SWYDD: Datblygydd Gwe ‘Pen Blaen’

Mae swydd datblygydd ar gael yn asiantaeth digidol Imaginet yng Nghaerdydd, yn datblygu amrywiaeth o wefannau ac apps. Mi fyddwch yn gallu troi dyluniadau o Photoshop mewn i HTML/CSS/Javascript ar gyfer eu datblygu ymhellach ar dechnoleg LAMP. Mi fydd yna hefyd gyfleon o ran datblygu apps traws-blatfform yn defnyddio Cordova ac AngularJS. Mae manylion pellach… Parhau i ddarllen SWYDD: Datblygydd Gwe ‘Pen Blaen’

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Amrywiol

Profi fersiwn newydd o Debian

Mae system weithredu Debian GNU/Linux yn ddosbarthiad poblogaidd o Linux sy’n sail i nifer o ddosbarthiadau eraill yn cynnwys gwahanol flasau o Ubuntu ac eraill (rhestr llawn yma). Ar hyn o bryd, mae fersiwn newydd Debian 7.0 (wheezy) yn cael ei gwblhau a’u brofi. Mae sefydlydd y system ar gael mewn nifer o ieithoedd yn… Parhau i ddarllen Profi fersiwn newydd o Debian

SWYDD: Cymorth Technegol/Gweinyddwr Systemau (Caerdydd)

Mae’r swydd yma yn asiantaeth digidol Imaginet yng Ngaerdydd – rydyn ni’n datblygu gwefannau ac apps. Mae’n addas ar gyfer graddedigion diweddar fel swydd gynta yn y diwydiant. Prif ddyletswydd y swydd yw cynnal ein datrysiadau a systemau ar gyfer amryw o gleientiaid. Fe fydd angen dealltwriaeth o raglennu yn PHP a gweinyddu systemau Linux… Parhau i ddarllen SWYDD: Cymorth Technegol/Gweinyddwr Systemau (Caerdydd)

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel post Cofnodion wedi'u tagio

Y Llyfrgell Brydeinig a Google

Mae’r Llyfrgell ‘Brydeinig’ (enw od yn Gymraeg) wedi cyhoeddi partneriaeth gyda Google i sganio 250,000 o lyfrau o gasgliad y Llyfrgell. Mi fydd y dogfennau yn cael eu dewis o’r cyfnod rhwng  1700 a 1870. Newyddion da yn sicr  a dwi wedi gofyn o’r blaen pam nad yw Llyfrgell Cenedlaethol Cymru yn mynd i bartneriaeth… Parhau i ddarllen Y Llyfrgell Brydeinig a Google

API cyfieithu Google

Mae Google wedi penderfynu cau eu API ar gyfer Google Translate erbyn Rhagfyr 1 , 2011. Mae nhw’n dweud mai’r rheswm am hyn yw ‘camddefnydd helaeth’. Dyw hyn ddim yn effeithio y gwasanaeth cyfieithu ar lein nac y teclyn sy’n gallu cael ei osod ar wefannau. Mi roedd yr API yn galluogi gwefannau a blogiau… Parhau i ddarllen API cyfieithu Google

Isdeitlau Ymhobman

Dwi newydd weld gwefan prosiect newydd gan y bobl tu ôl i chwaraewr fideo Miro, sy’n ceisio creu system agored ar gyfer isdeitlau ar fideos. Mae blog y prosiect wedi ei greu yn WordPress ac yn defnyddio’r ategyn ar gyfer creu cyfieithiadau o’r cynnwys drwy Google Translate. Mae e hefyd yn defnyddio ategyn, sy’n newydd… Parhau i ddarllen Isdeitlau Ymhobman

Chwilio termau

Tra fod Tim Berners-Lee a’i gyfeillion yn arwain prosiect i agor fyny y gwybodaeth sy’n cael ei greu gan y llywodraeth mae Cymru yn dal i fod yn ofn ‘dod allan’. Mae’r Cynulliad wedi ariannu nifer o brosiectau technoleg iaith dros y blynyddoedd a allai fod yn werthfawr iawn i ddatblygwyr yn y byd ‘agored’… Parhau i ddarllen Chwilio termau

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Amrywiol

Testun-i-lais Cymraeg

Mae tipyn o waith wedi ei wneud dros y blynyddoedd ar greu beiriant testun-i-lais Cymraeg fel yr ymdrech yma gan brosiect WISPR, sydd a’r fantais o fod yn agored a rhydd i’w ddefnyddio. Mae cwmni CereProc o’r Alban yn gwneud gwaith diddorol yn y maes a mae nhw’n gallu creu llais drwy samplo lleisiau adnabyddus… Parhau i ddarllen Testun-i-lais Cymraeg

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Amrywiol Cofnodion wedi'u tagio ,