Sesiwn dysgwyr Cymraeg

Cawson ni sesiwn da gyda Aran o saysomethinginwelsh.com a Neil Taylor. Trafodon ni Cysill Arlein hefyd. Syniad gan Neil ar y ffordd…