Ysgoloriaeth PhD y Coleg Cymraeg: Newid Ymddygiad Ieithyddol

Mae Prifysgol Caerdydd yn hysbysebu PhD diddorol ar hyn o bryd:

Ysgoloriaeth PhD: Newid Ymddygiad Ieithyddol – Cynyddu’r niferoedd sy’n defnyddio rhyngwynebau cyfrifiadurol mewn ieithoedd llai

Mae’n bleser gan Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd wahodd ceisiadau gan unigolion a chanddynt ddiddordeb mewn astudio ar gyfer y ddoethuriaeth cyfrwng Cymraeg uchod. Ariennir y ddoethuriaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bydd ymgeiswyr yn meddu ar radd 2:1 neu ddosbarth cyntaf mewn pwnc addas, ac wedi cwblhau’n llwyddiannus gwrs ôl-radd wedi ei addysgu cyn 31 Gorffennaf 2013.

Bydd yr ymchwil yn canolbwyntio ar ddulliau newid ymddygiad ieithyddol, a hynny yng nghyd-destun defnyddio’r rhyngwynebau cyfrifiadurol Cymraeg sydd ar gael. Bydd yr ymchwil yn cael ei chyfarwyddo gan Dr Jeremy Evas a’r Athro Diarmait Mac Giolla Chríost. Dyma gyfle i ennill cymhwyster gwerthfawr mewn ysgol academaidd fywiog, ac i greu tystiolaeth gadarn i seilio polisi arni. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â chriw o ymchwilwyr tebyg yn yr Uned Ymchwil Iaith, Polisi a Chynllunio, a hynny o dan ofal yr Athro Colin H. Williams.

Telir yr holl ffioedd dysgu ar ran yr ymgeisydd llwyddiannus. Cynigir hefyd fwrsariaeth o £13,726 y flwyddyn a hyd at £500 y flwyddyn tuag at gostau teithio ayb.

Dechrau: 1 Hydref 2013

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Gorffennaf 12, 2013

Am ragor o wybodaeth ac er mwyn derbyn ffurflen gais cysylltwch â Ceren Roberts, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, +44(0)29 2087 4843, RobertsC1@caerdydd.ac.uk.

Os oes gyda chi ddiddordeb cysylltwch yn uniongyrchol.