Diweddariadau Hywel Jones Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Hywel Jones 10:14 PM ar 12 September 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , OpenTech   

  Cynhadledd Opentech 2010 

  Dyma ychydig o nodiadau am beth ddysgais neu welais yng nghynhadledd OpenTech 2010. Mae manylion pwy oedd yno, a rhagor, ar Lanyrd.

  Cafodd y gynhadledd ei noddi eleni gan data.gov.uk a’r sesiynau am ddata oedd yr rhai oedd o ddiddordeb pennaf i mi. Efallai i mai’r sesiwn cyntaf oedd y mwyaf diddorol o’m safbwynt i. Cawsom wybod am gefndir data.gov.uk ond yn benodol cawsom ddemo o Gridworks. (Google bia fe nawr a dywedwyd eu bod yn mynd i newid ei enw cyn bo hir). Mae Gridworks yn edrych fel teclyn a allai fod yn arbennig o ddefnyddiol i lanhau data ac mae hefyd yn gallu allforio data i fformat rdf. Mae’r cofnod blog yma yn egluro sut mae ei ddefnyddio.

  Soniaf am un sesiwn arall, un gynhwysodd gyflwyniad gan Phil Gyford am greu gwefan gan ddefnyddio API Platfform Agored y Guardian sy’n cyflwyno rhywbeth tebyg i gopi papur y Guardian: http://www.guardian.gyford.com/. Mae’n werth rhoi golwg arno.

   
  • Carl Morris 10:36 PM ar 12 Medi 2010 Dolen Barhaol

   Diolch Hywel. Es i i OpenTech yn 2009. Baswn i wedi blogio fe yma ond mae Hacio’r Iaith wedi bodoli am 8-9 mis yn unig! Gwnaethon nhw trafod Guardian API a Data Store hefyd llynedd. Digwyddiad gwych.

 • Hywel Jones 11:34 PM ar 27 April 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: Yahoo_Pipes,   

  Yahoo Pipes: adroddiadau Estyn 

  Es i gynhadledd AGI Cymru fis Rhagfyr diwethaf. Daliodd un o’r cyflwyniadau’n arbennig fy sylw, sef yr un ar Mobile GIS Mashups gan ddyn o Oxford Archaeology. Roedd yn frwd iawn am botensial Yahoo Pipes.  Doeddwn i ddim wedi dod ar ei draws cyn hynny a phenderfynais gael golwg arno rywbryd.

  Adroddais ar f’ymdrechion i geocodio lleoliadau ysgolion meithrin yn anghynhadledd Haciaith yn Aberystwyth ym mis Ionawr ac roedd gen i ddiddordeb felly i weld beth oedd Yahoo Pipes yn gallu ei wneud.

  Es ati i ddysgu sut i greu Pipe a dwi  wedi cyhoeddi dau ohonynt yn ddiweddar. Mae’r ddau’n eich galluogi i chwilio am adroddiad gan Estyn ar ysgol ond bod un yn dod o hyd i’r adroddiad Cymraeg (os oes un) a’r llall yn dod o hyd i adroddiadau Saesneg. Os ceisiwch nhw, fe welwch nad yw’r geocodio’n ddibynadwy iawn, yn enwedig yn y fersiwn Gymraeg. Mae’n amlwg nad yw API Yahoo yn llwyddiannus iawn am adnabod cyfeiriadau Cymraeg ond dydy’r Pipe sy’n chwilio am adroddiadau Saesneg ddim yn geocodio’n dda iawn chwaith. Y broblem yw bod Estyn yn cyhoeddi’r adroddiadau fel pdfs, a’r Pipe -rwy’n tybio – yn gorfod chwilio fersiwn html y pdf am rywbeth sy’n edrych fel cyfeiriad a dydy cyfeiriadau Cymraeg ddim yn edrych fel cyfeiriadau iddo.

  Mae’r Pipe yn codi darn ar hap o’r pdf i’w rhoi ym maes y disgrifiad. Os yw’r darn yn cynnwys enw’r ysgol a rhif yr ysgol mae’r Pipe yn rho’r enw’n deitl, a’r rhif yn y disgrifiad.

  Ta beth, rhowch gynnig arnyn nhw. Os ydych yn gallu awgrymu ffordd o’u gwella byddwn yn falch o glywed.

  Pipe chwilio am adroddiad Cymraeg
  Pipe chwilio am adroddiad Saesneg

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel