Gweiadur gyda @NuddGwerin

Hanes y wefan yn ymestyn yn ol i pan ddechreuodd ei dad (Geraint Lewis) ddysgu’r iaith a dechrau casglu ffurfiau geriau.  Dim ond 7% yn ffurfiau cysefin.

Y Gweiadur yn eich helpu i werthfawrogi barddoniaeth!

“Draw dros y don mae bro dirion nad ery
Cwyn yn ei thir, ac yno ni thery
Na haint na henaint fyth mo’r rhai hynny
A ddêl i’w phur, rydd awel, a phery
Pob calon yn hon yn heiny a llon,
Ynys Afallon ei hun sy felly.

Beth yw ystyr: ery  thery ddêl?

Falle bod patrwm geiriaduron traddodiadol wedi rhedeg ei gwrs

Cynnig offer i gynorthywo dysgwyr sy’n pontio o ddysgu iaith lafar i iaith ffurfiol.