Golygathon Wicipedia ar gyfer Wici’r Holl Ddaear 2021 (nos Wener 16/07/2021)

Dyma fanylion am ddigwyddiad hwyl nos Wener yma:

Golygathon Wicipedia ar gyfer Wici’r Holl Ddaear 2021

Cyfle i ddefnyddio rhai o’r lluniau newydd i greu a gwella erthyglau Wicipedia am gadwraeth natur yng Nghymru. Bydd hyn yn sesiwn anffurfiol ar-lein gyda hyfforddiant i ddefnyddwyr newydd yn ôl y galw

Croeso cynnes i bawb. Does dim angen profiad o flaen llaw.

Cofrestrwch nawr i cadw lle.