Testun-i-lais Cymraeg

Mae tipyn o waith wedi ei wneud dros y blynyddoedd ar greu beiriant testun-i-lais Cymraeg fel yr ymdrech yma gan brosiect WISPR, sydd a’r fantais o fod yn agored a rhydd i’w ddefnyddio.

Mae cwmni CereProc o’r Alban yn gwneud gwaith diddorol yn y maes a mae nhw’n gallu creu llais drwy samplo lleisiau adnabyddus fel Obama neu Arnie. Mae nhw wedi cydweithio i greu llais ar gyfer Catalaneg a fe fyddai’n dda gweld un Cymraeg. Pwy fyse’ch chi’n dewis fel llais safonol? Dewi Llwyd, Beti George neu efallai Jonsi?