Diweddariadau Rhos Prys Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhos Prys 1:51 PM ar 24 September 2018 Dolen Barhaol | Ateb  

  Common Voice Cymraeg ar y Radio! 

  Bore’ma bues i ar rhaglen Aled Hughes ar Radio Cymru i siarad am Common Voice Cymraeg a chyfle i brofi mor hawdd yw recordio a dilysu lleisiau.

  Mae’r eitem hanner ffordd trwy’r rhaglen.

  Yn ystod yr eitem dwi ac Aled yn trafod sut mae mynd at y wefan yn voice.mozilla.org/cy ac wedyn gwrando a dilysu lleisiau ac yna recordio eich llais eich hun.

  Ymateb Aled oedd: Dowch bobl, gallwn ni wneud hyn!

  Ychydig o leisiau hacwyr yr iaith dwi di clywed hyd yma. Beth amdani gyd-hacwyr? 🙂

  voice.mozilla.org/cy

   

   

   

   
  • Brian Thomas 11:37 AM ar 25 Medi 2018 Dolen Barhaol

   Wedi cyfranni. Diolch i ti m ein argyhoeddi.. mwynhau dy raglen yn y bore; angen rhagor o’r un safon ar un ystwythir.

 • Rhos Prys 9:01 PM ar 18 September 2018 Dolen Barhaol | Ateb  

  Mae’n Wythnos Codio! 

  Fel rhan o wythnos codio mae Scratch yn cynorthwyo plant a pobl ifanc i ddysgu sgiliau hanfodol ar gyfer bywyd yn yr 21ain ganrif.

  Mae gan y RaspberryPi Foundation llwythi o ddeunyddiau Cymraeg ar eu gwefan ar gyfer chwarae/arbrofi.

  Cofiwch fod modd arbrofi gyda Scratch 3 Beta, sydd hefyd ar gael yn Gymraeg.

  Cliciwch y ddewislen iaith ar waelod y dudalen we i ddefnyddio’r fersiwn Cymraeg o Scratch.

   
 • Rhos Prys 5:25 PM ar 18 September 2018 Dolen Barhaol | Ateb  

  Common Voice Cymraeg 

  A wnewch chi gyfrannu eich llais i Common Voice Cymraeg?

  Project Common Voice yw’r ymgais i greu data rhydd ar gyfer adnabod lleferydd, fel bod peiriannau yn gallu cofnodi’r hyn rydych yn ei ddweud wrthyn nhw ei ddeall ac ymateb iddo.

  Mae hyn yn galluogi darparu rhaglenni a pheiriannau ar gyfer y deillion ac anabl, cynorthwywyr personol ac ar gyfer llywio mewn ceir. Mae’r rhain eisoes yn bodoli yn Saesneg, yr her nawr yw eu cael yn Gymraeg.

  Rydym yn chwilio am bobl sy’n siarad Cymraeg o bob rhan o Gymru a thramor i gyfrannu. Gorau po fwyaf o amrywiaeth mae’r peiriant yn ei gael, y gorau y bydd yn gallu eu dehongli.

  Gan fod offer Common Voice ar wefan ac ap mae modd i chi gyfrannu ar unrhyw bryd. Mae modd cyfrannu drwy ddarllen brawddegau a phytiau a thrwy ddilysu lleisiau pobl eraill. Mae’r ddwy elfen yn bwysig.

  Mae modd defnyddio eich cyfrifiadur os oes ganddo feicroffon a chlustffonau/uchelseinydd neu yn gallu cysylltu rhai iddo. Mae modd hefyd defnyddio’r ap ar iPad neu iPhone diweddar.

  Mae Common Voice Cymraeg yn bartneriaeth rhwng Mozilla Foundation, gwneuthurwr y porwr Firefox, Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor a Meddal.com.

  Mae Common Voice Cymraeg i’w gael ar wefan Common Voice ac ar ap o’r App Store.

   
 • Rhos Prys 11:13 AM ar 7 September 2018 Dolen Barhaol | Ateb  

  Digital Language Survivl Kit 

  Mae’r  Digital Language Diversity Project (DLDP) wedi ryddhau eu hadroddiad, Digital Language Survival Kit ac mae ar gael yn:

  http://wp.dldp.eu/wp-content/uploads/2018/09/Digital-Language-Survival-Kit.pdf

  Gwefan: DLDP.eu

  Darllen defnyddiol.

   
 • Rhos Prys 12:05 PM ar 29 August 2018 Dolen Barhaol | Ateb  

  Apelio am leisiau ar gyfer technoleg Cymraeg 

  Erthygl ar Golwg360: https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/527475-apelio-leisiau-gyfer-technoleg-gymraeg

   
 • Rhos Prys 10:43 AM ar 1 August 2018 Dolen Barhaol | Ateb  

  Scratch 3.0 Beta’n cael ei ryddhau… 

  Heddiw, Awst 1 yw dyddiad ryddhau Scratch 3, fersiwn beta newydd o Scratch sy’n cynnig amryw o welliannau a chyfleoedd newydd i arbrofi ym myd codio ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae’n cynnwys gwelliannau fydd yn ei wneud yn fwy addas ar gyfer defnydd ar offer symudol, fel tabledi, yn ogystal â gliniaduron a chyfrifiaduron desg. Mae na fwy o gymeriadau, cefnlenni, synau yn ogystal â dulliau ehangach i gysylltu ag offer eraill a gwasanaethau gwe.

  Bydd Scratch 3.0 yn cael ei lansio’n llawn ym mis Ionawr 2019 a bydd yn cymryd lle’r Scratch 2.0 presennol, bryd hynny. Yn y cyfamser, mae modd arbrofi gyda’r fersiwn newydd a gweld sut mae’n gweithio.

  Mae Scratch yn cael ei ddefnyddio’n helaeth mewn ysgolion a chlybiau codio yng Nghymru. Cofiwch ofyn am y rhyngwyneb Cymraeg!

  Os oes gennych sylwadau am y rhyngwyneb Cymraeg, cysylltwch â post@meddal.com.

  Rhagor ar wefan Medium.

   
 • Rhos Prys 8:34 PM ar 12 July 2018 Dolen Barhaol  

  Firefox Focus newydd 

  Firefox Focus

   

  Mae fersiwn newydd o Firefox Focus wedi ei ryddhau ac ar gael o Google Play a’r AppStore.
  Mae’r porwr syml a diogel wedi cael ei ddiweddaru gan ychwanegu nodweddion defnyddiol newydd.
  Canfod yn y Dudalen (Android yn unig) – er mwyn hwyluso chwilio am eitemau. Mae modd gwneud hyn ar wefan lawn, nid un symudol, hefyd.
  Tabiau Cyfaddas – estyn diogelwch cynhenid Firefox Focus i wefannau sy’n c ael eu darparu gan apiau fel Twitter neu Yelp, gan gadw eu pryd a’u gwedd.
  Nodweddion biometreg iOS – mae modd ei gloi a’i agor gan ddefnyddio dilysu Face neu Touch ID, er mwyn diogelu preifatrwydd eich porwr.
  Mae diogelwch Firefox Focus yn ddigon ar gyfer y Blackberry KEY2, un o’r ffonau mwyaf diogel sydd ar gael. Tipyn o bluen yn het Mozilla

  Rhagor o flog Mozilla

   
 • Rhos Prys 4:12 PM ar 10 July 2018 Dolen Barhaol  

  Deddf Senedd Ewrop ar Hawlfraint ar y Rhyngrwyd 

  *Diweddariad* – Cafodd y ddeddfwriaeth ei wrthod. Bydd yn mynd nôl i’r Senedd Ewropeaidd ym mis Medi 2018 wedi’i adolygu.

  Gw. erthygl yn Wired

  Diolch i bawn wnaeth ymateb.

   
 • Rhos Prys 3:56 PM ar 10 July 2018 Dolen Barhaol  

  Linux Mint 19 Cinnamon 

  Mae Linux Mint yn system weithredu Linux poblogaidd iawn ac mae ar gael gyda rhyngwyneb Cymraeg. Mae ei gynllun yn debyg i gynllun Windows traddodiadol ac felly yn ddeniadol  ar gyfer y sawl sy’n trosglwyddo i Linux am y tro cyntaf.

  Sgrin Croeso Linux Mint 19

  Mae “Tara” yn yn fersiwn newydd tymor hir fydd yn cael ei gynnal tan 2023. Mae’n cynnwys meddalwedd sydd wedi ei ddiweddaru, nifer o welliannau ac amryw o nodweddion newydd sy’n gwneud eich bwrdd gwaith yn le mwy cysurus. Cinnamon yw’r bwrdd gwaith yma ac mae Linux Mint yn cynnig rhai eraill – MATE a xfce. Mae gwybodaeth am y rhain ar wefan Linux Mint. Mae’r gwaith lleoleiddio wedi digwydd ar ‘Cinnamon’. Mae modd gosod ‘Cinnamon’ ar ddosbarthiadau Linux eraill.

  Mae manylion am yr holl newidiadau i’w gweld yma.

   
  • Carl Morris 4:17 PM ar 10 Gorffennaf 2018 Dolen Barhaol

   Dw i ar Mint ers ychydig misoedd ac mae’n wych.

   Diolch Rhos!

  • Rhos Prys 4:53 PM ar 10 Gorffennaf 2018 Dolen Barhaol

   Diolch, mae e’n dda yn dyw e. 🙂 Unrhyw un arall yn defnyddio Linux Mint?

  • Carl Morris 8:22 PM ar 11 Gorffennaf 2018 Dolen Barhaol

   Mae rhai ond dw i’n cael yr argraff bod y rhan fwyaf o Gymry Linux ar Ubuntu.

  • Huw 11:35 PM ar 26 Gorffennaf 2018 Dolen Barhaol

   Neu Debian 😉

   Wedi sylwi ar fwy o Gymraeg yn gwneud ei ffordd i Raspbian as Raspberry Pi.

  • Aled Powell 4:37 PM ar 30 Awst 2018 Dolen Barhaol

   Neis iawn. O’n i am osod Ubuntu ar hen liniadur gyda SSD 300GB newydd, ond mi wna’i roi cynnig ar Mint ŵan. Mae’n edrych yn wych.

 • Rhos Prys 7:10 PM ar 3 July 2018 Dolen Barhaol  

  Deddf Senedd Ewrop ar Hawlfraint ar y Rhyngrwyd 

  Mae’n bosib eich bod yn ymwybodol y bydd Senedd Ewrop yn Strasbwrg ymhen rhai dyddiau yn pleidleisio ar gyfraith hawlfraint newydd all wneud niwed sylfaenol i’r rhyngrwyd yn Ewrop.

  Mae’r neges yma’n seiliedig ar gais gan Raegan ac Owen ar ran Tîm Polisi Mozilla.

  Rydym wedi brwydro’n galed yn erbyn darpariaethau mwyaf peryglus y gyfraith hon, fyddai, ymhlith pethau eraill yn gorfodi cwmnïau rhyngrwyd i osod hidlau cynhwysfawr ar eu gwasanaethau – i sganio holl lwytho i fyny gan ddefnyddwyr er mwyn chwilio am dorri hawlfraint.

  Os fydd yn cael ei fabwysiadu, bydd y ddeddf yn bygwth y rhyngrwyd creadigol rydym wedi arfer ag ef.

  Dros nos, bydd ffyrdd arferol o fynegiant ar y rhyngrwyd sydd mor ganolog i’n gwaith a’n chwarae – o rannu cod, cysylltu, i hyd yn oed cofnodi memau – yn cael eu bygwth.

  Ar adeg hanfodol fel hyn rydym yn eich annog i gysylltu â’ch Aelod Senedd Ewrop i amlygu iddyn nhw pa mor beryglus yw’r cynnig hwn i’r rhyngrwyd rhydd ag agored yn Ewrop.

  Dyma rhai ffyrdd i gysylltu â nhw:

  Yn Change Copyright mae manylion am y pwyntiau trafod a theclyn galwad er mwyn galw eich Aelod Senedd Ewrop am ddim.

  Mynd i Save Your Internet er mwyn eu trydar neu eu he-bostio.

  Yn olaf, mae modd dod o hyd i’ch Aelod Senedd Ewrop lleol yn fan hyn (defnyddiwch eu rhifau Strasbwrg!), fel bod modd i chi anfon neges fwy personol Cymraeg isod. Mae’r gwreiddiol Saesneg ar gael yma

  Cofiwch fod yn gwrtais gyda phawb rydych yn cysylltu â nhw. Bosib na fyddan nhw’n cytuno gyda ni, na gwybod am beth a’r mater hawlfraint. Pobl ydyn nhw wedi’r cyfan, a bydd bod yn amharchus yn tanseilio ein hymdrechon.

  Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at yr ymgyrch hwn, am eich amser a’ch egni i gadw’r rhyngrwyd yn agored, creadigol ac arloesol. Rydym yn hapus i ateb unrhyw gwestiwn neu i ddarparu rhagor o fanylion – cysylltwch â ni yn brussels@mozilla.com 

   

  ——————————————————————————————————-

  Neges bersonol at eich Aelod Senedd Ewrop:

  Annwyl Aelod Senedd Ewrop,

  Rwy’n [ysgrifennu/galw] chi fel pleidleisiwr Ewropeaidd sy’n defnyddio ac yn dibynnu ar ryngrwyd agored bob dydd.

  Rwy’n eich annog i bleidleisio yn erbyn y mandad i gychwyn trialogau ar gyfarwyddeb ar Hawlfraint yn y Farchnad Sengl Ddigidol.

  Gall y gyfarwyddeb fod yn drychineb i sectorau creadigol a digidol Ewrop.

  Mewn gwirionedd yr endidau sy’n debygol o ennill o’r cyfarwyddeb newydd yw labeli recordiau a stiwdios ffilm Americanaidd, yn ogystal â phlatfformau technolegol mawr iawn Americanaidd. Mae’r rhan fwyaf o sector Ewropeaidd, yr SMEs a’r ‘startups’ – y rhai  mae’r gyfarwyddeb i fod i’w hamddiffyn – yn debygol o fod y rhai fydd yn dioddef ohono fwyaf.

   

  Ymhellach, drwy wireddu’r hidlau cyffredinol  ar rannu data ar-lein (Erthygl 13), mae’r gyfarwyddeb  yn debygol o ddifrodi’r rhyngrwyd yn Ewrop yn sylweddol, gyda chanlyniadau byd-eang.

   

  Rwyf yn ei annog i bleidleisio yn erbyn y mandad ar gyfer trialog. Mae’r gyfarwyddeb a’r materion mae’n ymwneud â nhw llawer iawn rhy bwysig i basio heb graffu ychwanegol.

   

  Mae dyfodol rhyngrwyd rhydd ac agored yn Ewrop yn dibynnu ar eich pleidlais chi.

   

  Yn gywir,

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel