Siartiau rhyngweithiol Plotly yn Gymraeg

Rwyf wedi cyfieithu peth o ryngwyneb Plotly i’r Gymraeg. Mae’r termau sydd wedi cu cyfieithu i’w gweld yma. Rwy’n deall eu bod wedi eu hymgorffori yn fersiwn 1.41.0 plotly.js. Yn y pendraw fe ddylai hynny fwydo drwodd i’r fersiynau sy ar gael ar gyfer R a Python

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Amrywiol

Gan Hywel Jones

Ysgrifennaf o'm rhan fy hun yma ran amlaf, nid yn rhinwedd fy swydd.