Cynhadledd Cwlwm Celtaidd 2018, Aberystwyth

Dyma wybodaeth wrth Jason Evans: Ar y 5ed a 6ed o Orffennaf bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnal cynhadledd Cwlwm Celtaidd. Cynhadledd Cwlwm Celtaidd 2018 fydd yr ail gynhadledd iaith Wicipedia i’w chynnal ac mi fydd yn canolbwyntio ar gefnogi ieithoedd Celtaidd a brodorol. Eleni, trefnir y digwyddiad ar y cyd gan Llyfrgell Genedlaethol Cymru… Parhau i ddarllen Cynhadledd Cwlwm Celtaidd 2018, Aberystwyth

Sesiwn agored arloesedd Ofcom, Caerdydd, 13 Chwefror 2018

Dyma fanylion am ddigwyddiad Ofcom dw i newydd weld: Sesiwn Agored Arloesedd Ofcom – CAERDYDD Dydd Mawrth 13 Chwefror 2018 6:30pm – 8:30pm Rheoleiddiwr telegyfathrebu prif ffrwd, symudol, band-eang, teledu, radio a gwasanaethau-ar-alw y Deyrnas Gyfunol yw Ofcom . Eu cyfrifoldeb nhw yw sicrhau bod pobl y DG yn cael y dewis orau o wasanaethau… Parhau i ddarllen Sesiwn agored arloesedd Ofcom, Caerdydd, 13 Chwefror 2018

Hacio’r Iaith 2018 – diolch o galon

Diolch o galon i holl fynychwyr a chyd-drefnwyr Hacio’r Iaith 2018 am ddigwyddiad arddechog ddoe! Byddaf i’n cnoi cil dros eich cyflwyniadau a’r trafodaethau am y flwyddyn i ddod! Pigion Dyma ddetholiad o’r hyn a drafodwyd (sy’n anghyflawn dw i’n gwybod). #haciaith Oni falch o cal bod yna i gynrychioli nid yn unig merched ym… Parhau i ddarllen Hacio’r Iaith 2018 – diolch o galon

Yn cyflwyno… Diwrnod Ada Lovelace 2017 #ALD17

Dydd Mawrth 10fed Hydref fydd Diwrnod Ada Lovelace 2017, diwrnod o flogio a thrydar er mwyn tynnu sylw at lwyddiannau menywod mewn gwyddoniaeth a thechnoleg. Am ba fenyw ydych chi am flogio neu drydar? Fe fydd cyfle hefyd i gymryd rhan mewn gwaith celf torfol ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Mae hyn yn ogystal â llwythi… Parhau i ddarllen Yn cyflwyno… Diwrnod Ada Lovelace 2017 #ALD17

Bydd Hacio Iaith 2017 ar ddydd Sadwrn 21 Ionawr yng Nghanolfan Pontio, Bangor

Dyma neges fach sydyn i ddatgan ein bod ni wedi cadarnhau dyddiad a lleoliad Hacio’r Iaith 2017! Bydd croeso cynnes i bawb fynychu a chymryd rhan mewn cyfres o sesiynau, gweithdai, trafodaethau a chyflwyniadau am ddefnydd o’r Gymraeg yn y cyfryngau digidol. Bydd rhagor o fanylion gan gynnwys cofrestru cyn hir. Yn y cyfamser cadwch… Parhau i ddarllen Bydd Hacio Iaith 2017 ar ddydd Sadwrn 21 Ionawr yng Nghanolfan Pontio, Bangor

Hacio'r Iaith 2017? Angen adborth

Tri chynnig: 1. Oes gennych chi awydd mynychu a chymryd rhan mewn digwyddiad Hacio’r Iaith yn 2017? Dyma fydd yr wythfed digwyddiad mawr o’r fath – digwyddiad anffurfiol ar Gymraeg a thechnoleg i oddeutu 60 o bobl. Byddai croeso cynnes i bawb. 2. Rydyn ni’n edrych at Fangor fel lleoliad y tro yma. Rydyn ni… Parhau i ddarllen Hacio'r Iaith 2017? Angen adborth

Diodydd Hacio’r Iaith #steddfod2016

Ydych chi’n mynychu Eisteddfod Y Fenni 2016? Bydd criw ohonom ni yn cwrdd am ddiodydd ar y maes ar y dydd Mercher. Bydd croeso cynnes i bawb. Does dim agenda. Bydd hi’n gyfle i sgwrsio â phobl eraill sy’n hoffi: defnyddio’r we a’r chyfryngau digidol yn Gymraeg memynnau, fideo, cynnwys apiau gemau ymgyrchu ar y… Parhau i ddarllen Diodydd Hacio’r Iaith #steddfod2016

S4C – Sianel Pwy? #steddfod2016

Dyma wybodaeth wrth Gymdeithas yr Iaith Gymraeg am drafodaeth yn Eisteddfod Genedlaethol 2016 sy’n siŵr o gynnwys triniaeth o’r we a chyfryngau digidol: Annwyl gyfaill, Yn yr Eisteddfod byddwn yn cynnal cyfarfod cyhoeddus i drafod adolygiad Llywodraeth Prydain o S4C yn 2017, gan gynnwys mentrau digidol newydd posib a materion cynnwys megis polisi is-deitlau’r sianel.… Parhau i ddarllen S4C – Sianel Pwy? #steddfod2016

Bydd Hacio'r Iaith 2016 ar 16 Ebrill yng Nghaerdydd

Dyma nodyn bach sydyn i ddweud bod digwyddiad Hacio’r Iaith 2016 wedi’i gadarnhau! Rhowch y dyddiad yn eich calendr os gwelwch yn dda: Dydd Sadwrn 16 Ebrill 2016 Caerdydd Trwy’r dydd (Rhagor o fanylion i ddod) Bydd croeso cynnes i bawb ddod i drafod a gwneud pethau ynglŷn ag: y we apiau creadigrwydd ar-lein fideo… Parhau i ddarllen Bydd Hacio'r Iaith 2016 ar 16 Ebrill yng Nghaerdydd

Cymreigio’r we: sgwrs panel ar hyrwyddo’r Gymraeg ar-lein #steddfod2015

Rhannu manylion o ddigwyddiad ar faes yr Eisteddfod ydw i: Sgwrs panel ar hyrwyddo’r Gymraeg ar-lein yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Maldwyn a’r Gororau Lleoliad: Stondin Mentrau Iaith (Rhif y Stondin: M47/M48) Dyddiad: Dydd Gwener, 7fed Awst 2015 Amser: Rhwng 14.00 a 15.00. Cadeirydd: Dylan Iorwerth, Golygydd Gyfarwyddwr Golwg a Golwg360 Panel: Jo Golley, .cymru .wales… Parhau i ddarllen Cymreigio’r we: sgwrs panel ar hyrwyddo’r Gymraeg ar-lein #steddfod2015