Diweddariadau Dafydd Tomos Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Dafydd Tomos 7:44 PM ar 5 December 2014 Dolen Barhaol  

  SWYDD: Datblygydd Gwe ‘Pen Blaen’ 

  Mae swydd datblygydd ar gael yn asiantaeth digidol Imaginet yng Nghaerdydd, yn datblygu amrywiaeth o wefannau ac apps.

  Mi fyddwch yn gallu troi dyluniadau o Photoshop mewn i HTML/CSS/Javascript ar gyfer eu datblygu ymhellach ar dechnoleg LAMP. Mi fydd yna hefyd gyfleon o ran datblygu apps traws-blatfform yn defnyddio Cordova ac AngularJS.

  Mae manylion pellach yn Saesneg fan hyn.

   
 • Dafydd Tomos 4:37 PM ar 3 September 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ,   

  Profi fersiwn newydd o Debian 

  Mae system weithredu Debian GNU/Linux yn ddosbarthiad poblogaidd o Linux sy’n sail i nifer o ddosbarthiadau eraill yn cynnwys gwahanol flasau o Ubuntu ac eraill (rhestr llawn yma).

  Ar hyn o bryd, mae fersiwn newydd Debian 7.0 (wheezy) yn cael ei gwblhau a’u brofi. Mae sefydlydd y system ar gael mewn nifer o ieithoedd yn cynnwys Cymraeg. Y tro yma, roedd y fersiwn Gymraeg am ddiflannu oherwydd nad oedd wedi ei ddiweddaru ers rhai blynyddoedd.

  Felly fe es i ati i gwblhau’r cyfieithiad gan fod y meddalwedd yn cael ei ‘rewi’ ddiwedd mis Mehefin. Fe ddylai’r gwaith yma fwydo mewn i Ubuntu yn y dyfodol.

  Erbyn hyn mae fersiwn beta o sefydlydd Debian ar gael. Os ydych am brofi’r sefydlydd newydd a’r cyfieithiad Cymraeg, fe allwch gael copi o’r sefydlydd fan hyn (ffeil ISO). Mae’n bosib defnyddio VirtualBox neu rhywbeth tebyg i osod system newydd mewn peiriant rhithwir. Mi fase’n ddefnyddiol cael adborth am unrhyw wallau amlwg.

   
  • Carl Morris 7:39 PM ar 3 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Gwych iawn. Diolch yn fawr am dy waith Dafydd. Oes deadline am adborth?

  • Dafydd Tomos 10:43 AM ar 4 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Mae Debian yn enwog am beidio ryddhau tan fod nhw’n trwsio pob nam ond dwi’n meddwl fod rhyw fwriad i ryddhau erbyn Chwefror 2013 yn dilyn y patrwm blaenorol.

   Felly dwi’n meddwl fydd cwpl o fisoedd eto ar gael i newid pethau cyn “rhewi’r” llinynnau.

   Wnes i anghofio ddweud fod y cyfieithiad yma yn adeiladu ar waith Dafydd Harries ac eraill o 2004 ymlaen.

  • Aled Treharne 2:37 PM ar 3 Hydref 2014 Dolen Barhaol

   Dafydd,

   Diolch o galon am helpu – we’n temilo fel ‘mod i’n hala hanner ‘mywyd i yn disgwyl am ffyrdd i wneud systemau i weithio’n y Gymraeg.

   Un peth – wy’n disgwyl ar fersiwn 0.9 o /usr/share/i18n/locales/cy_GB – ai dyna dy fersiwn mwya diweddar? Dydw i ddim cweit yn sicr am gyfieithedau y diwrnodau – e.e.

   setlocale(LC_ALL,”cy_GB”);
   echo strftime(“%A”);
   > Gwener

   On yn y Saesneg, cei “Friday” yn ol. Dyle’r ateb yn Gymraeg fod “Dydd Gwener”?

   Diolch,
   Aled.

  • Dafydd Tomos 10:17 PM ar 20 Hydref 2014 Dolen Barhaol

   Diolch Aled. Oes mae yn wall yn y dyddiau. Dwi wedi bod yn ceisio diweddaru hwn gyda’r ffynhonnell i’r locales (glibc). Yn anffodus mae’r person oedd yn cynnal y ffeil yn wreiddiol ddim mewn cysylltiad a mae’n rhaid i mi brofi fod gen i hawliau i ddiweddaru’r ffeil! Wnai ddal ati.

 • Dafydd Tomos 11:35 PM ar 21 July 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: swyddi caerdydd   

  SWYDD: Cymorth Technegol/Gweinyddwr Systemau (Caerdydd) 

  Mae’r swydd yma yn asiantaeth digidol Imaginet yng Ngaerdydd – rydyn ni’n datblygu gwefannau ac apps. Mae’n addas ar gyfer graddedigion diweddar fel swydd gynta yn y diwydiant.

  Prif ddyletswydd y swydd yw cynnal ein datrysiadau a systemau ar gyfer amryw o gleientiaid. Fe fydd angen dealltwriaeth o raglennu yn PHP a gweinyddu systemau Linux yn rhedeg Apache/MySQL ac ati. Mae’r gwaith yn berffaith i rywun sydd a diddordeb mewn cynnal systemau gyda’r cyfle i wneud peth gwaith rhaglennu hefyd.

  Mae yna fwy o wybodaeth yn Saesneg fan hyn neu cysylltwch â fi am wybodaeth ychwanegol.

   
 • Dafydd Tomos 8:07 PM ar 20 June 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , digideiddio, , , , sganio   

  Y Llyfrgell Brydeinig a Google 

  Mae’r Llyfrgell ‘Brydeinig’ (enw od yn Gymraeg) wedi cyhoeddi partneriaeth gyda Google i sganio 250,000 o lyfrau o gasgliad y Llyfrgell. Mi fydd y dogfennau yn cael eu dewis o’r cyfnod rhwng  1700 a 1870.

  Newyddion da yn sicr  a dwi wedi gofyn o’r blaen pam nad yw Llyfrgell Cenedlaethol Cymru yn mynd i bartneriaeth gyda Google. Mae gan Google arbennigedd ddiguro am gasglu, didoli, trefnu a chadw gwybodaeth felly pam ddim cymryd mantais o hynny (gyda chytundeb fod y wybodaeth ar gael dan drwydded agored).

   
 • Dafydd Tomos 12:12 AM ar 28 May 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: cyfieithu google api   

  API cyfieithu Google 

  Mae Google wedi penderfynu cau eu API ar gyfer Google Translate erbyn Rhagfyr 1 , 2011. Mae nhw’n dweud mai’r rheswm am hyn yw ‘camddefnydd helaeth’. Dyw hyn ddim yn effeithio y gwasanaeth cyfieithu ar lein nac y teclyn sy’n gallu cael ei osod ar wefannau.

  Mi roedd yr API yn galluogi gwefannau a blogiau i ddarparu cyfieithiadau awtomatig yn uniongyrchol yn y wefan. Yn anffodus dwi ddim yn credu fod hyn llawer o fudd i’r Gymraeg. Roedd e’n creu cronfa anferth o destun ‘Cymraeg’ ar y we wedi ei gyfieithu o iaith arall (saesneg yn bennaf) a gan fod y cynnwys yma yn gallu cael eu gofnodi gan ymlusgwyr gwe, roedd hyn yn gallu effeithio ar ganlyniadau peiriannau chwilio.

  Dwi ddim yn meddwl y bydd hi’n llawer o golled os yw’r gwefannau sy’n gwneud hynny yn diflannu. Mae’n bosib iawn fod hyn yn rhan o’r ‘camddefnydd’ mae Google yn sôn amdano.

  Mae cyfieithu peirianyddol yn arf defnyddiol i rhai sydd eisiau cyfieithiad bras o unrhyw gynnwys ond gyda’r Gymraeg mae peryg iddo greu diogi neu osgoi cyfrifoldebau hefyd (Dwi’n edrych arno chi, Cyngor Torfaen).

  Er hyn mae bodolaeth yr API yn cynnig posibiliadau oedd ddim yn bosib cynt, felly gobeithio bydd Google yn edrych am ffordd gwahanol o gynnig y gwasanaeth mewn ffordd sy’n haws i’w reoli. Dwi’n siwr y byddai’n bosib creu gwasanaethau defnyddiol gyda’r API (er, hoffwn i weld esiamplau o hyn yn y Gymraeg).

  Diweddariad ar 20 Mehefin

  Diolch i Dewi Bryn Jones am ddolen i’r erthygl yma sy’n esbonio sut mae Google am gynnig fersiwn masnachol o’r API a cynnig ychydig o resymau pam fod yr API agored yn cau lawr. Mae’n debyg fod cyfieithu peirianyddol yn bwyta ei hunan.

   
  • Carl Morris 11:06 PM ar 29 Mai 2011 Dolen Barhaol

   Oes unrhyw enghreifftiau o bwy sy’n dibynnu ar yr API am wasanaethau Cymraeg defnyddiol? Dw i ddim yn gallu meddwl am unrhyw beth.

   Beth sy’n trist yn enwedig i fi am y newyddion yma yw diwedd y darpariaeth datgeliad iaith.

   Ond mae wastad perygl gyda APIs corfforaethol – os mae’r cwmni yn gynnig yr APIs am ddim yn enwedig. Maen nhw yn dibynnu ar lot o bethau gan gynnwys y mympwyon busnes y cwmni.

  • Dafydd Tomos 6:24 PM ar 30 Mai 2011 Dolen Barhaol

   Dwi ddim yn poeni am yr API datgelu iaith. Roedd rheiny yn bodoli cyn Google ac yn dal ar gael ar gyfer nifer o ieithoedd (cyfrifiadurol).

 • Dafydd Tomos 2:09 PM ar 22 November 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: rhaglenni s4c torrent iplayer   

  Rhannu rhaglenni teledu 

  Mae gwefan newydd wedi ei lansio – Golyg – ar gyfer rhannu rhaglenni teledu Cymraeg drwy dechnoleg BitTorrent. Mae e wedi ei anelu at y Cymry alltud hynny tu allan i wledydd Prydain (a gogledd Ewrop) sydd ddim yn gallu gwylio S4C.

  Mae’r ‘cipwyr’ yn recordio rhaglenni S4C oddi ar yr awyr drwy gerdyn neu focs digidol, golygu’r ffeil i dorri allan yr hysbysebion, a’i gywasgu i fformat MP4.

  Dyw S4/Clic ddim ar gael yn fyd eang, a dyma’r unig ffordd y gall Cymry dramor wylio y rhaglenni Cymraeg diweddaraf. Mae angen i S4C edrych ar sut i ddarparu rhaglenni yn fyd-eang. Roedd sôn ers tipyn y byddai rhaglenni S4C ar gael yr iPlayer cyffredin ond does dim wedi dod o hyn eto.

  Mae’r BBC yn paratoi fersiwn byd-eang o’r iPlayer fyddai’n platfform delfrydol i S4C. Dwi’n dyfalu y byddai angen talu i gael mynediad i’r platfform ond y byddai cyfle i werthu hysbysebion hefyd. Fe fyddai iPlayer rhyngwladol yn gyfle i gynyddu cynulleidfa S4C tu allan i Gymru.

  Ond yn ôl at Golyg – mi fyddai’n ddefnyddiol os oedd fwy o bobl yn rhannu’r gwaith o lwytho rhaglenni i fyny. Mae’n cymeryd tipyn o amser ac ymdrech i wneud y gwaith ond mae e’n ymddangos i fod yn wasanaeth defnyddiol iawn yn barod.

   
  • Christopher Swift 2:25 PM ar 22 Tachwedd 2010 Dolen Barhaol

   Ydy e’n erbyn y gyfraith I rannu rhaglenni sydd ddim ar gael bydeang?

  • Gareth Jones 2:29 PM ar 22 Tachwedd 2010 Dolen Barhaol

   Mae’n siomedig nad yw S4C ddim yn darparu’r rhaglenni eu hunain, a bod rhaid mynd lawr ffordd anghyfreithlon i’w cael nhw.

   Debyg y bydd S4C yn gwneud yr holl a gallynt i gau’r gwasannaeth yma i lawr.

  • Dafydd Tomos 4:06 PM ar 22 Tachwedd 2010 Dolen Barhaol

   Yn dechnegol ydi. Mae yna bobl sy’n recordio rhaglenni ar fideo/DVD a’i ddanfon allan i ffrindiau yn ngwledydd tramor a mae hyn yn anghyfreithiol hefyd.

   Dwi’n credu fod polisi Golyg tebyg i lawer o wefannau o’r math yma – dyw defnyddwyr ddim yn cael rhannu ffeiliau sydd ar gael yn fasnachol ar fideo neu DVD neu unrhyw fodd arall.

  • Carl Morris 7:29 PM ar 24 Tachwedd 2010 Dolen Barhaol

   Y broblem gyda darpariaeth tramor dan drwydded yw hawliau a breindal. Fel arfer maen nhw yn talu actorion, cerddorion, ayyb am y DU yn unig.

  • Carl Morris 7:33 PM ar 24 Tachwedd 2010 Dolen Barhaol

   Gyda llaw mae llawer o raglennu ar goll ar ôl eu tymor ar Clic felly mae hwn yn ddefnyddiol iawn.

   Darpariaeth annibynnol heb drwydded swyddogol yw ffordd i greu/ymchwilio galw.

   Mae copïo gallu bod yn iachus…

   Enghraifft: The Wire
   http://www.newstatesman.com/scitech/2008/08/illicit-file-wire-series-hbo

   Enghraifft: Monty Python ar YouTube
   http://www.guardian.co.uk/media/pda/2009/feb/26/monty-python-dvd-sales-soar
   http://boingboing.net/2009/01/23/monty-pythons-free-w.html

  • Dafydd Tomos 8:06 PM ar 24 Tachwedd 2010 Dolen Barhaol

   Mae’n wir fod breindaliau yn broblem. Y broblem arall yw fod yr hawliau yn mynd yn ôl i’r cynhyrchwyr. Faint o gynhyrchwyr sydd eisiau gwario amser yn trefnu a talu i ryddhau rhaglenni yn fyd-eang (does dim wir rheswm masnachol i wneud). Mae ‘BBC Worldwide’ yn gallu chwilio am farchnad (gyda BBC America ac ati) a gwneud y gwaith ar ran cynhyrchwyr – sgwn i be mae S4C Rhyngwladol yn gallu gwneud yn y maes?

  • S4C 3:04 PM ar 22 Rhagfyr 2010 Dolen Barhaol

   Rydym yn S4C yn gwerthfawrogi bod pobl y tu allan i’r Deyrnas Unedig yn awyddus i wylio rhaglenni S4C. Ond ar hyn o bryd nid oes gennym yr hawliau i ddarlledu ar y we tu hwnt i’r DU. Nid yw deiliaid hawliau penodol yn barod bob amser i ganiatau i darlledu byd eang ac hyd yn oed pe bae’n bosib cael yr hawl fe fyddai angen i S4C dalu’n ychwanegol er mwyn caniatau darlledu’r rhaglenni hynny.

   Dyna pam mae meddalwedd ‘Geo Blocker’ yn atal gwasanaeth Clic rhag cael ei ddefnyddio’n fyd-eang.

   Hoffwn ar ran S4C apelio arnoch i beidio â lawrlwytho rhaglenni gan bod gwneud hynny yn tramgwyddo ar hawliau unigolion/cwmniau eraill.

   Gwerth nodi hefyd fod rhai o’r rhaglenni a gynhyrchir fel Taro 9 a CF99 ar gael yn fyd-eang.

  • Rhys 2:57 PM ar 23 Rhagfyr 2010 Dolen Barhaol

   Gwerth nodi hefyd fod rhai o’r rhaglenni a gynhyrchir fel Taro 9 a CF99 ar gael yn fyd-eang.

   Sut/ble?

   Y rheswm dw i’n gofyn ydy achos derbynias i’r neges canlynol gan ffrind i mi:

   Rwy’n gweithio yng Ngwlad Pwyl … ac yn dysgu’r Gymraeg mewn Prifysgol yno. A dweud y gwir, y rheswm dros y neges oedd fy mod yn cofio dy fod yn gweithio i ryw gwmni darlledu yng Nghaerdydd. Rwy’n teimlo bod hyn yn gwestiwn digywilydd braidd, ond … oes gen ti fynediad i archif fideo yn dy waith? Dwy i wedi cysylltu a Clic drosodd a thro ynghylch y posibilrwydd o gael hyd i raglenni Cymraeg … ond dydyn nhw ddim wedi bod yn rhy gefnogol hyd yn hyn. Yn blwmp ac yn blaen, does dim deunydd defnyddiol yma yn yr adran, ac rwy’n awyddus i ddangos rhywbeth o safon i’r myfyrwyr … cyfres wych fel ‘Chwedlau’r byd’ … ‘Beowulf’ … rhaglenni dogfen y diweddar Gwyn Alf Williams am y Brenin Arthur. Rwy’n fodlon talu am unrhyw gostau.

  • S4C 12:28 PM ar 24 Rhagfyr 2010 Dolen Barhaol

   Hia Rhys. Mae modd gwneud cais ar gyfer rhaglenni penodol er mwyn rhesymau academaidd/addysgiadol. Y ffordd orau i gysylltu a Sioned Gwyn yn yr Adran Gyfathrebu (enw cyntaf dot ail enw neu s4c@s4c.co.uk). Mae modd gwylio CF99 drwy Clic, ac fe fydd cyfres newydd o Taro 9 nol fis Mawrth ac fydd modd gwylio hwnnw ar clic hefyd.

  • Carl Morris 2:45 AM ar 31 Rhagfyr 2010 Dolen Barhaol

 • Dafydd Tomos 11:23 PM ar 16 April 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , ,   

  Isdeitlau Ymhobman 

  Dwi newydd weld gwefan prosiect newydd gan y bobl tu ôl i chwaraewr fideo Miro, sy’n ceisio creu system agored ar gyfer isdeitlau ar fideos. Mae blog y prosiect wedi ei greu yn WordPress ac yn defnyddio’r ategyn ar gyfer creu cyfieithiadau o’r cynnwys drwy Google Translate.

  Mae e hefyd yn defnyddio ategyn, sy’n newydd i fi, o’r enw Transposh (gwefan sy’n defnyddio baneri i ddynodi iaith yn anffodus!), sy’n galluogi unrhyw ddefnyddiwr i gyfieithu’r cynnwys ar flog. Mae Google Translate yn gwneud cynnig gweddol dda ar gyfieithiad y testun ond mae’r teclyn yma yn galluogi rhywun i wella’r a chywiro’r cyfieithiad yn weddol gyflym.

  Felly dwi wedi cyfieithu’r cofnod cynta yn cyflwyno’r prosiect. Yn saesneg ‘Universal Subtitles’ yw’r enw ond dwi wedi dewis ‘Ymhobman’ yn hytrach na cyfieithiad uniongyrchol fel ‘Bydysawdol’ – unrhyw gynigion arall?

  Cyflwyniad i Isdeitlau Ymhobman.

   
  • Carl Morris 2:37 AM ar 17 Ebrill 2010 Dolen Barhaol

   Nai trio fe dros y penwythnos.

   Well na peiriant yn unig!

   Dw i’n caru Google Translate a dw i’n casau Google Translate weithiau…

 • Dafydd Tomos 9:25 PM ar 26 February 2010 Dolen Barhaol  

  Chwilio termau 

  Tra fod Tim Berners-Lee a’i gyfeillion yn arwain prosiect i agor fyny y gwybodaeth sy’n cael ei greu gan y llywodraeth mae Cymru yn dal i fod yn ofn ‘dod allan’. Mae’r Cynulliad wedi ariannu nifer o brosiectau technoleg iaith dros y blynyddoedd a allai fod yn werthfawr iawn i ddatblygwyr yn y byd ‘agored’ ond mae’r wybodaeth hwnnw yn dal tu ôl i ddrysau caeëdig.

  Lle mae’r geiriaduron Cymraeg fyddai ar gael i’w defnyddio yn rhad ac am ddim mewn prosiectau GPL (meddalwedd cywiro sillafu fel Aspell a fyddai hefyd o fudd i OpenOffice a WordPress). Lle mae’r API ar gyfer danfon testun i Cysill er mwyn ei gywiro? Mi fyddai gwasanaethau o’r fath yn werthfawr iawn.

  Mae Prifysgol Bangor newydd gyflwyno porth i chwilio termau ar draws nifer fawr o eiriaduron arbennigol. Mae’r wefan yn defnyddio AJAX er mwyn gofyn am y canlyniadau a’i ddangos, a felly yn gwbl anhygyrch (mae angen Javascript i’w redeg). y Does dim posib rhoi dolen uniongyrchol i derm er enghraifft, a dyw hi ddim yn bosib creu peiriant chwilio yn eich porwr.

  Mae’n enghraifft perffaith o ddatblygwr gwe yn defnyddio technoleg llawer rhy ‘glyfar’ am ddim rheswm o gwbl. Efallai fod hyn allan o anwybodaeth neu efallai ei fod yn ‘hawdd’ adeiladu y math yma o beth mewn .Net dwi ddim yn siwr.

  Felly fe es i ati heddiw i wneud fersiwn hygyrch. Cwpl o oriau gymerodd hi a dyma’r canlyniad.

   
  • Carl Morris 5:02 AM ar 27 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Syr, ti’n arbenigwr. Gwela i ti ar y top o ganlyniadau – gyda Llyfrgell Owen Phrasebank…

   Ti’n nabod http://eurfa.org.uk (meddalwedd rydd GPL). Efallai creu projectau gyda fe pan dyn ni’n aros am eiriadur mawr?

   Dw i dal yn chwilio am eiriadur go iawn arlein. Mae’n ddrwg iawn. (e.e. Yn Saesneg dw i’n defnyddio http://m-w.com )

  • Kevin Donnelly 11:45 AM ar 27 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Am waith diddorol! Dwi’n meddwl fel ‘y mod i’n clywed atsain – dwi wedi bod yn dweud yr un peth yn union ers saith mlynedd. Mae’r stwnsiad yn codi nifer o bwyntiau diddorol iawn o safbwynt dull a canlyniadau ail-becynnu. Buasai hi’n lot haws tase polisi glir ledled y wlad am ddefnydd allbynnau projectau wedi’u cyllido gan drethi. Ydych chi wedi ystyried bod yr amhosibilrwydd o greu “dolen uniongyrchol i derm” yn “nodwedd gynllun”? 🙂 Mae Carl wedi sôn ma Eurfa. Ar hyn o bryd, dwi’n gweithio ar wneud fersiwn 2: ceisio ehangu’r rhestr hyd at 40,000 o eiriau (i’w dewis ar sail y geiriau yn Crubadán Kevin Scannell), mewnblannu Rhedadur (bydd hwn ar-lein eto yn fuan), rhoi dyfyniadau lle bosib allan o gorpora fel Wikipedia-cy, PNAW, Siarad ac ati, a mewnblannu Kywiro. Swn i’n falch siarad rhagor gyda chi ynglŷn â hyn – er enghraifft, os ydych wedi genued rhestr o eiriau ar gyfer eich cyfieithiadau o WP (roedd “paraddolen” yn newydd i mi).

  • Rhys Wynne 12:40 PM ar 28 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Diolch Dafydd. Wedi ychwanegu hwn at y Wicipedia.

 • Dafydd Tomos 10:15 PM ar 18 February 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: ,   

  Testun-i-lais Cymraeg 

  Mae tipyn o waith wedi ei wneud dros y blynyddoedd ar greu beiriant testun-i-lais Cymraeg fel yr ymdrech yma gan brosiect WISPR, sydd a’r fantais o fod yn agored a rhydd i’w ddefnyddio.

  Mae cwmni CereProc o’r Alban yn gwneud gwaith diddorol yn y maes a mae nhw’n gallu creu llais drwy samplo lleisiau adnabyddus fel Obama neu Arnie. Mae nhw wedi cydweithio i greu llais ar gyfer Catalaneg a fe fyddai’n dda gweld un Cymraeg. Pwy fyse’ch chi’n dewis fel llais safonol? Dewi Llwyd, Beti George neu efallai Jonsi?

   
  • Carl Morris 12:56 AM ar 19 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Diolch Dafydd, wnes i lawrlwytho WISPR am Windows. Ond mae e jyst llyfrgell dw i’n meddwl, ble mae’r demo?

  • Dafydd Tomos 10:29 AM ar 19 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Roedd yna esiampl rywle ond mae wedi diflannu. Ond mae’n bosib clywed y llais yma ar wefan Bwrdd yr Iaith.

  • Gruff Prys 2:44 PM ar 22 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Mae llais newydd ar y ffordd. Bydd wedi’i integreiddio yng ngwefan newydd SALT Cymru a fydd yn cael ei lansio ar Fawrth y 15fed. Mae’r llais yn seiliedig ar yr un adnoddau WISPR a’r hen lais, ond mae’n swnio’n llawer mwy naturiol. Bydda’ i’n trefnu seminar cyn bo hir ar gyfer unigolion a sefydliadau sydd â diddordeb. Llenwch y ffurflen ar wefan gyfredol SALT cymru (www.saltcymru.org) os oes gennych chi ddiddordeb.

  • Rhodri ap Dyfrig 6:11 PM ar 23 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Newyddion da iawn Gruff. Beth yw’r datblygiadau o ran llais i destun Cymraeg?

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel