Pwy fu farw ym 1941? Gwaith creadigol Cymraeg yn y parth cyhoeddus

Sgwennodd Carl gofnod llynedd oedd yn meddwl am ba waith Cymraeg oedd wedi dod i’r parth cyhoeddus. Yn y Saesneg eleni mae Virginia Woolf a James Joyce.

Yn ôl y Bywgraffiadur Ar-lein mae gwaith y personau Cymreig canlynol nawr yn rhydd o hawlfraint:

Mae Wicipedia hefyd yn cyfeirio at ambell un o’r rhain.
Dwi heb fod trwy’r bywgraffiadau eto i weld a oes unrhywbeth diddorol, ond dwi’n siwr bod ambell beth yno fyddai o werth ar gyfer ei ail-ddefnyddio / ail-gymysgu.
Sgwn i pa gynhyrchwyr ffilmiau fu farw ym 1941?