BLOGIO BYW – SESIWN 1: 'Cyfrinair 'na yn Crap'

Bryn Salisbury yn trafod diogelwch.

Cyngor ar gyfrineiriau heb newid am 20 mlynedd, ond cyfrifaduron wedi cyflymu cymaint fel geellr datrys yr holl ‘cyfuniadau’ mewn dim amser. Medru dyfalu miloedd y yfuniadau yr eiliad.

Enghreifftiau o gyfuniadau o rifau a symbolau a llythrennau a faint o amser gymerith.

Tydy defnyddio geriau Cymraeg ddim mwy diogel na defnyddio rhai Saesneg yn anffodus! Problem fathamategol yw e i’r cyfrifiadur.