Newyddion lleol

Dw i’n meddwl am newyddion lleol ar ôl sylw Rhodri. Mae llawer o bobol o gwmpas y byd yn rhedeg gwefannau hyperlocal yn barod. e.e. King’s Cross http://www.kingscrossenvironment.com mae cyfranwyr yn “safonol”, unrhyw oedran http://www.kingscrossenvironment.com/contact.html Mae’n hawdd iawn i ddechrau rhywbeth fel hwn am dy gymuned…

Diwrnod Ada Lovelace 2010

Time to sign up to Ada Lovelace Day 2010 Faint o gofnodion allen ni darllen yn Gymraeg eleni? 🙂 Enghraifft llynedd http://metastwnsh.com/diwrnod-ada-lovelace-delyth-prys/

Pootle – teclyn cyfieithu

Dw i’n profi Pootle ar hyn o bryd – am meddalwedd. Dych chi erioed wedi defnyddio fe? Dewch i Pootle ar Locamotion http://pootle.locamotion.org/accounts/register/ Mae’n bosib i rhedeg yr un meddalwedd dy hun ar dy wefan.

Hedyn a thudalennau Hacio’r Iaith

Mae’r wici Hedyn yn defnyddiol, gobeithio. Ti’n gallu defnyddio Hedyn i drefnu digwyddiadau dy hun. Plîs! Dw i’n croesawi adborth. Mae’n debyg byddan ni gwneud Hacio’r Iaith neu rywbeth fel Hacio’r Iaith – rhywbryd yn y dyfodol. Felly, dw i wedi symud Hacio’r Iaith Ionawr 2010 i http://hedyn.net/hacio_r_iaith/ionawr2010 Mae prif dudalen Hacio’r Iaith yn http://hedyn.net/hacio_r_iaith

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel post Cofnodion wedi'u tagio ,

Sesiwn dysgwyr Cymraeg

Cawson ni sesiwn da gyda Aran o saysomethinginwelsh.com a Neil Taylor. Trafodon ni Cysill Arlein hefyd. Syniad gan Neil ar y ffordd…

Mae pawb yn gallu blogio yma

Os ti’n dod i Hacio’r Iaith, ti’n gallu cael cyfrif dy hun. Mae pawb yn gallu blogio yma. Rhanna dy feddyliau! Neu sgwennu dolen i gofnod(ion) Hacio’r Iaith ar dy flog dy hun. Ewch i https://haciaith.cymru/help/ am manylion.

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Help, post Cofnodion wedi'u tagio ,