Hacio’r Iaith 2014 – Dewch i Fangor!

Haclediad Byw 2012

Haclediad Byw 2012

Mae hi’r amser yna o’r flwyddyn eto lle rydyn ni’n dechrau cyffroi am brif ddigwyddiad blynyddol Hacio’r Iaith. Eleni ar gyfer 5ed flwyddyn y digwyddiad rydan ni’n gollwng y rocket boosters, torri’n rhydd o atmosffer (hyfryd) Aberystwyth a’n mynd i blaned (fendigedig) Bangor.

Diolch yn fawr iawn i Delyth Prys a chriw y Ganolfan Technoleg Iaith/Canolfan Bedwyr/Prosiect TILT ym Mhrifysgol Bangor am drefnu lleoliad, ein noddi a’n croesawu ni.

Y dyddiad i’w roi yn eich dyddiadur yw dydd Sadwrn 15 Chwefror 2014 a’r lleoliad yw Canolfan Rheolaeth Busnes, Prifysgol Bangor.

Cyfle gwych i gyflwyno eich gwaith, cael ymateb i’ch prosiectau, bod yn ofod i brofi/arbrofi, cynnal gweithdai, a rhannu gwybodaeth am beth sy’n tanio chi ym maes tech a iaith. Ond yn bwysica oll mwynhau sgwrs gyda phobol newydd a chyfarwydd sydd efo’r un brwdfrydedd â chi dros y maes. Bydd yna siwr o fod recordiad byw o’r Haclediad hefyd – woo!

Felly…

Cyfrannwch at drefnu’r digwyddiad a phostiwch eich syniadau am sesiwn ar y wici

Archebwch docyn (am ddim)

Am ei fod yn gynhadledd agored mae disgwyl i bawb sy’n dod i gyfrannu drwy son am eu prosiectau neu fod yn rhan o sesiwn mewn rhyw ffordd. Mae’n ddigwyddiad i rannu profiadau, a chymryd rhan, ddim ista nôl. Mae croeso i gyfraniadau sy’n trafod côd neu drafod cynnwys, trafod bob math o agwedd ar beth ydych chi’n wneud. Dwi’n siwr bydd rhywbeth o ddiddordeb i bobol eraill.

Byddwn ni’n trio trefnu chydig mwy o’r sesiynau o flaen llaw eleni felly mae’n werth i chi gysylltu drwy ebost/Twitter neu bostio ar y wici/blog os da chi am ddod. Gallwn drafod a helpu i roi sesiynau at ei gilydd.

Os da chi isio man trafod ma’r dudalen sgwrs ar y Wici yn lle da i ddechrau, neu yn sylwadau y gofnod hon.

Edrych mlaen i’ch gweld chi!

Criw Haciaith