Tagiwyd fel: Wicipedia Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhys Wynne 12:18 PM ar 16 December 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Wicipedia,   

  Cwrs Hyfforddi’r Hyfforddwyr, Caerdydd. 1-2/2/2014 

  Mae Wikimedia UK yn cynnig cwrs hyfforddiant deuddydd o’r enw Hyfforddi’r Hyfforddwyr yng Nghaerdydd ar benwythnos y 1af a’r 2il o Chwefror yng Nghaerdydd. Cwrs cyffredinol ar fod yn hyfforddwr ydyw, ac nid ar sut i olygu’r Wicipedia. Darperir yr hyfforddiant drwy gyfrwng y Saesneg, ond rhoddir blaenoriaeth i siaradwyr Cymraeg er mwyn gallu cynorthwyo gyda proseictau Wicipedia/Wikimedia yng Nghymru.

  Ni chodir tâl am y cwrs ac hefyd mae posib i Wikimedia UK gyfrannu tuag at gostau teithio/llety os oes angen. I geisio am le, ychwanegwch eich enw ar waelod tudalen Saesneg y digwyddiad ar wici Wikimedia UK a disgrifad byr o’ch profiad hyd yma ar Wicipedia/hyfforddi (ddim yn angenrheidiol o flaen llaw) a’r hyn yr ydych yn fwriadu ei wneud unwaith i chi dderbyn hyfforddiant.

   
 • Rhys Wynne 1:05 PM ar 24 October 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Wicipedia,   

  WiciGyfarfod, Caerdydd. Nos Wener 1/11/13 

  Gyda chynhadledd Edu Wiki 2103 yn cymryd lle yr un pryd dyma feddwl am drefnu WiciGyfarfod (tebyg i Hacio’r Iaith Bach) ar y nos Wener.

  Mae’n gyfle anffurfiol i sgwrsio gyda wicipedwyr hen a newydd o Gymru a thu hwnt. Y gobaith yw y bydd Alex Hinojo yno ar ran Wicipedia Catalonia hefyd. Mae Alex yn gwneud gwaith anhygoel yng Nghatalonia ar brosiectau GLAM-WIKI,  sef cydweithio gyda sefydliadau fel amgueddfeydd a llyfrgelloedd.

  Os nad ydych yn gyfarwydd â golygu erthyglau Wicipedia, bydd gliniadur neu ddau wrth law a gallwn ddangos pa mor hawdd yw gwneud.

  Y syniad yw cyfarfod yn Urban Tap House, Heol y Porth o 6:30 ymlaen.  Mae manylion pellach am y noson fan hyn,

   

   

   
 • Rhys Wynne 1:22 PM ar 4 October 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , Wicipedia, ,   

  Cynhadledd EduWiki 2013 (Wikipedia mewn Addysg): Caerdydd, 1 a 2 Tachwedd 

  Mae bellach modd cofrestru ar gyfer cynhadledd EduWiki 2013, sef ail gynhadledd Wikimedia UK i drafod prosiectau addysgol.

  Cynhelir y gynhadledd yng Nghaerdydd ar y 1 a 2 o Dachwedd a bydd yn trafod ystod eang o bynciau o Adnoddau Dysgu Agored, Rhaglen Addysgol Wikipedia, asesu ac achredu, tybiaeth feirniadol, llythrennedd digidol a llythrennedd Wikipedia.

  Mae tocynnau ar gyfer y gynhadledd gyfan yn costio £40 neu £20 am un diwrnod. Bydd rhai ysgoloriaethau ar gael.

  Mae’r amser (drafft) yn edrych fel hyn, ac fe allwch gyfrannu at drefnu’r digwyddiad yma.

  Byddai’n wych cael cynrychiolaeth Cymraeg yno, ac rwyf wedi ysgrifennu rhai myfyrdodau ar y posibiliadau o gydweithio rhwng sefydliadau addysg Gymraeg a’r Wicipedia Cymraeg er mwyn ehangu a gwella chynnwys Cymraeg ar-lein.

   
 • Rhys Wynne 10:28 PM ar 16 June 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , Wicipedia,   

  SWYDD: Rheolwr i Gymru (Prosiect Wicipedia) 

  Dyma hysbyseb swydd a ymddangosodd yn Golwg yr wythnos hon:

  Mae Wici Cymru a Wikimedia UK yn chwilio am Reolwr i Gymru i ddatblygu’r Wicipedia Cymraeg a Saesneg yng Nghymru drwy ysbrydoli a hyfforddi golygyddion newydd drwy gynllun y prosiect Llwybrau Byw!

  Dylai’r Rheolwr fod yn brofiadol mewn: golygu prosiectau Wicimedia (Cymraeg a Saesneg), cefnogi ein gwirfoddolwyr, rheoli personél, gweithio o fewn cyllideb a chyflawni targedau mewn pryd. Bydd y gwaith yn cynnwys penodi a chefnogi hyfforddwyr a threfnu a chynnal sesiynau hyfforddi ledled Cymru.

  Mae medru siarad Gymraeg a Saesneg yn rhugl yn hanfodol.

  Mae’r swydd am 12 mis a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei secondio i Wici Cymru a fydd yn goruchwylio’r gwaith (ar y cyd gyda WMUK, y cyflogwr) a Llywodraeth Cymru fel cyd-noddwr.

  Mae’r swydd hefyd yn amodol ar ganllawiau a chytundebau WMUK ac am 4.5 diwrnod yr wythnos. Ffurflen Gais a chwaneg o wybodaeth oddi wrth:

  Jon Davies: jon.daviesatwikimedia.org.uk
  ac ar wefan http://www.wikimedia.org.uk

  Cyflog: oddeutu £25,500 – £29,000 yn ddibynol ar brofiad.

  Dyddiad cau: 21ain o Fehefin, 2013 am 10 y bore. Cyfweliadau yn Wrecsam ar fore ddydd Mercher y 26ain o Orffennaf.

  Mae disgrifiad llawn o amcanion prosiect Llwybrau Byw! a dyletswyddau’r swydd iw cael ar wefan Wikimedia UK.

   
 • Carl Morris 1:42 PM ar 19 January 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: Wicipedia,   

  Sesiwn 2a: Wicipedia Cymraeg (dolenni) 

  Wicipedia Cymraeg
  http://cy.wikipedia.org

  Ystadegau am Wicipedia Cymraeg
  http://stats.wikimedia.org/EN/SummaryCY.htm

  Ieithoedd – mae Cymraeg yn lle 69!
  http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias
  Llywodraeth Gwlad y Basg yn buddsoddi yn prosiectau Wicipedia Basgeg ac maent wedi cyrraedd lle 33 gyda 10x mwy o erthyglau na Wicipedia Cymraeg.

   
 • Carl Morris 1:49 PM ar 8 August 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , Wicipedia   

  Cyfrannu at Wicipedia Cymraeg #steddfod2012 

  Ces i sgwrs gydag ymwelydd i’r babell Hacio’r Iaith / Gŵyl Dechnoleg Gymraeg prynhawn yma, Iolo Ceredig Jones. Tra roedden ni’n trafod Wicipedia siaradodd e am ei gyrfa fel chwaraewr gwyddbwyll rhyngwladol ar ran Cymru. Felly cawson ni’r cyfle i ddiweddaru’r dudalen amdano fe ar Wicipedia Cymraeg gyda llun o du allan i’r babell!

  Mae’r sesiwn Wicipedia Cymraeg yn dechrau prynhawn yma o 3YP ymlaen (yn y Cefnlen).

   
 • Carl Morris 3:32 PM ar 30 June 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , Wicipedia   

  Fideo: Wicipedia Cymraeg, y wefan mwyaf poblogaidd yn Gymraeg 

   
 • Rhys Wynne 9:06 AM ar 30 May 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , cywiki, Wicipedia   

  Golygathon y Wicipedia Cymraeg, Caerdydd 30.6.12 #cywiki 

  Cadwch y 30ain o Fehefin 2012 yn rhydd, gan y bydd golygathon y Wicipedia Cymraeg yn digwydd yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd.

  Beth yw Golygathon?

  Cyfle i bobl ddod at ei gilydd mewn un man i greu neu wella erthyglau ar y Wicipedia Cymraeg, sef gwyddoniadur arlein y gall unrhyw un ei olygu.  Mae’n gyfle i rannu syniadau a chydweithio ac hefyd i gwrdd a chyfranwyr eraill.  Mae croeso arbennig i bobl sydd erioed wedi golygu’r Wicipedia o’r blaen – byddwn yn falch iawn o roi cymorth i chi ar sut mae gwneud hyn.

  Pa fath o erthyglau?

  Ffocws y prif bwrpas y digwyddiad yw gwella’r erthyglau am Gaerdydd a’i phobl ar y Wicipedia Cymraeg. Gall hyn gynnwys ardaloedd o’r ddinas, hanes, adeiladau neu sefydliadau nodedig, enwogion o wahanol feysydd o’r gorffennol hyd at y presennol.

  Pam y Llyfrgell Ganolog?

  Mae’n leoliad cyfleus iawn, gydag ystafell TGCh wedi ei chadw ar ein cyfer ac mae Wifi am ddim drwy’r adeilad.  Byddwn hefyd yn gallu manteisio ar y casgliadau o lyfrau Cymraeg a’r Astudiaethau Lleol sydd i’w cael yno.

  Dw i eisiau bod yna!

  Er mwyn rhoi syniad i ni faint i’w ddisgwyl ar gyfer lle yn yr ystafell TGCh a faint o luniaeth i’w archebu, baswn i’n gwerthfawrogi petaech chi’n nodi eich enw ar y wici, a/neu’n nodi syniadau am erthyglau yma.  Os nad ydych yn hyderus ar olygu’r wici eto, croeso i chi adael sylw yn y blwch isod, neu fy ebostio i ar y cyfeiriad ebost yn y poster uchod.

   
  • Carl Morris 12:13 AM ar 31 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Yay!

  • Rhodri ap Dyfrig 12:13 PM ar 12 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Sa’n wych tase mwy o’r rhain yn cael eu cynnal dros Gymru. Ma wir angen i Wicipedia fynd allan at bobol os mae am gadw’n berthnasol a chynyddu erthyglau a defnyddwyr.

  • Rhys Wynne 12:35 PM ar 12 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Ni’n gobeithio mai hwn fydd y cyntaf o nifer o ddigwyddiadau tebyg. Mae un neu ddau cyfranwr cyson wrthi’n roi cryn dipyn o ymdrech tu cefn i ehangu proffil Wicipedia. Rydym wedi llunio Cynllun Datblygu uchelgeisiol ar gyfer 2012-13 sydd i’w weld yma (croesawn fewnbwn)

   Dechrau yng Nghaerdydd gan mai dyna ble ydw i a bod cnewyllyn o gyfranwyr yn byw yn lleol, a wedyn gweld sut eiff hi. Mae ambell gyfranwr yn Aberystwyth dw i’n credu. Er cymaint dw i’n edrych mlaen i digwyddiad y steddfod, mae cael diwrnod llawn penodol y fwy tebygol o esgor ar waith newydd. Ceisiais ‘pigibacio’ ar gefn digwyddiad Tafwyl, ond yn ofer, gan nad oedd y llyfrgell ar gael pryd hynny, ond roedd Llyfrgellydd Cymraeg y Llyfrgell Ganolog yn gefnogol tu hwnt.

   Cefais yr ysbyrdoliaeth o editathon i’r wiki Bagseg i gyd fynd a gwyl lyfrau mawr Durango y llynedd.

   Dwi wedi bod yn defnyddio rhywdweithiau cymdeithasol a personol i hyrwyddo’r digwyddiad, ac fe arianodd Wikimedia UK y gost o gynhyrchu a phostio llythyr ar pob papur bro (sy’n job drud o ystyrid pris stamp!) Tydy’r llythyr hyn ond wedi arwain at un ymateb drwy ebost i mi, ond beth oedd yn galonogol oedd bod y person hynny hefyd yn ymwneud a Chymdeithas Cymru-Ariannin, sy wedi rhoi syniad am brosiectau eraill ar y cyd (e.e. cydweithio gyda Cymdeithasau Cymru-Llydaw, Cymru-Ciwba, Cymru-Nicaragua ayyb)

   Os caf gyfle, ceisiaf gysylltu ag addoldai Cymraeg y ddinas er mwyn denu cyfrannwyr cyffredinol ac efallai i son am hanes eu capeli/eglwysi – sgin pob un ddim cyfeiriad e-bost, felly os oes rhywun yn aelodau, allwch chi gysylltu a mi neu fy helpu i hyrwyddo?

  • blogdroed 12:48 PM ar 12 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Fel rhywun sydd â chyfrif ond erioed wedi creu/golygu tudalen Wicipedia, oes na restr o dudalenau/pynciau penodol fyddwch yn hoffi gyflawni/gyflenwi?

  • Rhys Wynne 3:15 PM ar 12 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Wel, mae rhestrau Erthgylau sydd eu hangen a Rhestr erthyglau sy’n angenrheidiol ym mhob iaith yn bodoli (y rhai coch sy’n dal ar goll), ond i ddweud y gwir, dwi ddim yn siwr pwy luniodd y rhestrau – mae’r ail un wedi ei gopio o ieithoedd eraill a pwy sydd i ddweud eu bod yn flaenoriaeth i ti/fi/ni?

   Fy nghyngor i fyddai dechrau wrth dy draed e.e. ehangu ar neu llenwi bylchau am Gymunedau Môn (neu daearyddiaeth neu bobl yr ynys), neu beth sy ar goll am Gaergybi (adeiladau arbennig – hen dafarn hanesyddol, maes pel-droed, )

   Ffordd hawdd o greu erthygl yw copio a chyfieithu cynnwys o un Saesneg, ond weithiau mae’n neis creu rhywbeth unigryw yn Gymraeg.

   Os ti’n dynnwr lluniau, beth am rannu dy luniau yn y Comin, neu o leiaf eu huwchlwytho ar Geograph neu at Flickr gyda trwydded sy’n caniatau i eraill eu haildefnuddio?

   Gol.
   Hefyd, mae erthyglau am bel-droed angen lot o sylw, e.e. Cymdeithas Pel-droed Cymru, Y Tim Cenedlaethol, cystadlaethau (megis Euro 2012 a Chwpannau’r Byd.). Gyda’r rhain, mater o ehangu, unai drwy ymchwil dy hun neu drosi o’r Saesneg. Fel dw i wedi nodi, sdim rhaid i’r cynnwys fod yn run fath o’r wici Saesneg, ac un peth sy ar goll yno, ac yma hefyd, ydy erthyglau unigol am feysydd pel-droed Uwchgynhrair Cymru – basia’n neis i ni arwain y ffordd gyda phethau felly?

  • Rhys Wynne 12:19 PM ar 13 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Dwi hefyd wedi ildio i’r ochr dywyll a chreu Digwyddiad Facebook ar gyfer y diwrnod. Nododd rhywun na allith weld botwn ‘hoffi’ yna a sgynna i ddim syniad sut mae gwneud hwn.

   Os dach chi’n ddefnyddiwr Facbook ac eisiau helpu hyrwyddo’r diwrnod, mae botwm ‘Rhannu ar Facebook’ i’w wasgu ar waelod y dudalen yma.

  • blogdroed 1:20 PM ar 13 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Gwych – mi na’i fwrw ati!

  • blogdroed 12:24 PM ar 15 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Beth ydi’r drefn gyda treiglo wrth olygu Wicipedia?
   e.e. wrth sôn am Gymdeithas Bêl-droed Cymru mae’n amhosib i mi roi [[Gymdeithas Pêl-droed Cymru]] yn hytrach na [[Cymdeithas Pêl-droed Cymru]] …

  • Rhys Wynne 1:43 PM ar 15 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Mae’r wiki fel taisai o wedi ei ddylunio yn arbennig ar gyferi treiglo!
   Mae’r cod yn gweithio fel hyn: [[Enw’r erthygl|Be ti’n weld]], felly yn yr enghriafft yma, rho [[Cymdeithas Pêl-droed Cymru|Gymdeithas Pêl-droed Cymru]].

   (gweld bod ti di sorio hyn yn barod rwan!)

   Gyda rhai enwau lleoedd, dan ni wedi creu re-directs, e.e. ar gyfer [[Nghaerdydd]] (gweler)

  • Rhodri ap Dyfrig 3:00 PM ar 15 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Wedi rhoi hysbys i hwn neithiwr ar y radio ac wedi darllen y Cynllun Datblygu Wicipedia – ma’n blincin gwych! Dwi’n cymryd fy ngeiriau uchod nol. Do’n i jest ddim yn ymwybodol bod hyn yn digwydd.

   Ella’n syniad cael cyfrig Twitter Wicipedia sydd jest yn trafod datblygiad Wicipedia yn hytrach na phostio dolenni i gynnwys? Haws i gadw i fynd na blog am ddatblygiadau debyg.

  • blogdroed 3:34 PM ar 15 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Syniad gwych!
   Dwi’n trio cael fy mhen rownd infoboxes ar y funud – ddim cweit wedi ei ddeall eto, ond dim ond rwdlan yn fy awr ginio oeddwn i gyna!!

  • Rhys Wynne 3:42 PM ar 15 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   @Rhodri

   Os ti am adael sylw ar y Cynllun, gwna ASAP, achosmae ar fin cael ei gyflwyno i WikiMediaUK. Sdim dyddiad cau amlwg arno, ond cyhoeddodd Llywelyn2000 bod ar fin ro’i adroddiad trefynl at ei gilydd yn y dydd neu ddau nesaf.

   “Ella’n syniad cael cyfrig Twitter Wicipedia sydd jest yn trafod datblygiad Wicipedia yn hytrach na phostio dolenni i gynnwys? Haws i gadw i fynd na blog am ddatblygiadau debyg.”

   Syniad da.

   @blogdroed
   Mae gwybodlenni yn gallu cymryd crym amser i ddo i’w dallt (dw i dal ddim 100%).Peth gorau ydy trio copio nhw o erthygl cyffelyb am yr un pwnc, a newid manylion – ond mae yna lot o hyd a llderith.

  • blogdroed 6:56 PM ar 15 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Ti’n iwn – methu dygymod â nhw o gwbwl!

  • Rhys 8:49 PM ar 15 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   @blogdroed

   Dwed beth ti’n droi’i wneud., unai yma, ar fy nhudalen sgwrs, neu gorau oll yn Y Caffi (yno mae’r golygwyr profiadol yn cadw llygad allan am gwestiynnau tebyg ac yn fwy na pharod i helpu)

  • Carl Morris 7:26 PM ar 29 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Gyda llaw

   #cywiki yw’r tag ar Twitter
   cywiki yw’r tag ar YouTube, blogiau, Flickr ayyb

 • Rhys Wynne 9:17 AM ar 5 April 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: monmouthpedia, trefynwy, Wicipedia, ,   

  Wikimeet Wikimedia UK yn Nhrefynwy 21.4.12 

  Disgfrifiad o beth yw wikimeet:

  Wikimeets are mainly casual social events. You can expect to meet some very keen Wikipedians, however this is also an open invite for anyone interested in finding out more about Wikipedia, other Wikimedia projects, projects re-using Wikipedia, and other collaborative wiki projects.

  Yn sgil llwyddiant prosiect Monmouthpedia, mae’r elusen Wikimedia UK am gynnal eu cyfarfod cyntaf yng Nhymru ar ddydd Sadwrn y 21ain o Ebrill yn Neuadd y Sir, Trefynwy. O beth dw i’n ddeall, mae’r wikimeet yn cymryd lle yn yr hwyr, i gyd fynd a chyfarfod bwrdd Wikimedia UK, sy’n cymryd lle yn Nhrefynwy dros y Sadwrn a’r Sul.

  Baswn i’n licio mynd i hwn er mwyn trafod pa fath o gymorth ymarferol all Wikimedia UK gynnig i’r proseictau Cymraeg (mae nhw wedi dangos parodrwydd i helpu yny gorffenol er tegwch), ond dw i i ffwrdd y penwythnos hynny yn anffodus.

   

   
  • Marc Webber 4:51 PM ar 18 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Helo bobl,
   Wi’n adnabod ferch sy’n trefnu sesiwn yn Trefynwy. Felly, os cwestyniau gennech, anfonwch ebost I fi marcwebber at btinternet dot com

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel