dawel.

  Multisite, nawr yn gynt nag erioed

  Mae ymholiadau gwefan cynhwysfawr a’r rhai wedi eu stori yn gwella eich profiad fel gweinyddwr rhwydwaith. Mae ychwanegu WP_Site_Query a WP_Network_Query yn gymorth i lunio ymholiadau uwch gyda llai o ymdrech.

   

   

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel