Annwyl Gwales, Pan da chi’n diweddaru e…

Annwyl Gwales, Pan da chi’n diweddaru eich gwefan nesaf, wnewch chi wneud yn siwr bod pobol yn gallu lawrlwytho ffilmiau Cymraeg oddi yno? Does dim posib cael gafael ar Hedd Wyn rhagor hyd yn oed. Mae bron pob dysgwr dwi’n siarad â nhw eisiau gwylio ffilmiau. Ydi hi ddim yn hen bryd sortio hyn? Cofion… Parhau i ddarllen Annwyl Gwales, Pan da chi’n diweddaru e…

Newyddion lleol

Dw i’n meddwl am newyddion lleol ar ôl sylw Rhodri. Mae llawer o bobol o gwmpas y byd yn rhedeg gwefannau hyperlocal yn barod. e.e. King’s Cross http://www.kingscrossenvironment.com mae cyfranwyr yn “safonol”, unrhyw oedran http://www.kingscrossenvironment.com/contact.html Mae’n hawdd iawn i ddechrau rhywbeth fel hwn am dy gymuned…

Diwrnod Ada Lovelace 2010

Time to sign up to Ada Lovelace Day 2010 Faint o gofnodion allen ni darllen yn Gymraeg eleni? 🙂 Enghraifft llynedd http://metastwnsh.com/diwrnod-ada-lovelace-delyth-prys/

Pootle – teclyn cyfieithu

Dw i’n profi Pootle ar hyn o bryd – am meddalwedd. Dych chi erioed wedi defnyddio fe? Dewch i Pootle ar Locamotion http://pootle.locamotion.org/accounts/register/ Mae’n bosib i rhedeg yr un meddalwedd dy hun ar dy wefan.

Hedyn a thudalennau Hacio’r Iaith

Mae’r wici Hedyn yn defnyddiol, gobeithio. Ti’n gallu defnyddio Hedyn i drefnu digwyddiadau dy hun. Plîs! Dw i’n croesawi adborth. Mae’n debyg byddan ni gwneud Hacio’r Iaith neu rywbeth fel Hacio’r Iaith – rhywbryd yn y dyfodol. Felly, dw i wedi symud Hacio’r Iaith Ionawr 2010 i http://hedyn.net/hacio_r_iaith/ionawr2010 Mae prif dudalen Hacio’r Iaith yn http://hedyn.net/hacio_r_iaith

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel post Cofnodion wedi'u tagio ,

Sesiwn dysgwyr Cymraeg

Cawson ni sesiwn da gyda Aran o saysomethinginwelsh.com a Neil Taylor. Trafodon ni Cysill Arlein hefyd. Syniad gan Neil ar y ffordd…

Mae pawb yn gallu blogio yma

Os ti’n dod i Hacio’r Iaith, ti’n gallu cael cyfrif dy hun. Mae pawb yn gallu blogio yma. Rhanna dy feddyliau! Neu sgwennu dolen i gofnod(ion) Hacio’r Iaith ar dy flog dy hun. Ewch i https://haciaith.cymru/help/ am manylion.

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Help, post Cofnodion wedi'u tagio ,