Tagiwyd fel: Wicipedia Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhys Wynne 1:05 PM ar 24 October 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Wicipedia,   

  WiciGyfarfod, Caerdydd. Nos Wener 1/11/13 

  Gyda chynhadledd Edu Wiki 2103 yn cymryd lle yr un pryd dyma feddwl am drefnu WiciGyfarfod (tebyg i Hacio’r Iaith Bach) ar y nos Wener.

  Mae’n gyfle anffurfiol i sgwrsio gyda wicipedwyr hen a newydd o Gymru a thu hwnt. Y gobaith yw y bydd Alex Hinojo yno ar ran Wicipedia Catalonia hefyd. Mae Alex yn gwneud gwaith anhygoel yng Nghatalonia ar brosiectau GLAM-WIKI,  sef cydweithio gyda sefydliadau fel amgueddfeydd a llyfrgelloedd.

  Os nad ydych yn gyfarwydd â golygu erthyglau Wicipedia, bydd gliniadur neu ddau wrth law a gallwn ddangos pa mor hawdd yw gwneud.

  Y syniad yw cyfarfod yn Urban Tap House, Heol y Porth o 6:30 ymlaen.  Mae manylion pellach am y noson fan hyn,

   

   

   
 • Rhys Wynne 1:22 PM ar 4 October 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , Wicipedia, ,   

  Cynhadledd EduWiki 2013 (Wikipedia mewn Addysg): Caerdydd, 1 a 2 Tachwedd 

  Mae bellach modd cofrestru ar gyfer cynhadledd EduWiki 2013, sef ail gynhadledd Wikimedia UK i drafod prosiectau addysgol.

  Cynhelir y gynhadledd yng Nghaerdydd ar y 1 a 2 o Dachwedd a bydd yn trafod ystod eang o bynciau o Adnoddau Dysgu Agored, Rhaglen Addysgol Wikipedia, asesu ac achredu, tybiaeth feirniadol, llythrennedd digidol a llythrennedd Wikipedia.

  Mae tocynnau ar gyfer y gynhadledd gyfan yn costio £40 neu £20 am un diwrnod. Bydd rhai ysgoloriaethau ar gael.

  Mae’r amser (drafft) yn edrych fel hyn, ac fe allwch gyfrannu at drefnu’r digwyddiad yma.

  Byddai’n wych cael cynrychiolaeth Cymraeg yno, ac rwyf wedi ysgrifennu rhai myfyrdodau ar y posibiliadau o gydweithio rhwng sefydliadau addysg Gymraeg a’r Wicipedia Cymraeg er mwyn ehangu a gwella chynnwys Cymraeg ar-lein.

   
 • Rhys Wynne 10:28 PM ar 16 June 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , Wicipedia,   

  SWYDD: Rheolwr i Gymru (Prosiect Wicipedia) 

  Dyma hysbyseb swydd a ymddangosodd yn Golwg yr wythnos hon:

  Mae Wici Cymru a Wikimedia UK yn chwilio am Reolwr i Gymru i ddatblygu’r Wicipedia Cymraeg a Saesneg yng Nghymru drwy ysbrydoli a hyfforddi golygyddion newydd drwy gynllun y prosiect Llwybrau Byw!

  Dylai’r Rheolwr fod yn brofiadol mewn: golygu prosiectau Wicimedia (Cymraeg a Saesneg), cefnogi ein gwirfoddolwyr, rheoli personél, gweithio o fewn cyllideb a chyflawni targedau mewn pryd. Bydd y gwaith yn cynnwys penodi a chefnogi hyfforddwyr a threfnu a chynnal sesiynau hyfforddi ledled Cymru.

  Mae medru siarad Gymraeg a Saesneg yn rhugl yn hanfodol.

  Mae’r swydd am 12 mis a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei secondio i Wici Cymru a fydd yn goruchwylio’r gwaith (ar y cyd gyda WMUK, y cyflogwr) a Llywodraeth Cymru fel cyd-noddwr.

  Mae’r swydd hefyd yn amodol ar ganllawiau a chytundebau WMUK ac am 4.5 diwrnod yr wythnos. Ffurflen Gais a chwaneg o wybodaeth oddi wrth:

  Jon Davies: jon.daviesatwikimedia.org.uk
  ac ar wefan http://www.wikimedia.org.uk

  Cyflog: oddeutu £25,500 – £29,000 yn ddibynol ar brofiad.

  Dyddiad cau: 21ain o Fehefin, 2013 am 10 y bore. Cyfweliadau yn Wrecsam ar fore ddydd Mercher y 26ain o Orffennaf.

  Mae disgrifiad llawn o amcanion prosiect Llwybrau Byw! a dyletswyddau’r swydd iw cael ar wefan Wikimedia UK.

   
 • Carl Morris 1:42 PM ar 19 January 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: Wicipedia,   

  Sesiwn 2a: Wicipedia Cymraeg (dolenni) 

  Wicipedia Cymraeg
  http://cy.wikipedia.org

  Ystadegau am Wicipedia Cymraeg
  http://stats.wikimedia.org/EN/SummaryCY.htm

  Ieithoedd – mae Cymraeg yn lle 69!
  http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias
  Llywodraeth Gwlad y Basg yn buddsoddi yn prosiectau Wicipedia Basgeg ac maent wedi cyrraedd lle 33 gyda 10x mwy o erthyglau na Wicipedia Cymraeg.

   
 • Carl Morris 1:49 PM ar 8 August 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , Wicipedia   

  Cyfrannu at Wicipedia Cymraeg #steddfod2012 

  Ces i sgwrs gydag ymwelydd i’r babell Hacio’r Iaith / Gŵyl Dechnoleg Gymraeg prynhawn yma, Iolo Ceredig Jones. Tra roedden ni’n trafod Wicipedia siaradodd e am ei gyrfa fel chwaraewr gwyddbwyll rhyngwladol ar ran Cymru. Felly cawson ni’r cyfle i ddiweddaru’r dudalen amdano fe ar Wicipedia Cymraeg gyda llun o du allan i’r babell!

  Mae’r sesiwn Wicipedia Cymraeg yn dechrau prynhawn yma o 3YP ymlaen (yn y Cefnlen).

   
 • Carl Morris 3:32 PM ar 30 June 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , Wicipedia   

  Fideo: Wicipedia Cymraeg, y wefan mwyaf poblogaidd yn Gymraeg 

   
 • Rhys Wynne 9:06 AM ar 30 May 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , cywiki, Wicipedia   

  Golygathon y Wicipedia Cymraeg, Caerdydd 30.6.12 #cywiki 

  Cadwch y 30ain o Fehefin 2012 yn rhydd, gan y bydd golygathon y Wicipedia Cymraeg yn digwydd yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd.

  Beth yw Golygathon?

  Cyfle i bobl ddod at ei gilydd mewn un man i greu neu wella erthyglau ar y Wicipedia Cymraeg, sef gwyddoniadur arlein y gall unrhyw un ei olygu.  Mae’n gyfle i rannu syniadau a chydweithio ac hefyd i gwrdd a chyfranwyr eraill.  Mae croeso arbennig i bobl sydd erioed wedi golygu’r Wicipedia o’r blaen – byddwn yn falch iawn o roi cymorth i chi ar sut mae gwneud hyn.

  Pa fath o erthyglau?

  Ffocws y prif bwrpas y digwyddiad yw gwella’r erthyglau am Gaerdydd a’i phobl ar y Wicipedia Cymraeg. Gall hyn gynnwys ardaloedd o’r ddinas, hanes, adeiladau neu sefydliadau nodedig, enwogion o wahanol feysydd o’r gorffennol hyd at y presennol.

  Pam y Llyfrgell Ganolog?

  Mae’n leoliad cyfleus iawn, gydag ystafell TGCh wedi ei chadw ar ein cyfer ac mae Wifi am ddim drwy’r adeilad.  Byddwn hefyd yn gallu manteisio ar y casgliadau o lyfrau Cymraeg a’r Astudiaethau Lleol sydd i’w cael yno.

  Dw i eisiau bod yna!

  Er mwyn rhoi syniad i ni faint i’w ddisgwyl ar gyfer lle yn yr ystafell TGCh a faint o luniaeth i’w archebu, baswn i’n gwerthfawrogi petaech chi’n nodi eich enw ar y wici, a/neu’n nodi syniadau am erthyglau yma.  Os nad ydych yn hyderus ar olygu’r wici eto, croeso i chi adael sylw yn y blwch isod, neu fy ebostio i ar y cyfeiriad ebost yn y poster uchod.

   
  • Carl Morris 12:13 AM ar 31 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Yay!

  • Rhodri ap Dyfrig 12:13 PM ar 12 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Sa’n wych tase mwy o’r rhain yn cael eu cynnal dros Gymru. Ma wir angen i Wicipedia fynd allan at bobol os mae am gadw’n berthnasol a chynyddu erthyglau a defnyddwyr.

  • Rhys Wynne 12:35 PM ar 12 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Ni’n gobeithio mai hwn fydd y cyntaf o nifer o ddigwyddiadau tebyg. Mae un neu ddau cyfranwr cyson wrthi’n roi cryn dipyn o ymdrech tu cefn i ehangu proffil Wicipedia. Rydym wedi llunio Cynllun Datblygu uchelgeisiol ar gyfer 2012-13 sydd i’w weld yma (croesawn fewnbwn)

   Dechrau yng Nghaerdydd gan mai dyna ble ydw i a bod cnewyllyn o gyfranwyr yn byw yn lleol, a wedyn gweld sut eiff hi. Mae ambell gyfranwr yn Aberystwyth dw i’n credu. Er cymaint dw i’n edrych mlaen i digwyddiad y steddfod, mae cael diwrnod llawn penodol y fwy tebygol o esgor ar waith newydd. Ceisiais ‘pigibacio’ ar gefn digwyddiad Tafwyl, ond yn ofer, gan nad oedd y llyfrgell ar gael pryd hynny, ond roedd Llyfrgellydd Cymraeg y Llyfrgell Ganolog yn gefnogol tu hwnt.

   Cefais yr ysbyrdoliaeth o editathon i’r wiki Bagseg i gyd fynd a gwyl lyfrau mawr Durango y llynedd.

   Dwi wedi bod yn defnyddio rhywdweithiau cymdeithasol a personol i hyrwyddo’r digwyddiad, ac fe arianodd Wikimedia UK y gost o gynhyrchu a phostio llythyr ar pob papur bro (sy’n job drud o ystyrid pris stamp!) Tydy’r llythyr hyn ond wedi arwain at un ymateb drwy ebost i mi, ond beth oedd yn galonogol oedd bod y person hynny hefyd yn ymwneud a Chymdeithas Cymru-Ariannin, sy wedi rhoi syniad am brosiectau eraill ar y cyd (e.e. cydweithio gyda Cymdeithasau Cymru-Llydaw, Cymru-Ciwba, Cymru-Nicaragua ayyb)

   Os caf gyfle, ceisiaf gysylltu ag addoldai Cymraeg y ddinas er mwyn denu cyfrannwyr cyffredinol ac efallai i son am hanes eu capeli/eglwysi – sgin pob un ddim cyfeiriad e-bost, felly os oes rhywun yn aelodau, allwch chi gysylltu a mi neu fy helpu i hyrwyddo?

  • blogdroed 12:48 PM ar 12 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Fel rhywun sydd â chyfrif ond erioed wedi creu/golygu tudalen Wicipedia, oes na restr o dudalenau/pynciau penodol fyddwch yn hoffi gyflawni/gyflenwi?

  • Rhys Wynne 3:15 PM ar 12 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Wel, mae rhestrau Erthgylau sydd eu hangen a Rhestr erthyglau sy’n angenrheidiol ym mhob iaith yn bodoli (y rhai coch sy’n dal ar goll), ond i ddweud y gwir, dwi ddim yn siwr pwy luniodd y rhestrau – mae’r ail un wedi ei gopio o ieithoedd eraill a pwy sydd i ddweud eu bod yn flaenoriaeth i ti/fi/ni?

   Fy nghyngor i fyddai dechrau wrth dy draed e.e. ehangu ar neu llenwi bylchau am Gymunedau Môn (neu daearyddiaeth neu bobl yr ynys), neu beth sy ar goll am Gaergybi (adeiladau arbennig – hen dafarn hanesyddol, maes pel-droed, )

   Ffordd hawdd o greu erthygl yw copio a chyfieithu cynnwys o un Saesneg, ond weithiau mae’n neis creu rhywbeth unigryw yn Gymraeg.

   Os ti’n dynnwr lluniau, beth am rannu dy luniau yn y Comin, neu o leiaf eu huwchlwytho ar Geograph neu at Flickr gyda trwydded sy’n caniatau i eraill eu haildefnuddio?

   Gol.
   Hefyd, mae erthyglau am bel-droed angen lot o sylw, e.e. Cymdeithas Pel-droed Cymru, Y Tim Cenedlaethol, cystadlaethau (megis Euro 2012 a Chwpannau’r Byd.). Gyda’r rhain, mater o ehangu, unai drwy ymchwil dy hun neu drosi o’r Saesneg. Fel dw i wedi nodi, sdim rhaid i’r cynnwys fod yn run fath o’r wici Saesneg, ac un peth sy ar goll yno, ac yma hefyd, ydy erthyglau unigol am feysydd pel-droed Uwchgynhrair Cymru – basia’n neis i ni arwain y ffordd gyda phethau felly?

  • Rhys Wynne 12:19 PM ar 13 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Dwi hefyd wedi ildio i’r ochr dywyll a chreu Digwyddiad Facebook ar gyfer y diwrnod. Nododd rhywun na allith weld botwn ‘hoffi’ yna a sgynna i ddim syniad sut mae gwneud hwn.

   Os dach chi’n ddefnyddiwr Facbook ac eisiau helpu hyrwyddo’r diwrnod, mae botwm ‘Rhannu ar Facebook’ i’w wasgu ar waelod y dudalen yma.

  • blogdroed 1:20 PM ar 13 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Gwych – mi na’i fwrw ati!

  • blogdroed 12:24 PM ar 15 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Beth ydi’r drefn gyda treiglo wrth olygu Wicipedia?
   e.e. wrth sôn am Gymdeithas Bêl-droed Cymru mae’n amhosib i mi roi [[Gymdeithas Pêl-droed Cymru]] yn hytrach na [[Cymdeithas Pêl-droed Cymru]] …

  • Rhys Wynne 1:43 PM ar 15 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Mae’r wiki fel taisai o wedi ei ddylunio yn arbennig ar gyferi treiglo!
   Mae’r cod yn gweithio fel hyn: [[Enw’r erthygl|Be ti’n weld]], felly yn yr enghriafft yma, rho [[Cymdeithas Pêl-droed Cymru|Gymdeithas Pêl-droed Cymru]].

   (gweld bod ti di sorio hyn yn barod rwan!)

   Gyda rhai enwau lleoedd, dan ni wedi creu re-directs, e.e. ar gyfer [[Nghaerdydd]] (gweler)

  • Rhodri ap Dyfrig 3:00 PM ar 15 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Wedi rhoi hysbys i hwn neithiwr ar y radio ac wedi darllen y Cynllun Datblygu Wicipedia – ma’n blincin gwych! Dwi’n cymryd fy ngeiriau uchod nol. Do’n i jest ddim yn ymwybodol bod hyn yn digwydd.

   Ella’n syniad cael cyfrig Twitter Wicipedia sydd jest yn trafod datblygiad Wicipedia yn hytrach na phostio dolenni i gynnwys? Haws i gadw i fynd na blog am ddatblygiadau debyg.

  • blogdroed 3:34 PM ar 15 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Syniad gwych!
   Dwi’n trio cael fy mhen rownd infoboxes ar y funud – ddim cweit wedi ei ddeall eto, ond dim ond rwdlan yn fy awr ginio oeddwn i gyna!!

  • Rhys Wynne 3:42 PM ar 15 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   @Rhodri

   Os ti am adael sylw ar y Cynllun, gwna ASAP, achosmae ar fin cael ei gyflwyno i WikiMediaUK. Sdim dyddiad cau amlwg arno, ond cyhoeddodd Llywelyn2000 bod ar fin ro’i adroddiad trefynl at ei gilydd yn y dydd neu ddau nesaf.

   “Ella’n syniad cael cyfrig Twitter Wicipedia sydd jest yn trafod datblygiad Wicipedia yn hytrach na phostio dolenni i gynnwys? Haws i gadw i fynd na blog am ddatblygiadau debyg.”

   Syniad da.

   @blogdroed
   Mae gwybodlenni yn gallu cymryd crym amser i ddo i’w dallt (dw i dal ddim 100%).Peth gorau ydy trio copio nhw o erthygl cyffelyb am yr un pwnc, a newid manylion – ond mae yna lot o hyd a llderith.

  • blogdroed 6:56 PM ar 15 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Ti’n iwn – methu dygymod â nhw o gwbwl!

  • Rhys 8:49 PM ar 15 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   @blogdroed

   Dwed beth ti’n droi’i wneud., unai yma, ar fy nhudalen sgwrs, neu gorau oll yn Y Caffi (yno mae’r golygwyr profiadol yn cadw llygad allan am gwestiynnau tebyg ac yn fwy na pharod i helpu)

  • Carl Morris 7:26 PM ar 29 Mehefin 2012 Dolen Barhaol

   Gyda llaw

   #cywiki yw’r tag ar Twitter
   cywiki yw’r tag ar YouTube, blogiau, Flickr ayyb

 • Rhys Wynne 9:17 AM ar 5 April 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: monmouthpedia, trefynwy, Wicipedia, ,   

  Wikimeet Wikimedia UK yn Nhrefynwy 21.4.12 

  Disgfrifiad o beth yw wikimeet:

  Wikimeets are mainly casual social events. You can expect to meet some very keen Wikipedians, however this is also an open invite for anyone interested in finding out more about Wikipedia, other Wikimedia projects, projects re-using Wikipedia, and other collaborative wiki projects.

  Yn sgil llwyddiant prosiect Monmouthpedia, mae’r elusen Wikimedia UK am gynnal eu cyfarfod cyntaf yng Nhymru ar ddydd Sadwrn y 21ain o Ebrill yn Neuadd y Sir, Trefynwy. O beth dw i’n ddeall, mae’r wikimeet yn cymryd lle yn yr hwyr, i gyd fynd a chyfarfod bwrdd Wikimedia UK, sy’n cymryd lle yn Nhrefynwy dros y Sadwrn a’r Sul.

  Baswn i’n licio mynd i hwn er mwyn trafod pa fath o gymorth ymarferol all Wikimedia UK gynnig i’r proseictau Cymraeg (mae nhw wedi dangos parodrwydd i helpu yny gorffenol er tegwch), ond dw i i ffwrdd y penwythnos hynny yn anffodus.

   

   
  • Marc Webber 4:51 PM ar 18 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Helo bobl,
   Wi’n adnabod ferch sy’n trefnu sesiwn yn Trefynwy. Felly, os cwestyniau gennech, anfonwch ebost I fi marcwebber at btinternet dot com

 • Rhys Wynne 9:25 PM ar 17 October 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: codau QR, Wicipedia,   

  QRpedia (Codau QR + Wicipedia) 

  Danfonwyd ebost ymlaen ataf yn ddiweddar gan ŵr o’r enw John Cummings. Roedd yn ceisio cysylltu ag unigolion a sefydliadau (gan gynnwys rhai Cymraeg eu hiaith) a fyddai’n gallu ei helpu gyda phrosiect hoffai ei dechrau yn ymwenud a QRpedia sef cyfuniad o godau QR ac erthyglau Wicipedia.

  I’ve set up a project to use QRpedia codes in the town of Monmouth,c rowd sourcing the information by creating Wikipedia articles for each building, monument, event, etc. The QRpedia codes also detect the language of your smart phone to direct you to your preferred language, including Welsh.

  Hoffai i’r prosiect weithio yn yr un modd a chynllun diweddar yn Amgueddfa Derby, sef The Derby Multilingual Challenge (ond mae hynna’n haeddu cofnod blog arall yn y dyfodol gobethio!). Ond mae’r fideo isod yn esbonio’r egwyddor, ac yn egluro ychydig am QRpedia:

  Derby Museum using multilingual QR codes from Andrew James Sykes on Vimeo.

  Fel y gwyddom, nid yw ffonau ‘clyfar’ (ha!) yn medru adnabod os mai Cymraeg yw dewis iaith ei berchenog. Eglura John;

  I’m working with Roger Bamkin, a trustee of Wikipedia UK who has been very helpful and offered technical support, contacts, setting up a wikipedia editing tutorial day etc. He’s especially interested in it being in Welsh to work as a model for other projects with  multiple language communities and the fact that Welsh not a language currently supported by smartphone operating systems.

  Credaf mae datrysiad tymor byr QRpedia yw rhoi’r dewis i chi o’r holl ieithoedd mae’r erthygl penodol yma ar gael ynddi.

  Ta waeth am hyn, tra dan ni’n aros am ddatrysiad, falle hoffai rhywun wybod mwy am brosiect John Cummings, un mae wedi alw yn…..Monmouthpedia.  Mae’n amlwg yn ddyddiau cynnar ar hyn o bryd, ond dyma sydd ganddo mewn golwg:

  • Finding contributors
  • Decide on what the contributors would like to write articles about
  • Create Wikipedia article stubs
  • Creating a pool of references to use for referencing artciles
  • Take photos or find creative commons or license free photos
  • Find historical images to use
  • Learn how to edit Wikipedia
  • Work with the various bodies about having the qr codes placed around town
  • Advertising and promotion to get more people involved and bring more attention to it
  • Decide on who will be responsible for the signs and who will pay for and maintain them
  • Find people to translate the articles into Welsh and other languages

  Os gallwch ei helpu, ewch amdani. Gallwch gysylltu a John, drwy ei dudalen sgwrs ar Wikipedia, neu mae gyda fi ei gyfeiriad ebost os oes rhywun eisiau cysylltu a fo’n uniongyrchol.

   
  • Gareth Jones 10:06 PM ar 17 Hydref 2011 Dolen Barhaol

   Mae Stwnsh.com yn defnyddio codau QR ar eu holl lincs, just ychwannegu .qr i ddiwedd y linc. Er engraifft, yr URL byr ar gyfer addewid <Pethau Bychain yw http://stwnsh.com/66x – os da chi’n ychwannegu .qr at y diwedd, fe gewch y linc ar ffurf Côd QR: Addewid Pethau Bychain – Côd QR.

  • Rhys Wynne 9:07 AM ar 26 Hydref 2011 Dolen Barhaol

   @Gareth. Diddorol, ond welai i ddim mantais amlwg i hynny, gan bod rhywun ar lein yn barod ac uyn gallu clicio ar ddolen, neu mond arbrofi gyda’r dechnoleg wyt ti, fel bod modd trosglwyddo’r cod QG off-line (mewn pa bynnag fodd) er mwyn hyrwyddo unrhyw URL penodol?

   Eto ychydig dros fy mhen i, ond mae’r syniad yma o allu trydar yn syth o god QR yn edrych fel rhywbeth all ddod yn gyffredin.

   Jyst tu allan i’r swyddfa rwan, dw i wedi gweld fan cwmni trydanol gyda cod QR mawr ar ei chefn. Y cerbyd cyntaf i mi weld gyda un arno.

   O ran y Monmouthpedia, mae nhw wedi dod a geiriad mwy eglur i’r brosiect:

   MonmouthpediA is a project to create Wikipedia articles on interesting and notable places, people, artefacts, a flora and fauna guide etc in Monmouth and to display QR code using QRpedia where appropriate to deliver the articles to users, in their preferred language including Welsh. Articles will have geotagging to allow a virtual tour of the town using the Wikipedia layer on Google Streetview, Google Maps and will be available in augmented reality software including Layar. MonmouthpediA may not use standard black and white QR codes to differentiate between MonmouthpediA codes and other schemes and individual’s codes. MonmouthpediA will be the first project of it’s kind, using QRpedia codes outside across a whole town including museums.

   Mae cyfarfod cychwynol wedi ei drefnu ar gyfer nos Wener y 28ain yn Neuad y Sir, Trefynwy am 7:30.

  • Roger Bamkin 12:23 PM ar 30 Hydref 2011 Dolen Barhaol

   Wikipedia and QRpedia have been working with speakers of Catalan who want to protect and enthuse about their culture. It seems odd to me that the Welsh government require TV and signposts in Welsh but allow the phones to not allow their owners to use them in Welsh. “Wikimedia UK” would like to work with enthusiasts and supporters of the Welsh language. Monmouthpedia is one way that we can do this on line.

  • Rhys 10:56 AM ar 1 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   It seems odd to me that the Welsh government require TV and signposts in Welsh but allow the phones to not allow their owners to use them in Welsh.

   Sadly, the Welsh Government doesn’t have the power (and some might say the will) that the Catalan government possesess…

  • Gareth Jones 3:37 PM ar 2 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   @Rhys Arbrofi gyda’r meddalwedd oeddwn i a dweud y gwir. Y gobaith gyda Stwnsh yw agor y system i alluogi bobl i weld ystadegau yn y dyfodol, felly mae’r gallu i greu QR codes er mwyn eu defnyddio ar gyfer eu prosiectau yn rhan o hyna.

   Mae QR codes ym mhobman yma yng Nghanada (neu fi sy’n sylwi arnhyn nhw yn fwy) ac yn cael eu galw yn MobiCodes (neu rhywbeth tebyg) ar rai rhagleni teledu. Tydi nhw ddim ar y sgrin yn ddigon hir i mi allu cael y ffôn i’w decodio nhw chwaith.

   Ffad yw o mwy na thebyg tan y doith y peth nesaf ymlaen.

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel