Mapio ac anghyfartaledd

Erthygl diddorol iawn am sut mae mapio anghyson yn gallu cyfrannu at anghyfartaledd: […] This old idea of paper maps as power brokers offers a good analogy for how we might think today about the increasingly complex maps of digital information on the physical world that exist in the “geoweb.” This is where Wikipedia pages… Parhau i ddarllen Mapio ac anghyfartaledd

Sialens Geovation: diwrnod creu syniadau gydag Inventorium

Mae gwerth £115, 000 o wobrau ar gael am syniadau da ynghylch ‘Sut gallwn ni drawsnewid cymdogaethau ym Mhrydain gyda’n gilydd?’ a hyd yn oed fwy o wobrau am syniadau i gefnogi ymwelwyr a chymunedau ar hyd y llwybr newydd, ‘Llwybr Arfordir Cymru’. Mae’r gwobrau hyn yn rhan o Sialensiau GeoVation yr Arolwg Ordnans. Ar… Parhau i ddarllen Sialens Geovation: diwrnod creu syniadau gydag Inventorium

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel post Cofnodion wedi'u tagio , ,

‘Dolgelley’? ‘Carnarvon’? BBC Map 3G

Sgwrs am BBC Map 3G newydd: http://twitter.com/#!/llef/status/106344557943328768 http://twitter.com/#!/llef/status/106345336318066690 http://twitter.com/#!/dafyddt/status/106346667275599872 Mae Microsoft yn eithaf da fel arfer gyda darpariaeth Cymraeg ar Windows, nawr gawn ni termau llefydd safonol ar Bing? Neu oes angen defnyddio rhywbeth amgen fel Google Maps neu OpenStreetMap yn lle? Mae’n dibynnu ar y cytundeb rhwng BBC a Microsoft sbo. DIWEDDARIAD 25/08/2011: Mae… Parhau i ddarllen ‘Dolgelley’? ‘Carnarvon’? BBC Map 3G

O.cn – mapio o Tsieina gyda thafluniad fel SimCity

Ysbrydoliaeth. Mae mwy nag un ffordd o wneud rhywbeth. Mapio er enghraifft. Dw i’n defnyddio Google Maps yn aml iawn. Ond mae hwn yn wahanol ac ardderchog: http://www.o.cn Mwy o gefndir http://opendotdotdot.blogspot.com/2011/03/putting-china-on-innovation-map.html Gawn ni weld Eryri yn yr un steil nawr plis? 🙂

Mapiau heddlu DU: “troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol” yn dy ardal

http://www.police.uk Lansiad neithiwr hanner nos. Os oes gyda ti Cymraeg fel prif iaith yn dy osodiadau porwr, ti’n gallu gweld darnau o’r wefan yn Gymraeg. (Darnau.) Lawrlwytha data am dy brojectau dy hun. http://www.police.uk/data Mwy: BBC News http://www.bbc.co.uk/news/uk-12330078 Talk About Local Police Crime Mapping Site Goes Live