Hacio’r Iaith Bach Digymell yn CITY ARMS, Caerdydd. HENO 8PM.

Hacio’r Iaith Bach Digymell yn Y Fuwch Goch, CITY ARMS!, Caerdydd.

HENO 8PM.

Dere draw am beint a sgwrs gyda fi a @rhysw1

(mae’r Fuwch Goch ar gau bob nos Fercher – newydd dysgu)

DIWEDDARIAD:
Diolch i bawb am ddod. Tri ohonom ni yn y pen draw, felly o’n i’n hapus nes i bostio’r cofnod yma.

Neu bedwar os ti’n cyfrif y dyn yn y fideo digymell yma.

Sgwrs am: Y Rhestr, syniadau am erthyglau Wicipedia, Google Translate a’i peryglon, digido llyfrau, fideo, Ein Caerdydd, gemau ZX Spectrum, darlledu a siarad ar-lein ar Twitter. Tan tro nesaf!

1 sylw

  1. Bore da/P’nawn da. Pryd ydi’r dyddiad nesa i cwrdd? Dwi’n cynllunydd ar-lein i’r cyngor fel waith llawn-amser, ond a diddorbed mawr yn y Iaith ar we a wrthi’n trio recordio a lawnsio podlediad miwsig Cymraeg yn fy amser hamdden. Rili isio dod i’r cyfarfod nesa i gwrando a sgwrsio (a wyrach yfed hefyd!) hefo’r tim Hacio’r Iaith. Emma W

Mae'r sylwadau wedi cau.