Tagiwyd fel: digwyddiadau Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 5:13 PM ar 13 October 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau: digwyddiadau,   

  Bydd Hacio Iaith 2017 ar ddydd Sadwrn 21 Ionawr yng Nghanolfan Pontio, Bangor 

  garry

  Dyma neges fach sydyn i ddatgan ein bod ni wedi cadarnhau dyddiad a lleoliad Hacio’r Iaith 2017!

  Bydd croeso cynnes i bawb fynychu a chymryd rhan mewn cyfres o sesiynau, gweithdai, trafodaethau a chyflwyniadau am ddefnydd o’r Gymraeg yn y cyfryngau digidol.

  Bydd rhagor o fanylion gan gynnwys cofrestru cyn hir.

  Yn y cyfamser cadwch y dyddiad isod yn rhydd.


  Hacio’r Iaith 2017
  Dydd Sadwrn 21 Ionawr 2017
  Pontio, Bangor, Cymru, Ewrop

  Mae sôn hefyd gan un o ein ffrindiau am gynhadledd mwy ‘ffurfiol’ er diddorol am stwff digidol ar ddydd Gwener 20 ym Mangor gyda rhagor o fanylion am hyn i’w dilyn hefyd.

   
 • Carl Morris 1:01 PM ar 14 September 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau: digwyddiadau,   

  Hacio'r Iaith 2017? Angen adborth 

  bangor-ffilter

  Tri chynnig:

  1. Oes gennych chi awydd mynychu a chymryd rhan mewn digwyddiad Hacio’r Iaith yn 2017? Dyma fydd yr wythfed digwyddiad mawr o’r fath – digwyddiad anffurfiol ar Gymraeg a thechnoleg i oddeutu 60 o bobl. Byddai croeso cynnes i bawb.

  2. Rydyn ni’n edrych at Fangor fel lleoliad y tro yma. Rydyn ni wedi derbyn braslun o gynnig eithaf da wrth leoliad yn ninas dysg.

  3. Rydyn ni hefyd yn ystyried dydd Sadwrn 21 Ionawr 2017 fel dyddiad. Nodwch fod y dyddiad mewn pensel, i’w gadarnhau unwaith rydyn ni’n gallu bod yn sicr bod digon o ddiddordeb. (I’r rhai sydd eisiau gwybod dw i ddim yn credu bod ‘na unrhyw gemau mawrion ar y dyddiad hwnnw.)

  Gadewch i mi (a phawb) wybod os ydych chi am gymryd rhan yn y sylwadau.

  Mae popeth uchod i’w gadarnhau ac mae’r cyfan yn dibynnu ar eich cefnogaeth, mewnbwn, a brwdfrydedd.

  x

   
  • Rhodri ap Dyfrig 5:15 PM ar 14 Medi 2016 Dolen Barhaol

   1. Ydw, ydw ydw!
   2. Bangor yn leoliad campus.
   3. Swnio fel dyddiad da i mi. Gorau po gynta ein bod ni’n cadarnhau fel gallwn ni gael siap ar y digwyddiad.

  • Sara Huws 6:37 PM ar 14 Medi 2016 Dolen Barhaol

   Ie plis! Dyddiad a lleoliad yn gret

  • Rhys 9:33 PM ar 14 Medi 2016 Dolen Barhaol

   1. Oes
   2. Wastad yn hoffi dychwelyd i Fangor
   3. Dyddiad yn y dyddiadur – s’byth gemau mawrion adeg yma o’r flwyddyn ta beth, mond gemau rygbi…

  • Robin 12:09 AM ar 15 Medi 2016 Dolen Barhaol

   Ai!
   Ymlaen!

  • Leia 9:55 AM ar 15 Medi 2016 Dolen Barhaol

   Hapus i fynd i Fangor!

  • Gareth Morlais 11:26 AM ar 15 Medi 2016 Dolen Barhaol

   Edrych ymlaen

  • Sioned 5:16 PM ar 15 Medi 2016 Dolen Barhaol

  • Dafydd 7:02 PM ar 15 Medi 2016 Dolen Barhaol

   Swnio’n grêt!

  • Carl Morris 2:40 PM ar 11 Hydref 2016 Dolen Barhaol

   Rydyn ni newydd gadarnhau’r dyddiad uchod ar gyfer Hacio’r Iaith 2017 ym Mangor!

   Bydd rhagor o fanylion cyn hir.

   Yn y cyfamser dylech chi ystyried dechrau meddwl am ba fath o sesiynau/sesiwn rydych chi am weld yn Hacio’r Iaith 2017 – pa bethau sydd o ddiddordeb i chi?

   x

 • Carl Morris 2:27 PM ar 25 July 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau: digwyddiadau,   

  Diodydd Hacio’r Iaith #steddfod2016 

  corn-pinc-1924-650

  Ydych chi’n mynychu Eisteddfod Y Fenni 2016?

  Bydd criw ohonom ni yn cwrdd am ddiodydd ar y maes ar y dydd Mercher.

  Bydd croeso cynnes i bawb.

  Does dim agenda. Bydd hi’n gyfle i sgwrsio â phobl eraill sy’n hoffi:

  • defnyddio’r we a’r chyfryngau digidol yn Gymraeg
  • memynnau, fideo, cynnwys
  • apiau
  • gemau
  • ymgyrchu ar y we
  • ayyb

  Dydd Mercher 3ydd mis Awst 2016
  Dewch i’r byrddau bwyd.
  2pm ymlaen

  Pwy fydd yna? Beth yw eich diddordebau? Gadewch sylwadau isod.

  O.N. Gyda llaw dyma ragor o ddigwyddiadau tech/iaith yn ‘Steddfod eleni.

   
  • Leia 8:57 AM ar 28 Gorffennaf 2016 Dolen Barhaol

   Ffab – welwch i gyd yno!

  • Carl Morris 11:31 AM ar 28 Gorffennaf 2016 Dolen Barhaol

   Gwych iawn! Dere â robot os oes modd! (Neu fideo o robot.)

 • Carl Morris 10:10 AM ar 22 July 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau: digwyddiadau, eisteddfod2016,   

  S4C – Sianel Pwy? #steddfod2016 

  Dyma wybodaeth wrth Gymdeithas yr Iaith Gymraeg am drafodaeth yn Eisteddfod Genedlaethol 2016 sy’n siŵr o gynnwys triniaeth o’r we a chyfryngau digidol:

  cymdeithas-s4c-sianel-pwy

  Annwyl gyfaill,

  Yn yr Eisteddfod byddwn yn cynnal cyfarfod cyhoeddus i drafod adolygiad Llywodraeth Prydain o S4C yn 2017, gan gynnwys mentrau digidol newydd posib a materion cynnwys megis polisi is-deitlau’r sianel.

  Felly, hoffwn eich gwahodd i’n cyfarfod ar faes yr Eisteddfod:

  S4C – Sianel Pwy?
  2:00pm, Dydd Iau, 4 Awst
  Pabell y Cymdeithasau 1

  Siaradwyr: Huw Jones (Cadeirydd S4C), Jamie Bevan (Cymdeithas) a Siân Powell (Coleg Cymraeg Cenedlaethol)

  Yn ystod y cyfarfod bydd ein cadeirydd, Jamie Bevan, yn cyflwyno ein dogfen bolisi newydd am ddyfodol S4C. Bydd hefyd cyfle i chi holi cwestiynau i’r panel, wedi i Huw Jones ymateb a gosod ei weledigaeth yntau o ran dyfodol y sianel.

  Am fwy o wybodaeth neu i gadarnhau eich bwriad i ddod, cysylltwch â ni drwy e-bostio post@cymdeithas.cymru neu drwy ffonio 01970 624501.

  Mae manylion am ein digwyddiadau eraill yn yr Eisteddfod, sy’n cyd-fynd â’r thema ‘Miliwn o Siaradwyr Cymraeg’ i’w gweld yma: http://cymdeithas.cymru/steddfod

  Mae croeso i chi anfon yr e-bost hwn ymlaen at eich cysylltiadau.

  Yn gywir,

  Jamie Bevan,
  Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith

   
 • Carl Morris 5:01 PM ar 24 February 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau: digwyddiadau   

  Bydd Hacio'r Iaith 2016 ar 16 Ebrill yng Nghaerdydd 

  dominos-am-byth

  Dyma nodyn bach sydyn i ddweud bod digwyddiad Hacio’r Iaith 2016 wedi’i gadarnhau!

  Rhowch y dyddiad yn eich calendr os gwelwch yn dda:

  Dydd Sadwrn 16 Ebrill 2016
  Caerdydd
  Trwy’r dydd
  (Rhagor o fanylion i ddod)

  Bydd croeso cynnes i bawb ddod i drafod a gwneud pethau ynglŷn ag:

  • y we
  • apiau
  • creadigrwydd ar-lein
  • fideo
  • gwleidyddiaeth/ymgyrchu
  • newyddion a blogio
  • cyfieithu
  • gemau
  • cyfuniadau o’r uchod
  • a mwy!

  Rydym wedi cynnal digwyddiadau Hacio’r Iaith mawrion yn Aberystwyth a Bangor ers 2009 ond erioed wedi cynnal digwyddiad o’r fath yn y brifddinas.

  Bydd rhagor o fanylion a dolen cofrestru (am ddim) ar wefan Hacio’r Iaith ac ar wici Hedyn cyn hir.

  Yn y cyfamser meddyliwch am syniadau! Bydd e’n ddigwyddiad gan y bobl i’r bobl.

  Gallech chi fod yn rhan o sesiwn – fach neu fawr – ar bwnc sydd yn bwysig i chi.

   
  • Leia 12:04 PM ar 25 Chwefror 2016 Dolen Barhaol

   Wwp! Lot haws i fi na Fangor! 😉

  • Sioned 5:10 PM ar 25 Chwefror 2016 Dolen Barhaol

   Criw’r haclediad yna gobeithio! Whoop ac yn wir whoop!

 • Carl Morris 10:39 AM ar 4 August 2015 Dolen Barhaol
  Tagiau: digwyddiadau,   

  Cymreigio’r we: sgwrs panel ar hyrwyddo’r Gymraeg ar-lein #steddfod2015 

  Rhannu manylion o ddigwyddiad ar faes yr Eisteddfod ydw i:

  Sgwrs panel ar hyrwyddo’r Gymraeg ar-lein yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Maldwyn a’r Gororau

  Lleoliad: Stondin Mentrau Iaith (Rhif y Stondin: M47/M48)
  Dyddiad: Dydd Gwener, 7fed Awst 2015
  Amser: Rhwng 14.00 a 15.00.

  Cadeirydd: Dylan Iorwerth, Golygydd Gyfarwyddwr Golwg a Golwg360

  Panel:

  • Jo Golley, .cymru .wales
  • Iwan Williams, Mentrau Iaith Cymru
  • Huw Marshall, S4C
  • Gareth Morlais, Llywodraeth Cymru
  • Steve Dimmick, Ignite Caerdydd

  Bydd cyfle i holi cwestiynau ac am drafodaeth bellach gyda’r gynulleidfa yn ystod y digwyddiad.

   
 • Carl Morris 5:30 PM ar 3 August 2015 Dolen Barhaol
  Tagiau: digwyddiadau,   

  Hacio’r Iaith ym Meifod: nos Fercher a nos Sadwrn yng nghlwb COBRA #steddfod2015 

  cobra-allen-watkin-cc

  Helo

  Ydych chi ym Meifod eleni?

  Ydych chi’n chwilio am ddiod a sgwrs anffurfiol gyda phobl o ledled Cymru a thu hwnt am apiau, fideos, ymgyrchu, ymchwil, busnes, addysg a mwy?

  Bydd croeso cynnes i bawb yng nghlwb COBRA ar y ddwy noson ganlynol:

  Nos Fercher 5ed mis Awst 2015
  5:30YH tan 7:30YH
  Clwb Cobra, Meifod, SY22 6DA

  Nos Sadwrn 8fed mis Awst 2015
  5:30YH tan 7:30YH
  Clwb Cobra, Meifod, SY22 6DA

  Bydd mynediad am ddim.

  Dw i wedi profi’r we trwy ddi-wifr ac mae’n gweithio yn dda!

  llun gan allen watkin (Comin Creu)

   
 • Carl Morris 2:03 PM ar 23 July 2015 Dolen Barhaol
  Tagiau: digwyddiadau   

  Geiriadur Prifysgol Cymru yn #steddfod2015 

  Dyma ddatganiad gan dîm Geiriadur Prifysgol Cymru. Cyswlltwch yn uniongyrchol am ragor o fanylion.

  “Colofnydd, Coniac, a Fflachlif”
  Sgwrs am flwyddyn gyntaf GPC Ar Lein a chyfle i glywed am `aps’ newydd y Geiriadur.

  Siaradwyr:
  Arwel Ellis Owen, Dafydd Johnston, ac Andrew Hawke.
  11.00 Fore Mercher, 5 Awst,
  Stondin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

  Croeso i bawb.

   
 • Carl Morris 12:45 PM ar 23 July 2015 Dolen Barhaol
  Tagiau: digwyddiadau   

  Uned Technolegau Iaith yn #steddfod2015 – Ap Geiriaduron, labeli meddyginiaethau, CyfieithuCymru a mwy 

  Mae Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor wedi rhyddhau gwybodaeth am ddigwyddiad ar faes yr Eisteddfod ym Meifod eleni:

  Arloesi ar gyfer Technolegau Iaith a’r Cyfryngau Digidol

  Mae’n bleser gennym eich gwahodd i sesiwn Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor, yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

  Cynhelir y sesiwn am 4 o’r gloch brynhawn Llun, y 3ydd o Awst, ar stondin Prifysgol Bangor ar faes y Brifwyl ym Meifod.

  Dewch i weld y datblygiadau diweddaraf yng ngwaith yr Uned Technolegau Iaith.

  Bydd yr uchafbwyntiau eleni yn cynnwys:

  • Diweddariad o’r Ap Geiriaduron sydd yn awr yn gallu dangos diffiniadau, lluniau a diagramau, yn awr yn cynnwys Geiriadur Termau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol (noddwyd gan y Coleg Cymraeg)
  • Labeli Cymraeg meddyginiaethau ar gyfer fferyllwyr (noddwyd gan y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol)
  • Dathlu enillwyr cyntaf y Dystysgrif Ôl-radd mewn Astudiaethau a Thechnolegau Cyfieithu
  • Arddangosiad o system rheoli a darparu cyfieithu CyfieithuCymru
  • Lansio project newydd Seilwaith Cyfathrebu Cymraeg (noddwyd gan Gronfa Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg Llywodraeth Cymru)

  Croeso i bawb aros am wydraid o win neu sudd ffrwythau ar ddiwedd y sesiwn.

  Cyswlltwch â’r Uned yn uniongyrchol am ragor o fanylion.

   
 • Rhodri ap Dyfrig 5:19 PM ar 30 January 2015 Dolen Barhaol
  Tagiau: digwyddiadau, haciaith2015   

  Cyhoeddi Hacio'r Iaith 2015! 

  llun gan Llef

  Mae’n falch iawn gen i ddweud, y bydd chweched anghynhadledd Hacio’r Iaith yn digwydd ym Mangor ar Ddydd Sadwrn y 7fed o Fawrth 2015.

  I’r rhai ohonoch chi fuodd llynedd, mae hi yn yr un lle, yn y Ganolfan Fusnes yn y Brifysgol ac yn swyddfeydd y Ganolfan Technoleg Iaith. Mawr ddiolch iddyn nhw am drefnu lleoliad, bwyd a chroeso gwych i ni ddigidolion awchus.

  I’r rhai sydd erioed wedi mynychu Hacio’r Iaith bydd croeso cynnes i bawb sy’n licio trafod a dysgu am Gymraeg mewn technoleg; gan gynnwys artistiaid, llenorion, blogwyr, datblygwyr meddalwedd, ymchwilwyr, myfyrwyr, ymgyrchwyr a mwy.

  Mae’r wici ar gyfer Hacio’r Iaith 2015 yn fyw ar Hedyn, felly ewch draw, golygwch, ac ychwanegwch eich syniadau. Fel arall, mae’r sylwadau ar agor isod.

  Mae Hacio’r Iaith am ddim ond rydyn ni’n gofyn i bawb sydd yn bwriadu dod i gofrestru er mwyn sicrhau bod digon o le / coffi / bwyd / socedi i bawb.

  COFRESTRA YMA!

  2 am bris 1!

  Yn wahanol i llynedd mae’r Ganolfan Technoleg Iaith yn cynnal cynhadledd y diwrnod cyn Hacio’r Iaith ar y 6ed dan y teitl Trwy Ddulliau Technoleg. Mae’r gynhadledd rhyngwladol hwn yn lansio Porth Technolegau Iaith Cenedlaethol Cymru a’n cynnwys siaradwyr gwadd o Dde Affrica, yr Alban, Iwerddon, Catalonia a Gwlad y Basg.

  Datganiad | Amserlen | Archebu Tocyn (am ddim)

  Felly mae ganddon ni nid un ond dau ddiwrnod o hwyl techaidd i chi.

  A dwi’n siwr bydd cyri traddodiadol ar y nos Wener hefyd.

  Welai chi gyd ym Mangor, aye!

   
  • Carl Morris 8:16 PM ar 30 Ionawr 2015 Dolen Barhaol

   Edrych ymlaen at gwrdd â chyfranwyr cyfarwydd a newydd!

   Mae unrhyw un sydd eisiau cyfrannu syniad i dudalen Hacio’r Iaith yn gallu e-bostio i ofyn am gyfrif wici Hedyn (roedd rhaid i mi gau lawr cofrestru ar Hedyn oherwydd problemau sbam).

  • Carl Morris 2:50 PM ar 2 Chwefror 2015 Dolen Barhaol

   Hoffwn i ddysgu mwy am PhotoShop / GIMP.

   Dw i’n chwarae gyda dylunio ers blynyddoedd ond hoffwn i wneud mwy o stwff sy’n edrych yn cwl, e.e. sut i greu poster neis ar gyfer grŵp gwirfoddol. (Paid â phoeni, fydda i byth yn cystadlu gyda dylunwyr proffesiynol!)

   Oes ‘na rhywun sy’n fodlon rhedeg syrjeri neu weithdy bach?

  • Rhodri 11:23 PM ar 2 Chwefror 2015 Dolen Barhaol

   Sut i recordio, golygu a dosbarthu podlediadau safonol fasa ar fy wishlist i. Dwi’n obsesd efo nhw ar hyn o bryd. A gweithdy Vine. Sawl Vine allwn ni gyd-gynhyrchu mewn awr?

  • Carl Morris 10:53 PM ar 5 Chwefror 2015 Dolen Barhaol

   Syniadau addawol.

   Dw i erioed wedi clywed podlediad Cymraeg isradd a dweud y gwir. Dyma’r podlediadau dw i’n ymwybodol ohonynt – hanesyddol a chyfredol.

   Gyda llaw, 183 clip Vine yw’r ateb i dy gwestiwn.

  • Carl Morris 11:18 PM ar 17 Chwefror 2015 Dolen Barhaol

   Diweddariad:

   Dw i wedi derbyn ambell i deitl cyffrous oddi wrth gyfranwyr. Mae rhai o’r pobl yn cymryd rhan am y tro cyntaf!

   Bydd manylion ar y tudalen wici cyn hir

  • Huw 9:28 PM ar 26 Chwefror 2015 Dolen Barhaol

   Da iawn wir. Heb fod i HacIaith o flaen, gobeithio’n fawr dod
   Huw

  • Aled 3:17 PM ar 2 Mawrth 2015 Dolen Barhaol

   Dwi’n bwriadu cynnal sesiwn, “Gall Unrhyw Un Gyfieithu”. Hefyd, wedi chwarae gydag Audacity a Blender ddoe i recordio a rhoi sain newydd ar y fideo hwn.

   Mae Blender yn hollol wych! Bydd sesiwn arall arno, o bosib.

  • Aled 3:19 PM ar 2 Mawrth 2015 Dolen Barhaol

   https://www.youtube.com/watch?v=BjggFWx8lXQ

   (Oes bosib mewnosod lluniau/fideos yn ein sylwadau?)

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel