Problemau @ylolfa gydag Amazon Kindle

http://twitter.com/#!/YLolfa/status/106352202452443136

http://twitter.com/#!/YLolfa/status/106354136232112128

http://twitter.com/#!/YLolfa/status/106359366223007744

Gawn ni mwy o wybodaeth plîs? Ydy Amazon yn gwrthod gwerthu elyfrau Cymraeg yn gyffredinol?

Roedd stori amdano fe ar Radio Cymru ond dw i’n methu ei ffeindio ar hyn o bryd (bore yma?).

Beth ydy’r sefyllfa gyda chwmniau eraill fel Sony a Barnes & Noble?

3 sylw

 1. Mae’n siwr fod ti wedi gweld y stori ar lein nawr.

  Dwi ddim yn credu allwn ni wir alw llyfrau electronig yn gam ymlaen nes fod y systemau cyhoeddi yr un mor ‘rhydd’ a’r rhai ar gyfer llyfrau papur lle gall unrhyw gyhoeddwr gyhoeddi unrhyw lyfr ar unrhyw ddyfais heb fynd drwy borth canolog, caeëdig yn cael ei rhedeg gan gwmniau cyfalafol.

 2. Yn union, mae diffyg rhyddid.

  Mae Amazon yn chwarae’r tric un fath â Apple iTunes – annog cyhoeddwyr (labeli) i fabwysiadu DRM a phlatfform monolithig (cloi-mewn, diffyg rhyddid i ffans) er mwyn adeiladu monopoli.

  Dylai BBC a Golwg ac ati ymchwilio mwy na chwmnïau enwog; pa dewis fydd yn rhoi rhyddid i ni – yn gynnwys rhyddid ieithyddol.

 3. Dw i wedi synnu mai mond heddiw y daeth Amazon.es (fesrwin Sbaenaidd/Sbaeneg) i fodolaeth. Mae 18,000 o lyfrau yn yr iaith Fasgeg ar werth arno.

  Yn wahanol i Amazon.co.uk, mae Amazon.es yn galluogi chi i chwilio yn ol iaith. Dyma sydd gan y wefan .co.uk i’w ddweud:

  Searches for Books in Languages Other Than English

  Our catalogue lists books in languages other than English, and although a large proportion of these are in French or Spanish, a number of other languages are represented.

  Unfortunately, it’s not possible to search by language, but you can search for specific books in the same way as you would search for any English language book using an Author or Title search.

  Ond ar Amazon.es, mae modd chwilio yn ol iaith, ac mae yna hefyd ddewislen arbennig:

  Libros: otros idiomas que te pueden interesar
  Castellano
  Catalán
  Gallego
  Euskera

  sef….

  Llyfrau: Ieithoedd eraill a all fod o ddiddordeb i chi

  Castilieg
  Catalaneg
  Galisieg
  Basegeg

  Pam y gwahanaiethu yma rhwng darllenwyr y DG? Llai o lyfrau mewn ieithoedd eraill yn cael eu prynnu?

  Pam trin ieithoedd lleafrifol o fewn gwladwriaeth Sbaen yn wahanol i’r Gymraeg? Mwy o ddylanwad gan eu llywodaraethau datganoledig?

  Parthed Kindle, yn ol yr erthygl ar eitb.com;

  For the time being, clients making purchases via Amazon.es will not have access to the Kindle application, which is available via the company’s main US site.

  Bydd yn ddidorol gweld os caiff cyhoeddwyr Gwlad y Basg yr un draffion ag y mae Y Lofa yn eu hywnebu.

Mae'r sylwadau wedi cau.