Diweddariadau Hywel Jones Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Hywel Jones 11:31 PM ar 15 September 2018 Dolen Barhaol  

  Siartiau rhyngweithiol Plotly yn Gymraeg 

  Rwyf wedi cyfieithu peth o ryngwyneb Plotly i’r Gymraeg. Mae’r termau sydd wedi cu cyfieithu i’w gweld yma. Rwy’n deall eu bod wedi eu hymgorffori yn fersiwn 1.41.0 plotly.js. Yn y pendraw fe ddylai hynny fwydo drwodd i’r fersiynau sy ar gael ar gyfer R a Python

   
 • Hywel Jones 12:13 AM ar 24 August 2017 Dolen Barhaol  

  Iaith arholiadau TGAU disgyblion ysgolion Cymraeg: dadansoddi data 

  Rwy wedi llunio nifer o siartiau newydd yn edrych ar faint o blant ysgolion uwchradd a chanol cyfrwng Cymraeg a dwyieithog sy’n sefyll arholiadau TGAU yn Gymraeg. Mae rhai o’r siartiau wedi cael eu trydar yn ddiweddar ac rwy newydd eu cyhoeddi yma: https://statiaith.com/blog/iaith_tgau_ysgolion-uwchradd-a-chanol-cyfrwng-cymraeg-neu-ddwyieithog/

  Ond y rheswm i mi gofnodi hyn ar haciaith yw fy mod yn meddwl y dylwn gyfrannu, yn ysbryd cod a data agored, a chan obeithio y gallai fod o ddiddordeb, yr holl god R ysgrifennais i’w creu. Mae’r cod, a rhagor o ganlyniadau, i’w weld yma: http://statiaith.com/cymraeg/ysgolion/Dadansoddi_iaith_TGAU.nb.html

  Ffeil Excel gan Lywodraeth Cymru oedd ffynhonnell y data oedd yn sail i’r cyfan. Gellir ei lawrlwytho yma.

   
 • Hywel Jones 1:46 PM ar 1 May 2014 Dolen Barhaol  

  Lansio statiaith.com 

  Rwyf wedi lansio statiaith.com heddiw. Y bwriad yw iddo ymdrin ag ‘ystadegau sy’n ymwneud â’r Gymraeg – a rhagor’, fel y mae’n ei ddweud ar y pecyn.

  Yn #haciaith 2014 ym Mangor dangosais un o’r mapiau sydd wedi ei gynnwys yn statiaith.com a dyma’r tro cyntaf iddo gael ei gyhoeddi. Mae’n dangos y newid yn y boblogaeth o siaradwyr Cymraeg yn ystod diwrnod gwaith, hynny yw, mae’n dangos sut mae’r nifer o siaradwyr Cymraeg mewn ardal yn wahanol yn ystod diwrnod gwaith – wrth eu bod yn symud o’u cyfeiriad preswyl i weithio. Dyma ddolen ato: Map newid yn nifer y siaradwyr Cymraeg ar ddiwrnod gwaith. Mae’n rhoi syniad arall i’r ystyr o ‘gymuned’ – ac efallai’n awgrymu posibiliadau busnes.

  Mae hefyd yn cynnwys siart rhyngweithiol newydd sy’n dangos y siaradwyr Cymraeg yn ôl Cymuned, Siart: Nifer a % yn gallu siarad Cymraeg, yn ôl oed, yn ôl Cymuned.

  Dydy’r wefan ddim yn ddwyieithog. Yn un peth am na welais sut i greu gwefan ddwyieithog lle roedd modd newid o un iaith i’r llall o’u mewn. Cefais gryn foddhad yn llunio’r tudalen Saesneg, gan iddo adlewyrchu sefyllfa cymaint o wefannau ‘dwyieithog’: tudalen glanio Saesneg statiaith

  Os gall rhywun egluro i mi sut i wneud gwefan ddwyieithog gyda WordPress byddwn yn ddiolchgar.

  Problem arall sylwais arno yw nad yw’n hawdd dewis o’r ddewislen ar fy Nexus7 nac ar fy ffôn. Os oes gan rywun awgrymiadau am sut i wella hynny, byddwn yn ddiolchgar eto. Efallai bod thema WordPress arall sy’n gweithio’n well?

   
  • Ioan 2:34 PM ar 1 Mai 2014 Dolen Barhaol

   Tydi’r linc statiaith.com ddim yn pwyntio at statiaith.com! Y wefan newydd yn edrych yn gret gyda llaw – gret i geek fel fi…

  • Hywel Jones 3:23 PM ar 1 Mai 2014 Dolen Barhaol

   Ioan – diolch. Llwybrau perthynol/absoliwt wastad yn boen i mi. Wedi eu cywiro nawr.

 • Hywel Jones 12:58 AM ar 11 October 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , ,   

  Orbot 

  Gyda’r holl sôn am NSA a GCHQ, efallai y byddwch am ystyried defnyddio Orbot a’i borwr Orweb os oes dyfais Android gyda chi: https://guardianproject.info/apps/orbot/

  Ac, yn amserol iawn ar ôl cofnod Aled am borth ieithoedd Microsoft, efallai y byddwch am gyfrannu at ei gyfieithu i’r Gymraeg: https://www.transifex.com/projects/p/orbot/

   
 • Hywel Jones 10:53 PM ar 26 April 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau:   

  Cyfle i godwyr ifanc, 1-2 Mehefin 2013 

  Mae Young Rewired State (@youngrewired) yn trefnu digwyddiad yn Nhrefynwy ar 1-2 Mehefin i godwyr ifainc. https://youngrewiredstate.org/events/gb/2013/yrs-wales

  Gallai fod yn gyfle i rai hŷn gyfrannu hefyd gan eu bod yn chwilio am fentoriaid.

   
 • Hywel Jones 7:53 PM ar 28 December 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Euskara, Frysk, Gaeilge, Gàidhlig, , IndigenousTweets,   

  Dadansoddi cofnodion indigenoustweets.com 

  Dechreuais edrych ar gofnodion IndigenousTweets.com dros y Nadolig. Mae’r wefan yn dangos manylion am hyd at y 500 trydarwr mwyaf toreithiog mewn sawl iaith. Ar ôl edrych ar y 500 trydarwr Cymraeg es i gysylltiad â Kevin Scannell, y dyn sydd yn casglu’r data, a chael ganddo ddata tebyg ond ar gyfer y 8,274 cyfan y mae e wedi eu cofnodi. Rwy eisoes wedi trydar dolen siart bybl Google grëais:  trydarwyr Cymraeg. Mae eisiau i mi egluro beth sy ar yr echelin-y ar y chwith yn hwnnw: y gymhareb o drydariadau Cymraeg: trydariadau eraill (h.y. Saesneg bron bob tro) sy yno. Felly os yw rhywun yn trydar yn Gymraeg union hanner yr amser, ei gymhareb fydd 1. Mae pawb sy â chymhareb dros un yn trydar yn Gymraeg yn amlach nag yn Saesneg felly. (Defnyddiais raddfa log fel y gellir gweld y cyfan ar y siart.) @Niapostcyntaf sydd â’r gymhareb uchaf, gan i bob un o’i 144 trydariad fod yn Gymraeg. Mae maint y cylch yn y siart yn adlewyrchu’r nifer o drydariadau Cymraeg. @newyddcymraeg, ffrwd sy’n cyfuno ffrydiau newyddion eraill, yw’r mwyaf. Mae’r siart isod yn un ffordd o ddangos eu dosbarthiad:

  Trydariadau Cymraeg, Mawrth 2006 - 20 Rhagfyr 2012

  Trydariadau Cymraeg, Mawrth 2006 – 20 Rhagfyr 2012

  Ymgais i ffitio dosbarthiad Zipf i’r data yw’r llinell syth. Does fawr o arwyddocâd iddo ond ei bod yn amlygu fod efallai fod tua’r 5000 trydarwr mwyaf toreithiog yn cynhyrchu mwy na’u siâr o drydariadau Cymraeg – neu, mewn geiriau eraill, y gellid fod wedi disgwyl mwy o drydariadau Cymraeg gan y gweddill. Tybed?

  Troais yn ôl at ddata y 500 ac edrych ar ychydig o ieithoedd eraill. Dyma ges i:

  Trydariadau 5 iaith

  Trydariadau 5 iaith

  Dim ond 380 sydd wedi trydar yng Ngaeleg yr Alban ond mae gan yr ieithoedd eraill mwy na 500 yr un. Bydd yn ddiddorol gweld, os caf y data, sut y maen nhw’n cymharu â’r Gymraeg. Mae’r siart isod yn crynhoi data y 500 yn unig. Gwelir bod cyfran uwch o drydariadau’r Basgiaid yn dueddol o fod yn y Fasgeg, i’w chymharu â chyfran Gymraeg y trydarwyr Cymraeg.

  Dosbarthiad trydariadau 5 iaith

  Dosbarthiad trydariadau 5 iaith

   
 • Hywel Jones 12:25 AM ar 25 September 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau:   

  META-NET: astudiaethau o sefyllfa technoleg iaith 30 o ieithoedd Ewrop 

  Mae cyfres o adroddiadau wedi cael eu cyhoeddi gan META-NET, yn edrych ar sefyllfa 30 o ieithoedd Ewrop o ran technoleg iaith. Mae Basgeg, Catalan a Gwyddeleg yn eu plith ond dydy’r Gymraeg ddim gwaetha’r modd.
  Dyma’r canlyniadau allweddol: http://www.meta-net.eu/whitepapers/key-results-and-cross-language-comparison

  Gellir llwytho copïau o’r adroddiadau unigol llawn o: http://www.meta-net.eu/whitepapers/index_html

   
 • Hywel Jones 12:10 AM ar 15 January 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ,   

  Ymchwil i’r Wyddeleg gan fyfyrwraig 16 oed 

  Mae hon yn stori wych. Myfyrwyr ifainc Cymru: drosodd i chi!

  http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2012/0113/1224310195201.html

   
  • Carl Morris 2:01 AM ar 15 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Helo Hywel. Newydd darllen dy argymelliad. Ac mae syniad yn y cofnod nesaf!

 • Hywel Jones 11:49 PM ar 1 January 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ScraperWiki,   

  Dadansoddi trydariadau 

  Yn ôl ym mis Ebrill 2011 dechreuais chwilio a chadw trydariadau oedd yn cynnwys y gair “Cymraeg”. Doedd gen i ddim rheswm dros wneud heblaw fy mod am ddysgu mwy am Twitter a sut y byddai modd dadansoddi trydariadau. Rwyf wedi bod yn edrych ar y cyfan a drydarwyd hyd at tua 17.00 ar 30 Rhagfyr 2011: 14,736 o drydariadau (gan gynnwys ail-drydariadau) gan 6,186 o ddefnyddwyr gwahanol. Doedd y trydariadau ddim o reidrwydd yn y Gymraeg, dim ond bod y gair ‘Cymraeg’ wedi ei gynnwys.

  Y deg defnyddiwr mwyaf toreithiog oedd (a nifer eu trydariadau yn dilyn yr enw):

  adamjones416 236
  CSyFflint 148
  fideobobdydd 144
  newyddcymraeg 126
  BJRoute66 111 (pob un yn dweud Bore Da yn Gymraeg ac mewn ieithoedd eraill)
  heddgwynfor 93
  rhysw1 93
  radicalwales 89
  UmapCym 89
  Marshallmedia 88

  Dyma siart yn dangos y dosbarthiad yn llawn:

  Dosbarthiad trydariadau yn cynnwys 'Cymraeg'

  (Dim ond enwau rhai o’r defnyddwyr sy’n cael eu dangos yn amlwg).

  Bydd y ffisegwyr yn eich plith yn adnabod y dosbarthiad fel un deddf pŵer, a ieithegwyr fel un Zipf. Dyma’r llinell ffitiais gan dybio mai dosbarthiad Zipf yw e:Dosbarthiad trydariadau gyda thrawsffurfiad log

  Pe bai’r dosbarthiad yn un Zipf yn union byddai gan y llinell raddiant o minws un.

  Gan fod hwn yn wefan i bobl sydd â diddordeb mewn technoleg, dyma ychydig o fanylion technegol. Casglais y trydariadau gan ddefnyddio sgript Python o fewn Scraperwiki. Lawrlwythiais i nhw o’r fan honno mewn ffeil sqlite a’u mewnforio gan ddefnyddio pecyn RSQLite i R. Ffitiais y llinell gan ddefnyddio pecyn R VGAM.

  Rwy’n chwarae gyda’r data o hyd.  Bydd cofnodion eraill yn dilyn! Os oes diddordeb gan rywun i glywed mwy, rwy’n bwriadu fod yn Haciaith Aberystwyth ar Ionawr 28.  Erbyn hynny rwy’n gobeithio y byddaf wedi cael cyfle i edrych i mewn ymhellach i’r rhwydwaith cymdeithasol y trydarais yn ei gylch ychydig yn ôl: http://twitter.com/#!/hywelm/status/147108547119951873

   
 • Hywel Jones 8:27 PM ar 7 May 2011 Dolen Barhaol  

  Accentuate.us, Moses ac indigenoustweets 

  Trydarais yn ddiweddar pan ddes ar draws erthygl oedd yn cyflwyno accentuate.us, ategyn Firefox sy’n ychwanegu acenion yn awtomatig pan fyddwch yn ysgrifennu ar y we.  Mae’n gweithio gyda 116 iaith, gan gynnwys y Gymraeg. Gan nad oes cymaint â hynny o lythrennau yn y Gymraeg sydd ag acen uwchben fydd hi ddim mor ddefnyddiol i rai sy’n ysgrifennu Cymraeg ag a fydd i rai sy’n ysgrifennu ieithoedd eraill, e.e. y Wyddeleg, lle mae llythrennau acennog lawer yn fwy cyffredin.  (Fel rhywun sy’n wael am ysgrifennu Gwyddeleg, rhagwelaf y bydd o ddefnydd i mi!).

  Mae sail ystadegol cyfieithu awtomatig o ddiddordeb i mi, fel ystadegydd. (Dim bod gen i wybodaeth arbenigol am y maes, does gen i ddim o gwbl). Fel Google Translate mae accentuate.us yn dibynnu ar ddadansoddiad ystadegol o gorpws mawr o destunau sydd ar gael mewn dwy iaith. Mae dadansoddiad o’r testunau hynny’n golygu bod modd defnyddio tebygolrwydd, wedi ei seilio ar ddamcaniaeth Bayes, i gynnig cyfieithiad (yn achos Google Translate) neu ble mae angen acen (yn achos Accentuate.us). Yn Haciaith 2011 siaradodd Llio Humphreys am ei gwaith is-deitlo gyda meddalwedd Moses. Ar wefan Moses des ar draws eglurhad eithaf manwl o’r model mae’n ei ddefnyddio: http://www.statmt.org/moses/?n=Moses.Background. Welais i ddim byd penodol am sail Google Translate ond byddwn yn tybio ei fod yn defnyddio rhywbeth tebyg.

  Un o’r bobl y tu ôl i Accentuate.us yw Kevin Scannell, y mae ei fanylion yma. Ef, hefyd, sydd y tu ôl i indigenoustweets ac mae wedi darparu llawer o feddalwedd yn ymwneud â’r Wyddeleg.

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel