Tagiwyd fel: digwyddiadau haciaith cymru Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhodri ap Dyfrig 5:54 PM ar 11 October 2017 Dolen Barhaol
  Tagiau: digwyddiadau haciaith cymru, ,   

  NODYN CALENDR: Hacio’r Iaith *27 Ionawr 2018* 

  Dalier sylw! 

  Ar wahoddiad S4C bydd Hacio’r Iaith 2018 yn cael ei gynnal yn Tramshed Tech, Stryd Pendyris, Grangetown, Caerdydd.

  Felly rhowch ddydd Sadwrn y 27 Ionawr yn eich dyddiaduron, bwciwch lety / ffoniwch ffrind sydd efo soffa a dechreuwch feddwl am rywbeth i’w gyflwyno / rhannu / esbonio / rhoi demo ohono ar y dydd!

  Bydd rhagor o fanylion gan gynnwys Google Doc i drafod syniadau a thudalen gofrestru yn cael eu postio yma cyn bo hir, ond os oes na unrhyw syniadau cyn hynny yna plis rhowch nhw yn y sylwadau neu ar #haciaith ar Twitter.

  Edrych mlaen yn barod at drafod popeth sy’n newydd ym myd tech digidol Cymraeg!

   
  • Leia 2:34 PM ar 13 Hydref 2017 Dolen Barhaol

   Whoo! Edrych ymlaen.

  • Huw 12:33 PM ar 18 Hydref 2017 Dolen Barhaol

   Hen bryd i bobl wneud pethe dros eu hunain!

   Felly be am ddysgu sut i gychwyn gyda Python a/neu R (Anaconda a R Studio), i drawsnewid a delweddu data?

  • Carl Morris 9:58 AM ar 26 Hydref 2017 Dolen Barhaol

  • Rhodri ap Dyfrig 1:03 PM ar 3 Ionawr 2018 Dolen Barhaol

   Blwyddyn newydd dda i chi gyd!

   Ionawr yw mis mwyaf llwm y flwyddyn yn ôl unrhyw listicle diog llenwi gofod ôl-ddolig gwerth ei halen, ond nid pan mae ganddoch chi gynhadledd tech Cymraeg i edrych mlaen ato ddiwedd y mis. Iei, ac yn wir, woot.

   Tocynnau

   Diolch yn fawr iawn i chi am archebu tocyn – mae dros 60 wedi mynd hyn yma – sydd yn argoeli’n wych. Plis rhannwch y dudalen tocyn.cymru neu ddigwyddiad FB er mwyn cyrraedd cymaint o bobl ag sydd bosib. Ni wastad eisiau cael pobl newydd sbon i Hacio’r Iaith er mwyn cadw’r drafodaeth yn ffresh.

   Ac os chi’n nabod merched mewn tech / cyfryngau digidol, yna plis rhowch anogaeth iddyn nhw ddod yn arbennig. Gallwn ni wastad wneud mwy i wella’r cydbwysedd hynny.

   Syniadau

   Mae Hacio’r Iaith yn gynhadledd sy’n cael ei arwain ganddoch CHI. Y pynciau a phrosiectau rydych chi eisiau eu trafod yw beth sy’n cael eu trafod.

   Gallwch chi jyst rocio fyny ar y dydd a hawlio slot yn yr amserlen, ond mae’n help i bawb os gallwch chi benderfynu ar beth chi awydd ei drafod / gyflwyno o flaen llaw a’i roi ar y Google Doc trefnu. Gallwn ni wedyn drio osgoi unrhyw clashes.

   O ran pa fath o beth? Dyma syniadau:
   cyflwyno prosiect chi di gweithio arno (10 munud)
   trafodaeth panel am bwnc (30mun – 60mun)
   demo o brosiect – (5-15 mun)
   gweithdy ymarferol (30mun – 60 mun)
   Cofiwch y gall fod mor niche neu eang a chi eisiau. Mae cynulleidfa o 2 dal yn gynulleidfa werthfawr. Sdim rhaid sefyll o flaen podium. Gall fod ar soffa efo laptop. Gwnewch beth rydych chi’n gyfforddus â fo. Does dim rheolau haearn heblaw am rannu a derbyn mor hael a’u gilydd.

   Cyflwyniad agoriadol / Keynote

   Y llynedd benderfynon ni gael cyflwyniad keynote er mwyn dechrau’r diwrnod drwy osod her / gweledigaeth. Leighton Andrews wnaeth hynny bryd hynny a rydyn ni’n falch o ddweud y bydd yr Athro Andrew Green, cyn Lyfrgellydd Llyfrgell Gen Cymru, a dyn sy’n frwd dros ddigidol ac arloesi yn y maes yn rhoi keynote eleni.

   Dwi’n siwr bydd ganddo ddigon o syniadau a heriau i brocio’r meddwl ar ddechrau dydd.

   Cyri nos wener

   Mae’n draddodiad ar nos Wener cyn Hacio’r Iaith i fynd am gyri. Dydyn ni heb benderfynu lle eto, ond mae Vegetarian Food Studio yn weddol agos at y lleoliad ac yn ôsym felly os nad oes cynnig gwell…

   Rhowch eich enw ar y ddogfen Google (reit ar y diwedd bron) i ni gael gwybod pwy sy’n dod a thrio cadw bwrdd digon o faint. Dewch â’ch alcohol eich hun!

   Edrych mlaen i’ch gweld chi ar ddiwedd y mis!

   Hwyl am y tro, a chofiwch gysylltu os oes ganddoch chi unrhyw gwestiwn ar ebost, Twitter ar #haciaith, neu FB ar y digwyddiad.

   Rhodri, Carl, Rhys W, a gweddill criw cyfranwyr Haciaith sy’n rhy niferus i’w rhestru!

   https://haciaith.cymru/

  • Richard Morse 7:02 PM ar 6 Ionawr 2018 Dolen Barhaol

   Hi, mae hyn yn swnio’n ddiddorol iawn. Fi sy’n arwain y tîm sydd wedi creu, ac yn dal i gynnal y cwrs Cymraeg ar Duolingo. Fasai diddordeb gyda chi i ni gynnal sesiwn?

  • Carl Morris 8:57 PM ar 6 Ionawr 2018 Dolen Barhaol

   Yn bendant Richard! Rhowch y syniad ar y ddogfen pls.

  • Richard Morse 3:10 PM ar 9 Ionawr 2018 Dolen Barhaol

   wedi ei wneud

 • Carl Morris 4:09 PM ar 23 July 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , digwyddiadau haciaith cymru, ,   

  Hacio’r Iaith – Eisteddfod Genedlaethol 2010, Glyn Ebwy 

  Hacio’r Iaith – Eisteddfod Genedlaethol 2010, Glyn Ebwy

  Nos Fawrth 3 Awst 2010
  5:00PM – 8:00PM
  The Picture House
  Market Street, Glyn Ebwy, NP23 6HP
  Di-wifr ar gael

  Dewch i siarad gyda ni am:
  blogio / technoleg / y we / Cymraeg / fideo / cyfryngau newydd / pynciau amrywiol

  #haciaith
  haciaith.cymru

  Mynediad am ddim. Croeso i bawb!

  Wedyn… dyn ni’n gallu mynd i’r noson comedi yng Nghlwb Rygbi Glyn Ebwy.
  (Mawrth 3 Awst, “Y Babell Wên”: £4
  Noson Stand-yp dan ofal Elidir Jones
  Noel James / Gez Couch
  Iestyn Jones / DJ Hefin Jones
  a gwesteion arbennig o’r byd llenyddol
  ar y cyd â Tu Chwith)

  Digwyddiadau Hacio’r Iaith eraill
  http://hedyn.net/digwyddiadau

  Gyda llaw mae pobol yn cwrdd yng Nghwyl Arall, 24ain mis Gorffenaf 2010 hefyd

   
  • Carl Morris 4:44 PM ar 23 Gorffennaf 2010 Dolen Barhaol

   Dw i’n hapus i wneud gweithdy WordPress os mae bobol eisiau dysgu cam-wrth-gam.

   “FyWordPressCyntaf.com – does dim angen profiad o flaen llaw”

  • Rhys 1:05 PM ar 29 Gorffennaf 2010 Dolen Barhaol

   Dw i am ddod, ond bydd hi wedi 6:00 arna i’n cyrraedd. bydda i’n gwerthfgawrogi unrhyw genhadwri ar greu blog ar WordPress – dw i eisoes wedi sortio hy hosting ayyb.

  • Gethin 3:53 PM ar 24 Medi 2010 Dolen Barhaol

   Os wyt ti eisiau hacio’r iaith, beth am sillafu Glynebwy yn gywir Carl yn lle’r cyfieithiad slafaidd o’r Saesneg.

  • Carl Morris 4:24 PM ar 24 Medi 2010 Dolen Barhaol

   Peidiwch â gwastraffu ynni gyfaill

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel