Cwrs ‘Datblygu Gwefannau gan ddefnyddio WordPress’ AM DDIM, 17-18.10.13 Caerfyrddin

Mae Cynghrair Meddalwedd Cymru yn cynnal cwrs deuddydd ar greu gwefan yn defnyddio WordPress.

O’r wefan:

Mae WordPress yn caniatàu i unrhyw un ddatblygu gwefan yn cynnwys:

  • Busnesau sy’n dymuno sefydlu presenoldeb ar-lein
  • Ffotograffwyr a dylunwyr sy’n dymuno arddangos eu portffolio ar-lein
  • Masnachwyr sy’n dymuno creu siopau ‘e-fasnachol’ ar-lein
  • Unigolion sy’n dymuno creu gwefannau newyddion neu flogiau.

Felly os ydych yn unigolyn neu’n fusnes sy’n bwriadu sefydlu eich gwefan gyntaf, neu ailwampio a mynd i’r afael â’ch gwefan bresennol – gallai WordPress gynnig ateb i chi.

Beth yw WordPress?

WordPress yw un o’r Systemau Rheoli Cynnwys (CMS) cod agored mwyaf poblogaidd sydd ar gael. Mae dros 60 mliliwn o’r gwefannau presennol wedi’u datblygu gan ddefnyddio WordPress, ac mae’n gyfrifol am 25% o’r holl wefannau newydd ledled y byd (felly byddwch mewn dwylo diogel). Un o nodweddion allweddol WordPress, a allai gyfrif am y defnydd helaeth ohonno, yw’r ffaith ei fod yn rhaglen rhad ac am ddim a chod agored. Mae hyn yn golygu y gall unrhyw un lwytho’r meddalwedd i lawr a’i addasu yn ôl y galw.

Mae’r rhestr ‘amcanion’ ar y gwaelod yn fanwl iawn.