BLOG BYW – SESIWN 2: academia.edu

CarysMoseley yn trafod nodweddion academia.edu, rhywdwaith cymdeithasol ar gyfer academwyr.Rhyngwyneb yn Saesneg yn unig (a ddim yn anhebyg i Facebook – dilyn, postio ayyb), ond mae modd rhannu Paurau academaidd a gosod hysbyseb swyddi.

Grwpiau am y Gymraeg arno, tua 60 aelod yn y grwp.

Tudalennau ar gyfer sefydliadau hefyd ac mae hwythau yn gallu gosod cofnodolion arno (hint hint Coleg Cymraeg Cenedlaethol!)

Potensial i ddarganfod arholwyr Cymraeg (o du allan i Gymru) mewn pynciau prin – prinder sy’n bygwth y gallu i gynnal arholoiadau yn Gymraeg mewn rhai pynciau. Ni ellir dibynnu

1 sylw

Mae'r sylwadau wedi cau.